İşbu Kişisel Veriler’in Korunması ve Gizlilik Politikası’nın (“Gizlilik Politikası”) amacı Bravo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan www.ssportplus.com internet sitesi (“Site”) ile Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında kullanımınıza sunulan Şirket’in ücretli dijital uygulaması olan S Sport Plus Uygulaması (“Uygulama”) üzerinden kullanıcılar/üyeler/ziyaretçiler (“Veri Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin Site’yi ve S Sport Plus Uygulaması’nı kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin işlenmesine ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

 

MADDE-1 KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ VE YÖNTEMİ

Kişisel verilerinizi Kişisel Veriler’in Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen, ‘’a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’ şartları ve amaçlarının yerine getirilmesi sebebiyle toplamaktayız. Kişisel verilerinizin bu şartlar dışında işlenmesi  ise işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nın 2. Maddesi’nde belirtildiği şekilde bu Politika’da sayılan şartların yerine getirilmesi kapsamında rızanız doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile aşağıda belirtilen şekillerde toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından tarafınıza sunulan hizmetler çerçevesinde;tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile üyeliğiniz veya aboneliğiniz sırasında elektronik veya basılı olarak doldurulan veya çağrı merkezi, abone merkezi veya benzeri bir hizmet noktası üzerinden beyanınız ile doldurulan; üyelik formu, abonelik formu gibi formlar ile üyelik veya abonelik sözleşmeleri; sözleşmelerin veya formların ekindeki kimlik ve adres tespitine ilişkin belgeler; Site ve S Sport Plus Uygulaması’nda yaptığınız hareketler; duyuru ve iletişim sağlamak için onay ve iletişim bilgilerinizi almak için oluşturulan veya ürün ya da hizmetlerimize ilişkin memnuniyet veya şikâyetlerinizi toplamak için oluşturulan Site veya üçüncü bir tarafın internet sitesi üzerindeki reklam veya diğer bir alan üzerinden; mobil ve benzeri bir uygulama aracılığıyla ya da basılı olarak tarafınıza sunulan duyuru, elektronik bültene üye olunması, iletişim, şikayet, çekilişe, promosyona, elektronik haber bültenine katılım, ön kayıt, kampanya katılım formları, Şirketimizin veya Şirketimizin hizmet aldığı bir firmanın çağrı merkezi veya yüz yüze, telefonla veya başkaca bir iletişim aracı kullanarak gerçekleştirilen anket veya iletişimler; sosyal ağlar; cep telefonu, tablet veya sair mobil cihaz uygulamaları; üyelik ve abonelik başta olmak üzere Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

MADDE-2 UYGULAMA VE SİTE’Yİ KULLANIMI VEYA ÜYELİK AŞAMASINDA TOPLANAN VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

2.1. S Sport Plus Uygulaması’na üye olmak istemeniz halinde Uygulama’da hesap oluşturmanız için gerekli olan ad, soy ad, elektronik posta adresi Uygulama’ya üyeliğiniz sırasında oluşturduğunuz şifre bilgileri (“Kullanıcı Hesap Verileri”) (i) Şirketimiz ile tarafınız arasında kurulacak Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi konusu hizmetlerin ifası; (ii) Uygulama’ya dair sistemlerin yönetimi; ve (iii) Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler açısından hukuki ve ticari güvenlik şartlarının temini (örneğin iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ve iş ortaklarına ait lokasyonlardaki fiziksel güvenlik şartlarının gerçekleşmesini ve denetimini sağlamak, hizmetler hakkında şikayet yönetimi, memnuniyet ölçümleri, etkinlik yönetimi, hukuki süreçler, denetim, mali işler, sunulan hizmetlerin ve içeriklerin takip edilerek buna dair raporlama sorumluluklarının yerine getirilmesi), illegal kullanımların tespiti ile önüne geçilmesi amaçlarıyla toplanacak ve bu amaçların yerine getirilmesi için iş ortaklığı kurduğumuz firma ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarılacak olup sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak kaydedilecek, depolanacak, kullanılacak, yeniden düzenlenecek, organize edilecektir.

2.2. Site’ye üye veya ziyaretçi olarak girdiğinizde veya Uygulama’yı kullandığınızda IP adresiniz, konumunuz, hizmetin türü, aktarılan veri miktarı Site’ye giriş/çıkış hareketleriniz giriş yaptığınız tarih ve zaman ile beraber loglanacaktır ve kanunda öngörülen sürelere uygun olarak depolanacaktır. Bu veriler Şirket’in iş ortaklığı kurduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

2.3. S Sport Plus Uygulaması’na üye olmanız halinde Uygulama’ya giriş yaptığınız cihaza dair (bilgisayar/tablet, modeli ve ekran genişliği) verileriniz de Uygulama konusu hizmetlerin ifası kapsamında Uygulama üzerinden tarafınıza aktarılacak içeriğin doğru bir şekilde dağıtımının sağlanması amacıyla toplanacak; söz konusu hizmetlerin ifası kapsamında iş ortaklığı içerisinde bulunduğumuz firma ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecek olup, bu amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak kaydedilecek, depolanacak, sınıflandırılacak, yeniden düzenlenecektir.

2.4. S Sport Plus Uygulaması’na üye olurken Kişisel Verilerin İşlenmesi İzni’ne onay vermeniz halinde; tarayıcı bilgileri, tarayıcı türü, Uygulama’da ve Sitedeki davranışsal hareketleriniz (ürün ve hizmetleri kullanma sıklığınız,   izlenme geçmişi (hangi içeriğin ne kadar izlendiği, kategori tercihleriniz (“Takip Verileri”) (i) S Sport Plus İçerik Hizmetleri’nin sizlere sunumu ve kapsamındaki ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; (ii) Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; (iii) Uygulama üzerinden sunulan servislerin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması; ve (iv) Şirketimiz ve işbirliği içerisinde bulunduğu kurumların yasal, idari ve uyum süreçlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanacak, kaydedilecek, depolanacak sınıflandırılacak, yeniden organize edilebilecek ve Şirketimiz’in iş ortaklığı kurduğu firma ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

2.5.  Çerez ile Takip’e onay vermeniz halinde aşağıdaki 5.2. Maddesi’nde açıklandığı şekilde cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığı ile ziyaret ettiğiniz sayfalar, URL, Uygulama’da ve Sitedeki kullanıcı hareketleriniz (ürün ve hizmetleri kullanma sıklığınız,   izlenme geçmişi (hangi içeriğin ne kadar tüketildiği), görüntülediğiniz veya aradığınız sayfalara dair veriler (tıklama/görüntüleme sayısı, süresi) (i) reklam ve promosyon aktivitelerinin yerine getirilmesi; (ii) müşteri profili belirlemek analiz ve/veya platformlar arası hedefleme yapılması; ve (iii) Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi amaçlarıyla depolanacak, kaydedilecek ve sınıflandırılacaktır. Bu veriler Şirket’in iş ortaklığı kurduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

2.6. S Sport Plus Uygulaması’na üye olmanız halinde Ücretsiz Deneme Süresi’nin veya Kampanya Süresi’nin bitim tarihi itibariyle S Sport Plus Aboneliğiniz için seçtiğiniz Abonelik Paketi’ne göre ödemekle yükümlü olduğunuz Hizmet Bedeli’nin ödemesinin gerçekleştirilmesi için; ödeme yönteminize göre Şirketimiz ve/veya işbirliği içerisinde bulunduğu ödeme hizmetleri kuruluşu tarafından aşağıda belirtilen verileriniz toplanmaktadır. Buna göre;

Ø  Hizmet Bedeli’nin ödemesi için kredi kartı ile ödeme seçeneğini seçmeniz halinde; kredi kartı bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz, ödemeler için işbirliği içerisinde bulunduğumuz firma tarafından toplanacaktır. Söz konusu veriler ile (şifre hariç Kullanıcı Hesap Verileriniz ve yapılan işlemlere yönelik ödeme tutarı bilgileri (i) ödeme işlemlerinin yerine getirilmesi; (ii) ödeme işlemlerinin takibinin yapılması; ve (iii) Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler açısından hukuki ve ticari güvenlik şartlarının temini (ödemelere dair gerekli raporlama ve denetimleri yapabilmek, şikayet yönetimi süreçleri, idari, mali, hukuki süreçlere dair sorumluluklarının yerine getirilmesi) amaçlarıyla kaydedilecek, depolanacak, sınıflandırılacak, kullanılacak, yeniden organize edilecek ve bu bilgilere gerek Şirketimiz gerekse Sözleşme konusu hizmetlerin ifası için işbirliği içerisinde bulunduğu iş ortaklarının erişimi için dijital ortamlar üzerinden erişim sağlanacaktır. Söz konusu veriler sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için Şirket’in iş ortaklığı kurduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

2.7. S Sport Plus Uygulaması’na üyeliğiniz dahilinde Uygulama’da oluşturduğunuz Kullanıcı Hesap Bilgileri, lokasyon (IP adresi bilgisi), cihaz bilgisi (bilgisayar/tablet, modeli ve ekran genişliği bilgileri S Sport Plus Uygulaması’na üyeliğiniz esnasında Uygulama üzerinden erişeceğiniz içeriğin ve Site’ye dair içeriğin hızlı şekilde tarafınıza aktarımının gerçekleştirilmesi için tedarikte bulunduğumuz İçerik Dağıtım Ağı (Content Distribution System) sağlayıcısı firma ile paylaşılarak yurt içine veya yurtdışına aktarılabilecek olup, ilgili firma tarafından bahsi geçen hizmetlerin ifası kapsamında KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak kaydedilecek, kullanılacak, barındırılacak ve yedeklenecektir.

2.8. S Sport Plus Uygulaması ve Site’nin bulut barındırma çözümü hizmetlerini tedariki ettiğimiz firma ile coğrafi lokasyon bilginiz paylaşılarak yurt içine ve yurtdışına aktarılabilecek olup, söz konusu veriler ilgili hizmetlerin ifası kapsamında KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak bulut çözümü ile ilgili hizmetleri tedarik ettiğimiz firma tarafından kaydedilecek, kullanılacak, barındırılacak ve yedeklenecektir.

2.9. S Sport Plus Uygulaması’nda Çerez ile Takip’e vereceğiniz onay doğrultusunda davranışsal verileriniz (Uygulama’da hangi içeriği ne kadar süre izlediğiniz, cihaz tüketim bilgileriniz), Site ve S Spor Plus Uygulaması’nın nasıl kullanıldığının analiz ve ölçümü, platformlar arası reklam hedefleme ve promosyon aktivitelerinin yerine getirilmesi için işbirliği içerisinde bulunduğumuz Google Analytics ile paylaşılarak yurt içine veya yurtdışına aktarılabilecek ve Google Analytics tarafından bu amaçların yerine getirilmesi için depolanacak, kaydedilecek ve sınıflandırılabilecektir.

2.10. Site ve S Sport Plus Uygulaması üzerinden sunulan hizmetlerle ilgili Destek Servisi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir şekilde elektronik posta, telefon faks veya mektup kanalları iletişime geçmeniz halinde veya KVKK kapsamında kişisel verilerinize yönelik başvurularınızda isim, soy isim, e-mail, faks, adres T.C. kimlik numarası gibi kişisel verilerinizi bizimle paylaşmaktasınız. Şikayet Hattı dahil herhangi bir şekilde müşteri temsilcilerimiz, çalışanlarımız ile olan iletişimlerinizin içeriği, saati, konuşma kayıtları, arama yapan telefona ait numara bilgileri veya tarihi gibi veriler kaydedilecektir. Ayrıca, paylaştığınız kişisel verileriniz (i) Şirketimiz tarafından S Sport Plus İçerik Hizmetleri’nin sizlere sunumu ve kapsamındaki ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; ve (ii) hizmetlerle ilgili kalite ve standart denetimlerini yapabilmek, hizmetler hakkında müşterilerin değerlendirme/memnuniyet ölçümleri/şikayet yönetimi, hukuki süreç gibi süreçlerin yönetilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme amaç ve şartlarına uygun olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde işlenebilecektir.

 

MADDE-3 KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

3.1. Aktarım Yapılacak Kişiler ve Amaçları: İşbu Politika altında toplanan veya veri sahibi olarak tarafınızın temin ettiği kişisel verilerinizi;

(i) Şirketimizin iş ortaklarına ve grup şirketlerine; iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak,

(ii) Şirketimizin tedarikçilerine;  tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen ve Şirketimiz’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimiz’e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak,

(iii) Grup şirketlerine; grup şirketlerinin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak,

(iv) Şirketimizin hissedarlarına; İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’in hukuki, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak,

(v) Şirket yetkililerine; ilgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimiz’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak,

(vi) Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak,

(vii) Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine; ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak,

KVKK’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içinde ve yurtdışında aktarılabilecektir.

3.2. Aktarılan Verileriniz ve Aktarım Şekli: Kullanıcı Hesap Verileriniz, IP adres verileriniz, cihaz verileriniz, Takip Verileriniz, doğum tarihi ve cinsiyet verileriniz, ve yapılan işlemlere yönelik ödeme tutarı, adres, kredi kartı bilgisi, Kişisel Verilerin İşlenmesi İzni’ne vereceğiniz rıza doğrultusunda telefon numarası bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileri, lokasyon (IP adresi bilgisi), cihaz bilgisi(bilgisayar/tablet, modeli ve ekran genişliği bilgileriniz, coğrafi lokasyon bilginiz, davranışsal verilerinizi (Uygulama’da hangi içeriği ne kadar süre izlediğiniz, cihaz tüketim bilgileriniz, K.V.K.K’nun 9. Maddesi’nde belirtilen şartlara uygun olarak ve yeterli güvenlik önlemlerinin sağlanması şartıyla işbirliği/tedarikçi firmalara ile paylaşılmak suretiyle global olarak yurtdışına aktarılacaktır.

 

MADDE-4 KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Şirketimizin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirketimiz’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimiz’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

MADDE 5-ÇEREZLER

5.1. Çerezlerin Tanımı: İşbu Politika kapsamında yer alan Çerezler (Cookies), Şirketimiz tarafından işletilen Site ve S Sport Plus Uygulaması ile üçüncü parti programlar veya internet siteleri üzerinden erişilen, kullanılan platformlar için geçerlidir.

Çerez” bir internet sitesinin daha verimli bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin veya Uygulama’nın geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

5.2. Çerezle Takip Onayı ve Devre Dışı Bırakma: S Sport Plus Uygulaması’na üye olmanız ve Çerez ile Takip’e onay vermeniz halinde; IP adresi, tarayıcı bilgileri, tarayıcı türü (URL, ziyaret edilen sayfalar), Uygulama’da ve Sitedeki kullanıcı hareketleriniz (yönlendirme / çıkış sayfaları, ürün ve hizmetleri kullanma sıklığınız, izlenme geçmişi (hangi içeriğin ne kadar izlendiği, kategori tercihleriniz, görüntülediğiniz veya aradığınız sayfalara dair (tıklama/görüntüleme sayısı, süresi) verileri otomatik olarak toplanabilecek ve Uygulama’daki eğilimleriniz bu veriler üzerinden izlenebilecektir.

Çerez ile Takip’e onayınızı dilediğiniz zaman devre dışı (opt-out) bırakabilirsiniz. Çerez ile Takip’e onay vermemeniz veya onay verdikten sonra devre dışı bırakmanız halinde, internet sitemiz veya uygulamalarımızın verimli çalışmayabileceği veya talep ettiğiniz hizmetlerin bazı özelliklerinin sunulmasında aksaklıklara neden olabileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerez ile Takip’i iptal etmek (opt out) istediğinizde; tarayıcısınızın “Yardım Menüsü” ayarlarından gerekli ayarlamaları yaparak çerezle takipten çıkabilirsiniz. (örneğin: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ve Safari). Çerezle ile Takip’ten çıktıktan sonra yine dilediğiniz zaman tarayıcınızın “Yardım Menüsü” ayarlarından gerekli ayarlamaları yaparak çerezle takibi yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Site ve S Spor Plus Uygulaması’nın nasıl kullandığınızı analiz etmek ve ölçümlemek amacıyla Google Analytics hizmetini kullanmaktayız. Google Analytics üzerinden çerezle takibe son vermek için ………………………[DT1]  sitesini ziyaret ederek takibe nasıl son vereceğiniz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini temizlemek istemeniz tarayıcınızın “Yardım Menüsü” ayarlarından gerekli ayarlamaları yaparak çerezleri silebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir.

 

MADDE 6-VERİ GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

KVKK, yasal mevzuat veya herhangi bir mahkeme veya yetkili kurum tarafından gelecek bir talep veya emir üzerine kişisel verilerinizin açıklanması veya kişisel verilerinize sizin tarafınızdan aleniyet sağlanması halleri saklı olmak üzere, Şirketimize temin etmiş olduğunuz kişisel verilerinizi gizli tutmayı, bunları ticari sır olarak saklamayı ve gizli bilgilerin gizliliğinin devam ettirilmesi hususunda verilerinizin yetkisiz 3. kişilere veya kamuya ifşasını önlemek için tedbirler almaktayız. İşbu Gizlilik Politikası uyarınca kişisel verilerinizi paylaştığımız veya aktardığımız grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçilerimiz de verilerinizi yalnızca ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi amacı ile sınırlı olarak kullanacak, bu kapsamda kişisel verilerinizi hizmetlerin ifasının yerine getirilmesi için bilmesi gerekli olanlar ve Kanun’da sayılan istisna haller, yasal mevzuat gereği açıklanması dışında 3. kişilere açıklayamayacaklardır.

Şirketimiz, KVKK’nın 12. maddesi’ne uygun olarak (i) kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek; (ii) kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek; ve (iii) kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla güvenli veri tabanları, sunucular, firewall’lar (güvenlik yazılımları) ve elektronik posta bilgilerin şifrelenmesi dahil, güncel teknolojik gelişmeler ışığında kişisel verilerinizi de dahil olmak üzere bilgilerinizi korumak için bilgi güvenliği politikalarımızla mevcut bilgi ve veri değerlerinin ve risk durumunun analizini yaparak önleyici güvenlik önlemlerini almaktadır. Aynı şekilde Şirketimiz’in yurt içinde ve yurtdışında işbirliği yaptığı servis sağlayıcı ve tedarikçi firmalarında verilerinizin güvenliğini sağlanması hususunda gerekli koruma önlemleri almasını temin etmekteyiz.

Şirketimiz ve işbirliği içinde bulunduğumuz firmaların güvenlik önlemlerine rağmen Şirketimiz veya işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilerin internet sitelerine veya sistemlerine yapılan siber saldırılar sonucunda verilerin zarar görmesi, değişmesi, kopyalanması vb. haller için sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Ancak verileri kurtarmak adına yedekleme, arşivleme ve uygun saklama yöntemleri kullanabiliriz.

Site’ye ve S Sport Plus Uygulaması’na internete erişiminiz ile ilgili  gerekli güvenlik önlemlerini (antispam, istenmeyen elektronik e-posta engeli, virüsten koruyucu vb.) almak sizin sorumluğunuza ait olup, bu önlemlerin alınmaması ve/veya alınmasının ihmal edilmesi nedeniyle verilerinize gelecek zararlardan ve/veya yetkisiz 3. kişilerce erişiminden herhangi bir mesuliyetimiz yoktur.

 

MADDE-7 İNTERNET SİTELERİ VEYA MOBİL UYGULAMALARA VERİLEN LİNKLER

Site’de veya S Sport Plus Uygulaması’nda 3. kişilere (reklam verenler, size önerilen veya tarayıcınız tarafından desteklenen sosyal iletişim ağlarına yönelik firmalar vb.) ait internet sitelerine, portallere veya uygulamalara yönelik linkler verebilecektir. Site ve S Sport Plus Uygulaması aracılığıyla bu web-sitelerine bağlanarak ilgili 3. partilere sağladığınız kişisel veriler, bu Gizlilik Politikası’na tabi değildir ve kişisel verilerinizin söz konusu web siteleri tarafından işlenmesi 3 partilerin sorumluluğundadır. 3. partilere ait internet siteleri, portaller veya uygulamalar kapsamında veri toplanması ve işlenmesi ile ilgili olarak linkler üzerinden eriştiğiniz ilgili 3. partilerin gizlilik politikalarını ziyaret ederek bilgi edinebilirsiniz.

 

MADDE-8 KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR HAKLARINIZ VE BAŞVURU YÖNTEMLERİ

8.1. Haklarınız: KVKK’nun 11. maddesi uyarınca tarafımıza aşağıdaki 8.2. Maddesi altında belirtilen yöntemlerle yapacağınız başvurular doğrultusunda;

(i)            kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii)          kişisel verileriniz işlendi ise buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii)         kişisel verilerinizin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv)         kişisel verilerinizin yurt içi ve yurt dışında aktarılması halinde verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v)          kişisel verilerinizin eksik ve yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(vi)         kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini isteme,

(vii)       kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlendiği durumlarda gerekli düzeltme işleminin yapılmasını ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini/yok edilmesini talep ettiğiniz durumlarda gerekli silme ve yok etme işlemlerinin yapılması hususunu verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,

(viii)      işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ix)         kişisel verilerinizin KVKK’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.


8.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması: Kişisel Verilerinize dair Madde 8.1’de belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici belgeler ile KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi PTT Evleri Mah. Hacıosman Bayırı Cad. No:16, Sarıyer, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir şekilde bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya bravotv@hs03.kep.tr adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronikposta  adresini kullanmak suretiyle  yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.


8.3. Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi: Kişisel veri sahibinin, 8.3. Maddesi’nde yer alan usule uygun olarak talebini Şirketimiz’e iletmesi durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. maddenin 1. fıkrası gereği başvurunuza, tarafımızca yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Yine aynı maddenin 2. fıkrası gereği tarafınıza cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek ücret talep edilecektir.


8.4. Başvurunun Reddi veya Kabul Edilmesi: Yapılan incelemenin neticesi (başvurunuzun kabul edilip edilmediği veya reddedildi ise sebebi) hakkında tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekli bildirim yapılacaktır. Yaptığınız başvurunun KVKK’nun 28. maddesi’nde sayılan halleri kapsaması veya Şirketimiz ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız nedeniyle hizmetlerin ifası için KVKK’ya uygun olarak verilerinizin meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesi gerekli ise yapılan başvurunuz red etme hakkımız saklıdır. KVKK’nun uygulanmasıyla ilgili talebinize konu hususta hatalı olmamız ve inceleme işleminin ücrete tabi olması halinde alınan ücret tarafınıza iade edilecektir.


8.5. Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebilecek Bilgiler: Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Şirketimiz, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.


8.6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı: Kişisel veri sahibi KVKK’nın 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde K.V.K. Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

 

MADDE-9 YÜRÜRLÜK

Politikamız  Site’de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

Bir cevap yazın