MESAFELİ SATIŞ VE ABONELİK SÖZLEŞMESİ

 

Madde 1. Taraflar

İşbu Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi (”Sözleşme”), (__________) tarihinde aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır:

A- Bravo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. Ve Tic. A.Ş.

Adres    : PTT Evleri Mah. Hacıosman Bayırı Cad. No:16 Sarıyer/İSTANBUL

Vergi Dairesi ve No    : Sarıyer Vergi Dairesi /  7820086263

MERSİS No    :  0782008626300013

Telefon No    :  0 (212) 363 0404

E-Posta Adresi    :  destek@ssportplus.com

(Bundan böyle burada “Firma” olarak anılacaktır.)

B-  __________________________________________

Adı – Soyadı        : ___________________________

E-Posta Adresi    : ___________________________

(Bundan böyle burada “Kullanıcı” olarak anılacaktır.)

İşbu Sözleşme metninde Firma ve Kullanıcı birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılabilecektir.

 

Madde 2 Tanımlar

İşbu Sözleşme’de geçen tanımlardan;

2.1 Şifre: Kullanıcı’nın, Kullanıcı Adı ile birlikte kullandığı ve S Sport Plus Uygulaması tarafından tanınmasını sağlayan şifreyi ifade eder.

2.2. Kullanıcı Adı: Her bir S Sport Plus Uygulaması Kullanıcısı için farklı olacak şekilde belirlenen ayırt edici ismi ifade eder.

2.3. Abonelik Paketi: Firma’nın S Sport Plus Uygulaması kapsamında sunduğu farklı içeriklerden oluşan ve Kullanıcı tarafından seçilecek olan abonelik türlerini ifade eder. Buna göre, S Sport Plus Uygulaması’na dair seçebileceğiniz Abonelik Paketi opsiyonları aşağıdaki şekildedir:

 • Aylık Abonelik Paketi: Kullanıcı’nın S Sport Plus Uygulaması’na aboneliğinin aylık periyodlar dahilinde yenilenerek, işbu Sözleşme Taraflar’dan birince feshedilmedikçe Ücretli İçerik Hizmeti’nden aylık bazda yararlanabileceği abonelik paketi modelidir.
 • Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi: Kullanıcı’nın, İşbu Sözleşme ile birlikte Kullanıcı’ya iletilecek Taahhütname’de belirtilen abonelik süresi kadar S Sport Plus Uygulaması’na abone kalmayı taahhüt ettiği ve Aylık Abonelik Paketi’nin Hizmet Bedelin’den indirim yapılmak suretiyle Ücretli İçerik Hizmeti’nden indirimli olarak ve yıllık bazda S Sport Plus Uygulaması kapsamındaki Ücretli İçerik Hizmeti’nden yararlanabileceği abonelik paketi modelidir. Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi, Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi Taraflar’dan birince feshedilmedikçe Taahhütname’de taahhüt edilen süre kadar yenilenecektir.

2.4. İçerik: Canlı ve/veya banttan spor müsabakaları, bunların özetleri ve maç yorumuna dair programlar, spor içerikli belgeseller, spor ve/veya eğlence içerikli programlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın münhasıran Firma tarafından belirlenen ve Kullanıcı’nın seçtiği Abonelik Paketi dâhilinde S Sport Plus Uygulaması aracılığı ile erişeceği her türlü görsel-işitsel (audiovisual) içeriği ifade eder.

2.5. S Sport Plus Uygulaması: Firma tarafından belirlenen İçerik’in Kullanıcı’nın seçtiği Abonelik Paketi dahilinde farklı izleme yöntemleriyle erişimi için geliştirilen tüm hakları Firma’ya ait olan mobil, tablet, akıllı televizyon dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın internet/dijital iletim metodunu kullanan her türlü cihaza indirilmiş/yüklenmiş veya indirilmek/yüklenmek suretiyle kullanılan ücretli dijital uygulamayı ifade eder.

2.6. Ücretli İçerik Hizmeti: Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilmesi halinde İçerik’i Ücretsiz Dönem veya İndirimli Dönem veya E-Pin Dönemi dahilinde izleme hakkı bakımından Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilen şartlar dahilinde  olmak üzere, Kullanıcı’nın İçerik’i izlemek için seçtiği Abonelik Paketi dahilinde belirlenen ücreti ödemesi karşılığında, İçerik’in Kullanıcı’nın şahsi kullanımı amacıyla, Firma tarafından S Sport Plus Uygulaması ve/veya www.ssportplus.com internet sitesi (kısaca “Site”) üzerinden bölünmez ve ön ödemeli bir paket olarak sunulmasını ifade eder.

2.7. Hesap: Kullanıcı’nın İçerik’i izlemek üzere, S Sport Plus Uygulaması’na Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yapacağı oturumu ifade eder.

2.8. Kayıt Formu: Kullanıcı’nın S Sport Plus Uygulaması’na abone olurken girdiği isim, soyisim, e-posta adresi ve şifre bilgilerini ifade eder.

2.9. Destek Servisi: Kullanıcılar’ın S Sport Plus Uygulaması ve S Sport Plus İçerik Hizmetleri ile ilgili şikayet ve taleplerini bildirebileceği ve Firma’nın sunduğu hizmetlere dair bilgilendirme alabileceği S Sport Plus Uygulaması ve/veya www.ssportplus.com internet sitesi üzerinden erişilen canlı mesajlaşma (online chat) şeklinde danışma ve destek servisini ifade eder.

 

Madde 3. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme, S Sport Plus Uygulaması üzerinden İçerik’in izlenmesine yönelik hizmetlerin Kullanıcı’nın (Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilmesi halinde İçerik’i Ücretsiz Dönem veya İndirimli Dönem dahilinde izleyebileceği süre hariç olmak üzere), Abonelik Paketi dahilinde belirlenen ücreti ödemesi karşılığında Firma tarafından Kullanıcı’ya sunulmasını ve bu konuda Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

Madde 4. Ön Bilgilendirme Teyidi

Kullanıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. Maddesi’ne uygun olarak, bu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Firma’nın açıkladığı ticari unvan, adres, telefon, faks ve elektronik e-posta adresi, satışa konu Ücretli İçerik Hizmetleri’nin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli, talep ve şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine gerekli ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 5. Sözleşmenin Kurulması ve Bağlayıcılığı

Taraflar, Kullanıcı’nın Kullanıcı Adı ve Şifresi ile Hesap açıp, Madde 11.2’e göre sipariş bilgileri ve ödeme koşullarını içeren Ön Bilgilendirme Formu’nun ve işbu Sözleşme’nin altında yer alan “ÜYE OL” butonlarını tıklaması ile birlikte kabul beyanının Firma kayıtlarına geçmiş olduğunu, bu anda (kısaca “Yürürlük Tarihi”) Sözleşme’nin kurulmuş ve yürürlüğe girmiş olacağını ve başka bir işleme gerek olmaksızın Kullanıcı’nın S Sport Plus Uygulaması’na aboneliğinin başlayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

Madde 6. Ücretli İçerik Hizmeti

6.1. Firma, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme şartlarına uyması ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtildiği durumlarda Ücretsiz Dönem veya İndirimli Dönem’in bitim tarihi itibariyle aboneliğini iptal etmemesi halinde, seçtiği Abonelik Paketi kapsamında Sözleşme yürürlükte kaldığı süre boyunca aşağıdaki 11.2 Maddede belirlenen Hizmet Bedeli’ni süresinde ve eksiksiz bir şekilde ödemesi şartıyla, veya Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtildiği durumlarda E-Pin Dönemi boyunca, Firma’nın tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek ve/veya değiştirilebilecek Ücretli İçerik Hizmetleri’ni yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde izlenmek üzere ve Kullanıcı’nın şahsi kullanımı amacıyla, S Sport Plus Uygulaması üzerinden Kullanıcı’ya sunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme kapsamındaki Ücretli İçerik Hizmeti elektronik ortamda ifa ve teslim edilen gayri-maddi mal niteliğinde bir hizmet olduğundan, Kullanıcı’ya elektronik ortamda iletilecek olup, Kullanıcı’ya ayrıca fiziksel bir teslimat yapılmayacaktır.

 

Madde 7. Ücretli İçerik Hizmeti Sistemine dair Şartlar

7.1. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması’nı kendi belirleyeceği Şifre ve Kullanıcı Adı ile kullanacaktır.

7.2. Kullanıcı’nın S Sport Plus Uygulaması’na kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi Kullanıcı’ya özeldir ve Kullanıcı bu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturma hakkına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile birden fazla abonelik yapılamaz. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması’nı yalnızca bireysel amaçlarla ve Firma’nın verdiği yetki ve sınırlar dahilinde kullanma hakkına sahiptir.

7.3. Kullanıcı, Şifre’sini dilediği zaman değiştirebilir. Şifre’nin seçimi, değiştirilmesi ve korunması tamamı ile Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Firma’nın ihmal veya kusuru dışında, Şifre’sinin çalınması sebebiyle Firma’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Kullanıcı, Ücretli İçerik Hizmeti’nden faydalanabilmesi için gerekli olan ön koşul olarak, Kayıt Formu’nu tam ve eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, İçerik’e kendisinin belirlediği Kullanıcı Adı ve Şifre ile oluşturduğu Hesap üzerinden S Sport Plus Uygulaması’na giriş yaparak erişecektir.

7.5. Kullanıcı, işbu Sözleşme konusu Ücretli İçerik Hizmeti’ni alırken internet üzerinden gerçekleşen veri akışından kaynaklı olarak bağlantıyı sağladığı internet paketinin kotasının bu durumdan etkileneceğinin farkında olduğunu ve bu kullanımdan kaynaklı olarak oluşabilecek erişim giderleri, kota aşımı dahil ve bununla sınır olmaksızın herhangi bir giderden Firma’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. Kullanıcı, Firma’nın işbu Sözleşme kapsamında Ücretli İçerik Hizmeti sunuyor olmasının Kullanıcı’ya Firma tarafından herhangi bir donanım ve/veya yazılım temini, kurulumu veya mevcut donanım ve/veya yazılımın düzgün çalışması konusunda bir taahhüt ya da garanti verdiği anlamına gelmediğini ve S Sport Plus Uygulaması üzerinden İçerik’i izlemek için kullanması gereken yazılım ve/veya donanımlar hakkında Firma’nın kendisini Ön Bilgilendirilme Formu uyarınca bilgilendirdiğini ve bu hususta gerekli donanım ve/veya yazılımsal gereklilikleri sağlamaktan doğan sorumluluğun tüm masrafları ve riski ile birlikte Kullanıcı’nın kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu doğrultuda işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği Ücretli İçerik Hizmeti’nden faydalanabilmek için, bilgisayarının ve/veya kullandığı diğer cihazın, internet hizmetinin ve teknik donanımının gerekli minimum kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve/veya kullandığı diğer cihaz, internet hizmeti ve teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamaması durumunda, Firma’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, bu sebeple herhangi bir nam altında Firma’dan tazminat talep etmeyeceğini veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması üzerinden yapılan reklamların tanıttığı,  taahhüt ettiği veya önerdiği üçüncü kişilere ait hizmet ve ürünlere yönelik Firma’nın Kullanıcı’ya karşı cezai veya hukuki sorumluluk dahil hiçbir taahhüdü, yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığını; Firma’nın bu tür hizmetlerin ifası kapsamında bir taraf olmadığını ve üçüncü kişilerin hizmet ve ürünlerinden dolayı Kullanıcı’ya karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu suretle S Sport Plus Uygulaması’nda yer alan reklamların konusu olan üçüncü kişilere ait ürün veya hizmetlere dair Firma’dan herhangi bir hak, alacak, bedel vb. talepte bulunmayacağını; bu hizmetlere dair her türlü muhatabın söz konusu hizmet ve ürünlerin sahibi ve/veya sağlayıcısı üçüncü taraflar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8.Kullanıcı, internete erişimi ile ilgili gerekli güvenlik önlemlerini almaktan dolayı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu hususta internete erişimi esnasında oluşabilecek zararları engellemek adına üçüncü kişilerce ağ üzerinden yapılabilecek saldırılara karşı anti virüs (virüsten koruyucu), antispam (istenmeyen elektronik e-posta engeli), firewall (güvenlik duvarı) gibi gerekli güvenlik önlemlerini alacağını; bu güvenlik önlemlerini almaması ve/veya almayı ihmal etmesi sebebiyle uğrayabileceği herhangi bir zarardan Firma’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 8.  Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

8.1. Kullanıcı, 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu; 18 (on sekiz) yaşından küçük olması halinde ise yasal temsilcisinin vereceği rıza ile işbu Sözleşme’nin kendisi açısından bağlayıcı ve geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Kullanıcı, Ücretli İçerik Hizmeti’ne abonelik oluşturması ve hizmetleri kullanımı sırasında Firma’ya bildirdiği tüm bilgilerin kendisine ait güncel ve doğru bilgiler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda (örneğin; şifrenin unutulması vb. sebeplerle yanlış/eksik girilmesi) hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak zararlardan ve/veya bu sebeplerle Sözleşme konusu hizmetin gereği gibi yerine getirilmemesinden yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu; Firma’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını; bu sebepten dolayı Firma’dan herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını; Firma’nın böyle bir durumda Sözleşme’yi herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak feshedebileceğini ve bu sebeple Firma’nın herhangi bir zarara uğraması halinde söz konusu zararı derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında S Sport Plus Uygulaması üzerinden sunulan Ücretli İçerik Hizmeti’ni yalnızca bireysel amaçla kullanacağını, işbu Sözleşme kapsamında açıkça belirtilmemiş hiçbir hakkın Kullanıcı’ya verilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. S Sport Plus Uygulaması’ndaki tasarım, metin, grafik, yazılım, kodlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın S Sport Plus Uygulaması’na dair tüm materyal ve öğeler, Firma’nın hak ve/veya eser sahibi olduğu her türlü İçerik, knowhow, isim, logo, marka, endüstriyel tasarım vb. sınai ürünler Firma’ya aittir veya Firma tarafından üçüncü kişilerden lisans alınarak kullanılmaktadır. Kullanıcı, bu kapsamda;

 • S Sport Plus Uygulaması’nda yer alan metinler, görüntüler, her türlü görsel, işitsel ve/ veya görsel-işitsel öğeler, videolar dahil İçerik’i çoğaltma, yayma, işleme, umuma arz, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi hakkı ve bunları pazarlama, kiralama, satma ve diğer her türlü haklarla ilgili kendisine hiçbir şekilde herhangi bir lisans veya hak devri yapılmadığını; tüm bu haklara Firma’nın (veya onun lisans verenlerinin) sahip olduğunu;

 

 • S Sport Plus Uygulaması’nda yer alan metinler, görüntüler, her türlü görsel, işitsel ve/ veya görsel-işitsel öğeler, videolar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın İçerik’in tamamını ve/veya bir kısmını kopyalayamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir mecrada teşhir etmeyeceğini, paylaşmayacağını, hiçbir amaçla yaymayacağını, kaydetmeyeceğini, çoğaltmayacağını, işlemeyeceğini, dağıtmayacağını, pazarlamayacağını, kiralamayacağını, satmayacağını, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunmayacağını ve/veya üçüncü kişilere iletmeyeceğini;

 

 • İçerik’i, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki mevzuata aykırı olarak veya hak ve/veya eser sahipleri olan kişilere ve her türlü üçüncü kişiye maddi veya manevi olarak zarar verecek şekilde kullanmayacağını, kullanılmasına izin vermeyeceğini;

 

 • İşbu maddeye aykırı davranması halinde işbu Sözleşme’nin Firma tarafından tek taraflı olarak derhal, tazminatsız şekilde feshedilebileceğini ve ilgili ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; Firma’nın ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını; Firma’nın (üçüncü kişilere ödemek zorunda kaldığı bedeller dahil) menfi-müspet her türlü zararını ayrıca herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın, Firma’nın ilk yazılı talebi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması ile kendisine verilecek hizmetleri yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacağını; S Sport Plus Uygulaması’na girişi, İçerik’e erişimi dahil hizmetlerle ilgili gerçekleştireceği bütün eylemlerde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, üçüncü kişilerin kendi şifresi ile bu yönde uygunsuz kullanımı olması halinde de, söz konusu kullanımı engelleyeceğini ve/veya bundan haberdar olması ile birlikte derhal Firma’ya ihbar edeceğini kabul eder.

8.5. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması vasıtasıyla veya Abonelik Paketi kapsamında işbu Sözleşme ile kendisine tanınan olanakları kullanarak tehdit içeren, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Uluslararası Anlaşmalara ve ilgili tüm yasalara aykırı hiçbir mesaj, bilgi ve veriyi göndermemeyi ve herhangi bir şekilde kullanmamayı, paylaşmamayı; kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, ahlaka aykırı, yasa dışı materyal, veri veya bilgiler göndermemeyi, yayınlamamayı, diğer Kullanıcılar’ın kişisel bilgilerine, bilgisayarlarına ve bilgisayarlarındaki verilere zarar verecek bilgiler veya yazılımlar göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine ait olacaktır.

8.6. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması’na, S Sport Plus Uygulaması’nda yer alan her türlü veritabanına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek veya hasar verecek şekilde işlemler yapmayacağını, müdahalelerde bulunmayacağını; S Sport Plus Uygulaması’nı bu şekilde ya da başka Kullanıcılar’ın veya üçüncü kişilerin Firma’nın sunduğu hizmetlerden faydalanmasına engel olacak veyahut üçüncü kişilerin bu hizmetlerden yetkisiz olarak yararlanmasına olanak sağlayacak şekilde kullanmayacağını kabul eder. Bu kapsamda Kullanıcı, hiçbir şekilde S Sport Plus Uygulaması’nın işleyişini aksatmaya teşebbüs etmeyeceğini, S Sport Plus Uygulaması’nın bağlantı, işleyiş, cihaz ve unsurlarına, veritabanına zarar vermeyeceğini; S Sport Plus Uygulaması’na dair mevcut kod ve veriler, S Sport Plus Uygulaması’nın veritabanında tutulan diğer Kullanıcılar’a ait kişisel bilgiler dahil S Sport Plus Uygulaması’na dair tüm verilere “robot”, “böcek”, “sayfa sızdırma”, “bir başka Kullanıcı’nın Şifresi’ni kaçırma (password hacking) vb. yöntemleri kullanarak erişmeyeceğini, herhangi bir şekilde bunları kopyalamayacağını, 3. kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, işbu maddeye aykırı davranması halinde (Firma’nın bu maddede sayılan sebeplerle diğer Kullanıcılar’a, 3.kişi ve kurumlara ödemek olduğu tüm zararlar dahil) Firma’nın nezdinde doğan menfi-müspet tüm zararlarını Firma’nın ilk yazılı talebi üzerine derhal herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın Firma’ya ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. Kullanıcı, Firma tarafından kendisine sunulan Ücretli İçerik Hizmeti dahilinde S Sport Plus Uygulaması’na yönelik belirlenen içerik korumalarının hiç birini bertaraf etmemeyi, değiştirmemeyi, kaldırmamayı, devre dışı bırakmamayı, geriletmemeyi veya bozmamayı;  S Plus Uygulaması’ndan erişilebilen herhangi bir yazılımı ya da diğer ürün ve süreçleri kaynak koda dönüştürmemeyi, bunlar üzerinde tersine mühendislik yapmamayı veya parçalara ayırmamayı; S Plus Uygulaması’na herhangi bir kod veya ürün yerleştirmemeyi, herhangi bir veri madenciliği, veri toplama veya çıkarma yöntemi kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8. Kullanıcı, Firma’nın ihmal veya kusuru dışında, kendisinden kaynaklanan her türlü (S Sport Plus Uygulaması’na erişim sağlayacağı mobil cihaz, televizyon veya diğer erişim cihazlarının yaratacağı arızalar, bilgi ve veri kaybı vb.) kayıptan dolayı Firma’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını; S Sport Plus Uygulaması’na erişmekte kullandığı mobil cihaz vb. elektronik cihazların, kablolu, kablosuz her türlü internet erişiminin, bağlantılarının güvenliğini de sağlamak zorunda olduğunu; bu hususta gereken tedbirleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.9. Kullanıcı, Firma’nın ihmal veya kusuru dışında, Firma’dan almış olduğu Ücretli İçerik Hizmeti sebebiyle Abonelik Paketi’nden yararlandığı cihaza herhangi bir zarar geldiğini; İçerik’ten dolayı virüs, truva atı v.b gibi kötü amaçlı kodların cihazlarına bulaştığını öne sürerek Firma’dan herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

8.10. Kullanıcı, Firma’nın Kullanıcı Adı ve Şifre kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünde olmadığını; Şifre ve Kullanıcı Adı’nın gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini; Şifre’yi ve Kullanıcı Adı’nı herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını; şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal Firma’ya haber vereceğini; kendi ihlal, ihmal veya kusuru ile Şifre ve Kullanıcı Adı’nın üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak menfi ve müspet zararlardan sorumlu olacağını ve Firma’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.11. Kullanıcı, Ücretli İçerik Hizmeti’ni satın alırken kullandığı kredi kartının ülke mevzuatına göre yasal biçimde kendisine verilmiş geçerli bir kredi kartı, hediye/indirim kartı ve benzeri ödeme metotlarına ilişkin bir ödeme aracı olduğunu; bu kredi kartı veya diğer kartları veya diğer ödeme yöntemlerini herhangi bir yasadışı eylem sonucunda elde etmediğini; kredi kartının, diğer kartların ve diğer ödeme yöntemlerinin geçerliliği Firma tarafından onaylanmadıkça işbu Sözleşme konusu hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapamayacağını; böyle bir durumda işlem yapılmaması sebebiyle Firma’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını; kredi kartı ve kimlik bilgileri ile ilgili vermiş olduğu bilgilerin tamamının doğru olduğunu; aksi halde Firma’nın işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak feshetme ve hizmetleri vermeme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, ayrıca aboneliğin bir indirim, kampanya veya bir belge üzerine basılı veya cep telefonu mesajı, web-sitesi, e-posta veya diğer fiziksel ve elektronik kanallar vasıtasıyla satın alınarak, yalnız bir kere kullanılabilen alfanumerik kodlar v.b. aktivasyon koduna (“E-pin”) dayalı olduğu durumlarda kampanya veya indirim kodunu kendisine ait olmayan bir kaynaktan edinmediğini; başkasına ait bir kodu S Sport Plus Uygulaması sistemine girmeye çalışmadığını; kartı edindiği kaynağın kendisine belirttiği kurallara ve önerdiği giriş yöntemlerine bağlı kalarak kullanımı gerçekleştireceğini; hediye veya indirim kartlarını kartın üzerinde tanımlanan kurallara ve tarihlere uygun kullanacağını; aksi halde Firma’nın yukarıda tanımlanan Sözleşme’yi fesih ve hizmeti vermeme hakkının saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.12. Kullanıcı, Firma’nın sunduğu S Sport Plus Uygulaması içinde yer alan tüm içerikleri yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde izleyebileceğini, söz konusu içeriklere Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışından VPN, IP adres değişimi gibi yöntemlerle ve/veya herhangi bir başka yöntemle erişim halinde Firma’nın cezai başvuru ve şikayet hakları saklı kalmak üzere, uğrayacağı menfi, müspet tüm zararları Firma’nın ilk yazılı talebinde herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmadan Firma’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.13. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması’nda yer alan tüm içerikleri yalnızca Firma’nın belirlediği içerik oynatıcılar üzerinde çalıştıracağını ve bunun için yalnızca lisanslı yazılım kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.14. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği takdirde Firma’nın, kendisine ait olan Kullanıcı Adı ve Şifre’si ile birlikte aboneliğini iptal ederek, işbu Sözleşme’yi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan derhal feshedebileceğini veya (S Sport Plus Uygulaması ile Kullanıcı’ya sunulan İçerik’in yayınını durdurmak dahil olmak üzere) Ücretli İçerik Hizmeti’ni askıya alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.15. Kullanıcı, aboneliğini tek taraflı olarak sonlandırsa veya aboneliği Firma tarafından sonlandırılsa dahi, bu sonlandırılma işleminden önce, aboneliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden dolayı gerek Firma’ya karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı her zaman, şahsen sorumlu olacaktır.

8.16. Kullanıcı, Sözleşme kapsamında Firma tarafından sunulan hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda 6502 Sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’un 15. Maddesi çerçevesinde sahip olduğu haklarını kullanabilir.

 

Madde 9. Firma’nın Ücretli İçerik Hizmeti ile İlgili Yetki ve Yükümlülükleri

9.1. Kullanıcı, kullanmış olduğu Kullanıcı Adı’nın yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunun tespit edildiği takdirde, Firma’nın kendisine yapacağı bu durumu anlatan yazılı (e-posta yeterlidir) bildirime istinaden Kullanıcı’nın yeni bir Kullanıcı Adı seçmesini talep edebileceğini ve mevcut Kullanıcı Adı’nı ve aboneliğini kullanmasını süresiz olarak engelleyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Firma’nın sunduğu Ücretli İçerik Hizmeti sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. Kullanıcı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek kesintiler, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi, internet altyapısı, sistem çökmesi vb. sebeplerle Firma’dan kaynaklanmayan nedenlerle hizmette yaşanacak kesintilerden, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, yangın, su baskını, olağanüstü hal, herhangi bir mahkeme veya yetkili kamu kurumu tarafından alınacak kararlar veya benzeri mücbir sebeplerle hizmetlerin aksaması veya verilememesinden dolayı Firma’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.3. Firma, sunduğu Ücretli İçerik Hizmeti kapsamında sunulan Abonelik Paketi ücretlerinde, geleceğe yönelik olmak kaydıyla, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ayrıca Kullanıcı, Firma’nın teknik zorunluluklar veya mevzuatta yapılacak değişiklikler sebebiyle, tek taraflı olarak bu Sözleşme’yi değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul eder. Firma, Abonelik Paketi ücretini değiştirmesi halinde, değişikliğin gerçekleşeceği tarihten en az 15  (onbeş) gün önce Kullanıcı’ya bilgi verecektir. Böyle bir değişiklik yapılması halinde Kullanıcı aşağıdaki 13.2. Madde uyarınca dilerse Sözleşme’yi feshederek abonelikten çıkabilir.

9.4. Firma, S Sport Plus Uygulaması’na dair marka adını, platform adedini, aplikasyon ve platformların görünümünü ve içeriğini her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

9.5. Kullanıcı, (S Sport Plus Uygulaması’nın altyapı ve sistemlerindeki teknik sorun, geliştirmeler, planlı bakım ve kontrol, onarım halleri vb. nedenlerle) Firma’nın işbu Sözleşme süresi boyunca herhangi bir zamanda Ücretli İçerik Hizmeti’ni sistemin çalışmasını ve Sözleşme konusu hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabileceğini veya tamamen durdurabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 10. Kişisel Veriler ve Ticari Elektronik İletiler

10.1. Kişisel Veriler

10.1.1. Kullanıcı, (i) Ön Bilgilendirme Formu’nu, ve (ii) Kişisel Veriler’in Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’ni, ve (iii) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Açık Rıza Onayı’nı okuduğunu ve Firma’nın 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuat (“KVKK”) kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğü dahil tüm yükümlülüklerini usulüne uygun şekilde yerine getirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’dan temin edilecek olan verilerden KVKK uyarınca açık rızaya tabi olmayanlara ilişkin detaylar Kişisel Veriler’in Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde listelenmiştir. KVKK uyarınca açık rızaya tabi olan verilere ilişkin detaylar ise Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Açık Rıza Onayı metni kapsamında ayrıca belirtilmiştir.

10.1.2. Kullanıcı, Firma’ya sağlamış olduğu bütün Kişisel Bilgileri kendi rızasıyla  sağladığını; sağladığı verilerin doğru ve kendisine ait olduğunu, aksi takdirde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu; Firma’nın bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın Firma’nın ilk yazılı talebi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini ve bu hallerde üyeliğinin Firma tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.1.3. Kullanıcı, Firma’nın ilgili mevzuatın gerektirdiği şekilde tüm tedbirleri almasına rağmen,  Firma’nın herhangi bir fiili veya ihmali dışında, Kullanıcı’nın kişisel verilerinin yetkisi olmayan kişilerce ele geçirilmesinden dolayı doğabilecek zararlardan Firma’nın sorumlu olmadığını kabul eder.

10.2. Ticari Elektronik İletiler

Kullanıcı, reklam, satış, pazarlama anket, rezervasyon ayrıcalığı vb. amaçla sahsına özel ticari elektronik gönderiminin yapılması için Ticari Elektronik İleti Onay Metni Ve İletişim İzni’ne onay veren kutucuğu işaretlemesi halinde, Firma tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticari elektronik ileti için açıkça onay verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Firma, tarafından gönderilecek ticari elektronik iletiler Kullanıcı’ya telefon, çağrı merkezi, e-posta, kısa mesaj (sms), push/web push (anlık) bildirim gibi vasıtlarla iletilebilecektir. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulamasın’da bulunan Hesabı’na giriş yaparak,  ayarlar bölümünden  “Ticari İleti Almak İstiyorum” seçimini kaldırarak, reklam, pazarlama vb. konularla ilgili Firma tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticari elektronik ileti gönderimini sona erdirebilir. Kullanıcı, istediği zaman S Sport Plus Uygulaması’nda bulunan Hesabı’na giriş yaparak,  ayarlar bölümünden “Ticari İleti Almak İstiyorum” seçeneğini seçerek, reklam, pazarlama vb. konularla ilgili Firma tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticari elektronik ileti gönderimini almayı seçebilir.

 

Madde 11. Hizmet Bedeli ve Fatura

11.1. Kullanıcı, Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilmesi halinde Ücretsiz Dönem veya İndirimli Dönem’in uygulandığı durumlarda bu sürelerin sonuna kadar herhangi bir zamanda aşağıdaki 13. Madde uyarınca üyeliğini iptal etmez ise, ilgili Ücretsiz Dönem veya İndirimli Dönem’in bitimi ile birlikte aşağıdaki 11.2. Madde uyarınca seçtiği Abonelik Paketi’ne veya Ön Bilgilendirme Formunda belirtilmesi halinde seçtiği E-Pin Dönemi’ne göre belirlenen Hizmet Bedeli’ni ödeyeceğini ve bu ödemeyi yapmadıkça Firma’nın sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.2. Buna göre, S Sport Plus Uygulaması’na dair seçebileceğiniz her bir Abonelik Paket’ine dair ödenecek abonelik bedelleri (“Hizmet Bedeli”) aşağıdaki şekildedir:

 • Aylık Abonelik Paketi’nin Hizmet Bedeli tüm vergiler dahil aylık toplam 17,99–TL (Onyedi Türk Lirası Doksandokuz Kuruş)’dur.
 • Yıllık Abonelik Paketi’nin tüm vergiler dahil yıllık toplam fiyatı 159.99–TL (Yüzellidokuz Türk Lirası Doksandokuz Kuruş)‘dur. Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi satın almanız, ancak aboneliğinizi Taahhütname’de belirtilen taahhüt süresinden önce sonlandırmanız veya aboneliğinizin Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi veya Taahhütname’yi ihlal etmeniz nedeniyle Firma tarafından sona erdirilmesi halinde, sona erme tarihine kadar geçen süre içerisinde Kullanıcı’ya yapılan indirimler ve (varsa) diğer faydalardan yararlanamayacak olup, Kullanıcı’nın ödemesi gereken Hizmet Bedeli Aylık Abonelik Paketi‘nin bedeli üzerinden hesaplanacaktır.

11.3. Kullanıcı, seçmiş olduğu Abonelik Paketi’ne göre, Sözleşme’nin 11.2. Maddesi uyarınca ödeyeceği Hizmet Bedeli’ni, seçmiş olduğu satış kanalındaki ödeme sayfasında yer alan kredi kartı, mobil ödeme vb. gibi ödeme yöntemlerinden tercih edeceği yöntem ile ödeyecektir. Kullanıcı, ödeme bilgilerini ve tercihlerini doğru şekilde gireceğini ve onay verdiği şekilde hesaplarından/kartlarından ilgili ücretlerin çekileceğini kabul, beyan, taahhüt eder. SSL denilen güvenli bölgede girilen kredi kartı (veya diğer ödeme yöntemi) bilgileri; ilgili bankanın ödeme onaylama sistemine yönlendirilir ve bankadan gelen onay ya da red mesajına göre Kullanıcı’nın talebi işleme alınır. Kullanıcı, işlem ile ilgili olarak e-posta ile bilgilendirilecektir.

11.4. Kullanıcı’nın Ücretli İçerik Hizmeti’nden yararlandığı Abonelik Paket türünün;

(i) Aylık Abonelik Paketi olması halinde Ücretsiz Dönem veya İndirimli Dönemi uygulanıyorsa bu sürelerin bitiminden sonra işbu Sözleşme yürürlükte olduğu süre boyunca aboneliğin aylık Hizmet Bedeli Kullanıcı’nın seçtiği ödeme yöntemine göre her ay kredi kartı ekstresine veya telefon faturasına yansıtılmaya devam edilecektir.

(ii) Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi olması halinde Ücretsiz Dönem veya İndirimli Dönem uygulanıyorsa bu sürelerin bitiminden sonra yıllık Hizmet Bedeli Kullanıcı’nın seçtiği ödeme yöntemine göre tek seferde peşin olarak; veya

(iii) Ön Bilgilendirme Formunda belirtilmesi halinde Kullanıcı’nın seçtiği E-Pin Dönemi’nin başında peşin olarak Kullanıcı’dan tahsil edilecektir.

 

11.5. Kullanıcı’nın Firma’dan hizmet aldığı süre boyunca, seçmiş olduğu Abonelik Paketi’ne göre ödemekle yükümlü olduğu Hizmet Bedeli’ne dair Kullanıcı’ya fatura (ve/veya e-fatura) gönderilecektir. Buna göre; (i) Aylık Abonelik Paketi’nde Hizmet Bedeli’ne dair Kullanıcı’ya aylık olarak; (ii)Yıllık Abonelik Paketi’nde varsa Ücretsiz Dönem veya İndirimli Dönem’in bitiminde, yoksa Abonelik başlangıcında peşin olarak veya (iii) Ön Bilgilendirme Formunda belirtilmesi halinde Kullanıcı’nın seçtiği E-Pin Dönemi’nin başında peşin olarak tek seferde faturalandırma yapılacaktır.

 

Madde 12. Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

Kullanıcı, Ücretli İçerik Hizmeti’ne dair Hizmet Bedeli faturalarını zamanında, gereği gibi veya hiç ödememesi halinde temerrüde düşmüş sayılacaktır. Kullanıcı, temerrüde düşmesi halinde aylık %1,3 oranında akdi gecikme faizi ile birlikte söz konusu faturaları ödemekle sorumlu olacaktır. Gecikme bedeli, gecikmenin ilgili olduğu faturanın ödenmesinden sonra günlük olarak hesaplanıp Kullanıcı’ya yansıtılır.

 

Madde 13. Sözleşme’nin Süresi ve Fesih

13.1. İşbu Sözleşme belirsiz sürelidir ve Taraflar’dan biri tarafından işbu madde uyarınca feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır.

13.2. Kullanıcı; S Sport Plus Uygulaması aboneliğini ve işbu Sözleşme’yi herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın fesih bildirimi için üyelik ve ayarlarını yönettiği Hesabım menüsünden dijital ortamda abonelik iptal işlemi üzerinden yapması yeterlidir. Fesih halinde Kullanıcı’nın Hesabı silinmeyecek olup, Kullanıcı dilediği zaman tekrar aboneliğini mevcut bilgileriyle veya mevcut bilgilerini güncelleyerek aktif edebilecektir.  Kullanıcı Sözleşme’yi feshetmiş olması halinde ödemiş olduğu Hizmet Bedeli’nin geri verilmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması’na dair aboneliğinden çıkması sebebiyle Firma’nın herhangi bir harcama veya masraf yapması durumunda Firma’nın bu harcama veya masrafları da Kullanıcı’nın kredi kartından tahsile yetkili olduğunu, böyle bir tahsilat durumunda iade işlemi için talimat vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.3. İşbu madde çerçevesinde Sözleşme’nin feshedilmesi halinde, Kullanıcı, (uygulanması halinde) Ücretsiz Deneme Süresi’nin bitimi itibariyle tahakkuk edecek olan ve ön ödemeli olarak verilen Ücretli İçerik Hizmeti ile ilgili olarak fesih tarihine kadar Abonelik Paketi’nde geçen süreye tekabül eden Hizmet Bedeli’nin geri verilmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.4. Firma, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesinden sonra herhangi bir zamanda Kullanıcı’ya tek taraflı bildirimde bulunarak (elektronik posta yeterlidir) işbu Sözleşme’yi derhal ve tazminat yükümlülüğü olmaksızın feshetme hakkına sahiptir.

 

Madde 14. Cayma Hakkı

Taraflar, işbu Sözleşme konusu olan Ücretli İçerik Hizmeti’nin elektronik ortamda anında ifa edilen ve Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mal niteliğinde olduğunu ve bu çerçevede Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ maddesi gereğince Kullanıcı’nın Cayma Hakkı bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Kullanıcı bu hususa vakıf olduğunu ve cayma hakkı talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 15. Firma’nın Kayıtlarının Geçerliliği

Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğabilecek ihtilaflarda Firma’nın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 16. Sözleşme’nin Devri

Taraflar, Sözleşme’den doğan hak ve borçlarını kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye (Firma’nın kendi iştiraklerine veya grup şirketlerine yapacağı devir ve temlikler hariç olmak üzere), diğer Taraf’ın önceden yazılı onayını almaksızın devredemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 17. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır. Kullanıcı ile Firma arasındaki uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) ve İcra Daireleri’nin yetkilidir. Ayrıca, Kullanıcı şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikayet ve itiraz usulleri saklıdır.

 

Madde 18. Damga Vergisi

İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi halinde, tahakkuk edecek damga vergisi Firma tarafından ödenecektir.

 

Madde 19. Çeşitli Hükümler

19.1. Kullanıcı, aboneliği süresince kendisi tarafından sağlanan kişisel verilerinin doğru ve güncel olmasını sağlamakla yükümlüdür ve Sözleşme’nin imzalanması sırasında ibraz ettiği belgeler ve beyan ettiği bilgilerle ilgili tüm değişiklikleri Firma’ya yazılı olarak (elektronik posta dahil) bildirmedikçe, Sözleşme’de belirtilen bilgiler doğru olarak kabul edilecektir. Bu bilgilere dayanarak yapılacak her türlü işlem ve tebligat (elektronik posta dahil) geçerli sayılacaktır.

19.2. İşbu Sözleşme’nin kurulması anında Kullanıcı’nın ilgili onay butonuna tıklayarak onayladığı Ön Bilgilendirme Formu işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup ihtilaf halinde Sözleşme ile birlikte yorumlanır.

19.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen iptal edilmesi veya kanunlara aykırı olması halinde, bu durum, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümler dışındaki Sözleşme hükümlerini geçersiz kılmaz ve aynı şekilde, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümlerin, uygulanabilmesi mümkün başka şahıs veya durumlara uygulanmasını etkilemez. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bu şekilde kısmen veya tamamen iptal edilmesi veya geçersiz olması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri, kanunların izin verdiği ölçüler içinde geçerli ve ifa edilebilir olacaktır.

Madde 20. Sözleşme’nin Yürürlüğü

20 (yirmi) maddeden oluşan işbu Sözleşme Madde 5’de belirtilen Yürürlük Tarihi’nden itibaren geçerli olmak üzere Taraflar arasında uygulanacak olup, 1 (bir) nüshası işbu Sözleşme’nin kurulması üzerine elektronik posta yoluyla Kullanıcı’ya temin edilecektir.

Ekler:

1- Ön Bilgilendirme Formu

2- (Yıllık Abonelik Paketi tercih edilmesi halinde) Taahhütname

 

 1. ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 
  1. HİZMET SAĞLAYICISI FİRMA BİLGİLERİ

  Ünvan: Bravo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. Ve Tic. A.Ş.

  Adres:  Ptt Evleri Mah. Hacıosman Bayırı Cad. No:16 Sarıyer/İstanbul

  Vergi Dairesi ve No: Sarıyer Vergi Dairesi / 7820086263

  Mersis No    : 0782008626300013

  Telefon No   : 0 (212) 363 0404

  Fax No         : 0 (212) 363 0400

  E-Posta Adresi: destek@ssportplus.com

   

  1. HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

  Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi’ni kabul etmeniz ile birlikte, tüm hakları Hizmet Sağlayıcı’ya ait olan “S Sport Plus” isimli spor içerikli dijital yayın uygulamasına (“S Sport Plus Uygulaması”) abone olarak (“S Sport Plus Aboneliği”) seçtiğiniz abonelik paketi dahilinde S Sport Plus Uygulaması’nda bulunan içerikleri aboneliğiniz devam ettiği müddetçe şahsi kullanımınız amacıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde internet üzerinden izleme hakkını edinmektesiniz (“S Sport Plus İçerik Hizmeti”).

  İçerik, aşağıdaki 3. Madde uyarınca Hizmet Bedeli’nin ödenmesi karşılığında, S Sport Plus Uygulaması ve www.ssportplus.com internet sitesi (“Site”) üzerinden ön ödemeli ve bölünmez bir paket olarak tarafınıza sunulacaktır.

  S Sport Plus Aboneliği ile sadece tek bir kullanıcı abonelik içeriklerine erişim sağlayabilmektedir. Aynı anda birden fazla kişi aynı S Sport Plus Aboneliği ile içeriklere erişim sağlayamaz.

   

  1. S SPORT PLUS İÇERİK HİZMETİ’NİN ABONELİK PAKETLERİ VE FİYATLAR

  Abonelik Paketi Türleri: 

  Aylık Abonelik Paketi: S Sport Plus Uygulaması’na aboneliğiniz aylık periyodlar dahilinde yenilenerek Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi Taraflar’dan birince feshedilmedikçe Ücretli İçerik Hizmeti’nden aylık bazda yararlanabileceğiniz abonelik paketi modelidir. S Sport Plus Uygulaması’na Aylık Abonelik Paketi dahilinde abone olmanız halinde ödeyeceğiniz Hizmet Bedeli tüm vergiler dahil aylık toplam 17,99-TL (Onyedi Türk Lirası Doksandokuz Kuruş)’dur.

  Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi: Tarafınıza iletilecek Taahhütname’de belirtilen abonelik süresi kadar S Sport Plus Uygulaması’na abone kalmayı taahhüt ettiğiniz ve Aylık Abonelik Paketi’nin Hizmet Bedeli’nden indirim yapılmak suretiyle Ücretli İçerik Hizmeti’nden indirimli olarak ve yıllık bazda yararlanabileceğiniz abonelik paketi modelidir. Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi, Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi Taraflar’dan birince feshedilmedikçe Taahhütname’de taahhüt edilen süre kadar yenilenecektir. Yıllık Abonelik Paketi’nin tüm vergiler dahil yıllık toplam fiyatı 159.99 –TL (Yüzellidokuz Türk Lirası Doksandokuz Kuruş)‘dur. Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi satın almanız, ancak aboneliğinizi Taahhütname’de belirtilen taahhüt süresinden önce sonlandırmanız veya aboneliğinizin Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi’ni veya Taahhütname’yi ihlal etmeniz nedeniyle tarafımızca sona erdirilmesi halinde, sona erme tarihine kadar geçen süre içinde tarafınıza yapılan indirim ve (varsa) diğer faydalardan faydalanamayacak olup, ödemeniz gereken Hizmet Bedeli, Aylık Abonelik Paketi’nin bedeli üzerinden hesaplanacaktır.

  Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmet Bedeli’nde güncelleme yapma hakkı saklı olup, böyle bir durumda değişikliğin gerçekleşeceği tarihten en az 15 (otuz) gün önce bu konuda Hizmet Sağlayıcı tarafından gerekli bilgilendirme tarafınıza yapılacaktır.

   

  Kampanya, İndirim ve/veya E-pin Uygulamaları: S Sport Plus Aboneliği’nin bir ücretsiz kampanya ile başlatılması durumunda, kampanya koşullarına bağlı olarak söz konusu kampanya süresi (“Ücretsiz Dönem”) için herhangi bir ücret tahsil edilmeyecektir. S Sport Plus Aboneliği’nin bir indirim kampanyası kapsamında indirimli olarak başlatılması veya S Sport Plus Aboneliği devam ederken bir indirim temin edilmesi durumunda ise, söz konusu indirim kampanyası süresi boyunca (“İndirimli Dönem”) aboneliğiniz için söz konusu indirim kampanyası kapsamında belirtilen indirimli ücret tahsil edecektir. Ücretsiz Dönem veya İndirimli Dönemi süresi içerisinde aboneliğin iptal edilmemesi halinde abonelik, ilgili Kampanya Dönemi veya İndirimli Dönem’in bitimi itibariyle otomatik olarak seçtiğiniz Abonelik Paketi dahilinde yukarıda belirtilen Hizmet Bedeli üzerinden ücretli bir şekilde devam edecektir. S Sport Plus Aboneliği’nin, seçilen satış kanalında mevcut olması halinde, E-pin satın alınması suretiyle başlatılması durumunda; seçtiğiniz Abonelik Paketi, satın alınan E-pin koşullarına bağlı olarak yalnızca söz konusu E-pin süresi boyunca (“E-pin Dönemi”) kullanılacak, E-pin Dönemi’nin sonunda kendiliğinden sona erecektir.

   

  1. SATIŞ KANALLARI, ÖDEME YÖNTEMLERİ, TESLİMAT VE İFAYA DAİR BİLGİLER

  4.1. Satış Kanalları: Hizmet Sağlayıcı tarafından S Sport Plus Uygulaması kapsamında sunulan İçerik Hizmeti’ni satın alabileceğiniz satış yolları aşağıdaki şekildedir:

   

  1. a)Site Satış Kanalı: Mobil cihaz ya da bilgisayarlar vasıtasıyla Internet tarayıcılarını kullanarak com ve alt sayfaları üzerinden aşağıdaki ödeme yöntemleri ile S Sport Plus Aboneliğinizi başlatabilirsiniz. Site Satış Kanalı ile başlattığınız S Sport Plus Aboneliği’nize bağlı işlemleri (otomatik yenileme özelliğinin sonlandırılması, ödeme ve üyelik bilgilerinin güncellenmesi v.b.) S Sport Plus Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

   

  Site Satış Kanalı Ödeme Yöntemleri: uygulanması halinde Kampanya Dönemi veya İndirimli Dönem’in bitim tarihi itibariyle, aksi takdirde S Sport Plus Aboneliği’nizin başlangıç tarihi itibariyle; seçtiğiniz Abonelik Paketi dahilinde Site Satış Kanalıyla satın aldığınız S Sport Plus Aboneliğiniz için ödemekle yükümlü olduğunuz Hizmet Bedeli’ni söz konusu Abonelik Paketi’nin türüne göre aşağıdaki yöntemler ile ödeyebilirsiniz:

  Abonelik Paketi Türü Ödeme Yöntemleri
  Aylık Abonelik Paketi Ödemeyi; Kredi Kartı veya Mobil Ödeme yöntemlerinden birini seçerek yapabilirsiniz.
  Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi Ödemeyi; Kredi Kartı ile yapabilirsiniz.

   

  1. Kredi Kartı İle Ödeme:Hizmet Bedeli’nin internet üzerinden tarafınıza ait banka kredi kartı aracılığı ile tek çekim tahsilat şeklinde ödenmesini sağlayan ödeme aracıdır.
  • Hizmet Bedeli’ni Kredi Kartı ödeme yöntemi ile ödediğiniz durumlarda bankanız tarafından yapılan kampanyalar (örneğin; Hizmet Bedeli’nin ödemesinde taksit öteleme gibi bir alternatif sunulması) bankanızın tasarrufundadır.
  • Ücretli İçerik Hizmeti’nden Aylık Abonelik Paketi dahilinde yararlanmayı ve Hizmet Bedeli’ni kredi kartı ile ödemeyi seçmeniz halinde, aboneliğin devam ettiği süre boyunca her ay yukarıdaki Madde uyarınca Aylık Abonelik Paketi için belirlenen Hizmet Bedeli kredi kartı ekstrenize yansıtılmaya devam edilecektir.
  • Ücretli İçerik Hizmeti’nden Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi dahilinde yararlanmayı ve Hizmet Bedeli’ni kredi kartı ile ödemeyi seçmeniz halinde, yukarıdaki 3. Madde uyarınca Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi için belirlenen Hizmet Bedeli tek seferde peşin olarak kredi kartınızdan tahsil edilecektir.

   

  1. Mobil Ödeme:GSM operatörü müşterilerinin ön ödemeli ya da faturalı hatlarını kullanarak, onay vermek suretiyle Hizmet Bedeli’nin cep telefonu faturalarına yansıması ya da hatlarında mevcut TL bakiyelerinden düşülmesi şeklindeki ödeme yöntemidir.
  • Hizmet Bedeli’ni Mobil Ödeme yöntemi ile ödediğiniz durumlarda onay amaçlı gönderdiğiniz her SMS, GSM operatörünüz Turkcell ise (KDV ve ÖİV dahil) 50 Kr (Elli Kuruş), Vadofone ise (KDV ve ÖİV dahil) 41Kr (Kırkbir Kuruş), Türk Telekom/Avea ise (KDV ve ÖİV dahil) 50 Kr (Elli Kuruş) tutarındaki servis bedeli üzerinden operatörünüz tarafından ücretlendirilir.
  • Ücretli İçerik Hizmeti’nden Aylık Abonelik Paketi dahilinde yararlanmayı ve Hizmet Bedeli’ni Mobil Ödeme ile ödemeyi seçmeniz halinde, aboneliğin devam ettiği süre boyunca her ay yukarıdaki 3. Madde uyarınca Aylık Abonelik Paketi için belirlenen Hizmet Bedeli cep telefonu faturanıza yansıtılacak veya hattınızdaki mevcut bakiyeden düşülecektir.

   

  1. b) Google Play IAP Satış Kanalı:Android işletim sistemli cihazlar üzerinde sadece Google Play IAP (In App Purchase) satış kanalı geçerlidir. Android işletim sistemli cihazlarda ödeme yapabilmeniz için geçerli bir Play Store hesabı ve buna bağlı ödeme aracına sahip olmanız gerekir. Android cihazlarda Google Play Store tarafından kabul edilen ödeme yöntemleri kullanıldığından satış, tahsilat ve iptallerden Google LLC firması sorumlu olacaktır.

   

  1. c) Apple IAP Satış Kanalı:iOS işletim sistemli cihazlar üzerinde sadece App Store IAP (In App Purchase) ödeme yöntemi geçerlidir. iOS işletim sistemli cihazlarda ödeme yapabilmeniz için geçerli bir iTunes hesabı ve buna bağlı ödeme aracına sahip olmanız gerekir. iOS cihazlarda iTunes tarafından kabul edilen ödeme yöntemleri kullanıldığından, satış, tahsilat ve iptallerden Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi sorumlu olacaktır.

   

  1. d) İş Ortakları Satış Kanalı: Yetkili iş ortakları aracılığıyla; bir belge üzerine basılı veya cep telefonu mesajı, web-sitesi, e-posta veya diğer fiziksel ve elektronik kanallar vasıtasıyla satın alınarak, yalnız bir kere kullanılabilen alfanumerik kodlar v.b. aktivasyon kodu (“E-pin”) ile aktive edilen abonelikler için geçerlidir.

   

  4.2. Teslimat: S Sport Plus İçerik Hizmeti, Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi’nin altında yer alan “KABUL EDİYORUM” butonunu tıklamanız üzerine Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi’ne dair kabul beyanınızın Hizmet Sağlayıcı’ya ulaşmasından itibaren en geç 5 (beş) dakika süre içerisinde otomatik olarak elektronik ortamda teslim edilmektedir.

  S Sport Plus İçerik Hizmeti’ne, S Sport Plus Uygulaması’na abone olurken kayıt aşamasında oluşturduğunuz Hesap üzerinden Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileriniz ile giriş yaparak S Sport Plus Uygulaması’nı kullanacağınız cihazlar vasıtasıyla internet üzerinden erişilebileceksiniz.

  4.3. Şikayetlere İlişkin Çözüm Yöntemleri: S Sport Plus Aboneliğiniz kapsamında S Sport Plus Uygulaması ve S Sport Plus İçerik Hizmetleri’ne dair şikayetlerinizi S Sport Plus Uygulaması ve/veya Site’den canlı mesajlaşma (online chat) şeklinde erişilen danışma ve destek servisine (“Destek Servisi”) bildirmek suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz. Şikayetinizin tarafımıza ulaşması ile birlikte Destek Servisi şikayetinize yönelik yapacağı inceleme çerçevesinde tarafınızla iletişime geçerek şikayetlerin çözümü yoluna gidilecektir.

  Kişisel Veriler ile ilgili yaptığınız başvurularınıza dair başvuru yöntemleri aşağıdaki 8.3. maddesinde belirtilmiştir.

   

  1. CAYMA HAKKI

  Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanacak olan S Sport Plus İçerik Hizmeti, niteliği itibariyle elektronik ortamda anında ifa ve teslim edilen gayri-maddi mal niteliğinde bir hizmet olması sebebiyle Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15/ğ kapsamına girdiği için cayma hakkınız bulunmamaktadır.

   

  1. İÇERİĞİN İŞLEVSELLİĞİNİ ETKİLEYEBİLECEK KORUMA ÖNLEMLERİ

  İçeriklerin hukuka aykırı kullanımını, yetkisiz 3. kişiler tarafından güvenli ve yasal olmayan yöntemlerle erişimini engellemek ve/veya hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla S Sport Plus Uygulaması için belirlenen teknik kullanım kriterleri gerekli görüldüğünde değiştirilebilmektedir. Dijital içeriğin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma yöntemlerine dair detaylı bilgilere Site’de yer alan Sıkça Sorulan Sorular kısmından erişebilirsiniz.

   

  1. S SPORT PLUS İÇERİK HİZMETİ’NE ERİŞİLEBİLECEK OLAN DONANIM VE YAZILIMLARA DAİR BİLGİ

  S Sport Plus Uygulaması kapsamında sunulan servislerden yararlanmak için uygun bir internet bağlantısı mutlaka gereklidir. S Sport Plus Uygulaması, kullanım türüne göre sabit internet veya mobil internet üzerinden veri akışı ile gerçekleşen bir servis olması sebebiyle bağlantı kurduğunuz internet paketinin kotası etkilenebilecektir. Yayın akış büyüklüklerine göre kullanıcıların bağlantı kurmuş olduğu internet paketlerine etki eden kota tüketimi değişiklik gösterebilmektedir.

  S Sport Plus Uygulaması’nın kullanılabileceği yazılım ve donanımlara dair bilgiye Site’de yer alan Sıkça Sorulan Sorular kısmından erişebilirsiniz.

   

  1. TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ ÇÖZÜM YOLLARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi’nin konusu olan S Sport Plus İçerik Hizmeti’ne dair S Sport Plus Aboneliğiniz ile ilgili olarak yaptığınız şikâyetleri T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde hizmeti satın aldığınız veya ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemelerine başvuruda bulunabilirsiniz. Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz ve başvurularınız hakkında 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikâyet ve itiraz usulleri saklıdır.

   

  İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun altında yer alan “Üye Ol” butonunu tıklamanız ile birlikte tarafınıza S Sport Plus İçerik Hizmeti hakkında gerekli ön bilgilendirme yapılmış sayılacak olup, Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi’nin kurulması aşamasına geçilecektir.

   

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ AYDINLATMA METNİ

 

MADDE-1 VERİ SORUMLUSU

 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak BRAVO TELEVİZYON YAYINCILIK YAPIMCILIK SAN. VE TİC. A.Ş. (“Şirket”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

 

Veri sorumlusu sıfatıyla Şirket’e vermiş olduğunuz kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklanan şart ve sınırlara bağlı kalınarak elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilebileceğini ve depolanabileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuatın izin verdiği durumlarda ve ölçüde üçüncü kişilere açıklanabileceğini, devredilebileceğini ve aktarabileceğini, sınıflandırabileceğini ve kullanılmasının engellenebileceğini belirtmek isteriz.

Bilgilerinizin anonimleştirilmek şartıyla tarafımızca kullanılması veya üçüncü kişilerle paylaşılması da mümkündür. S Sport Plus üyeliği, S Sport Plus internet sitesinde ve uygulamasında gizlenemediğinden, üye olduğunuza dair üye adınızın bilgisi kamuya açık olacaktır.

İşbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”) amacı KVKK kapsamında veri sorumlusu olarak aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek ve Şirket tarafından işletilmekte olan www.ssportplus.com internet sitesi (“Site”) ile Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında kullanımınıza sunulan Şirket’in ücretli dijital uygulaması olan S Sport Plus Uygulaması (“Uygulama”) üzerinden kullanıcılar/üyeler/ziyaretçiler (“Veri Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin Site’yi ve Uygulama’yı kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin işlenmesine ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

 

MADDE-2 KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

 

2.1.  Uygulama’ya üye olmak istemeniz halinde Uygulama’da hesap oluşturmanız için gerekli olan ad, soyad, elektronik posta adresi Uygulama’ya üyeliğiniz sırasında oluşturduğunuz şifre bilgileri (“Kullanıcı Hesap Verileri”) (i) Üye kaydınızın ve hesabınızın oluşturulması; (ii) Şirketimiz ile tarafınız arasında Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi kurulması; (iii) Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi’ne konu hizmetlerin ifası, bu çerçevede sizlere karşı olan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi; (iv) Uygulama’ya dair sistemlerin yönetimi; ve (v) Şirketimiz’in ve Şirketimiz’le iş ilişkisi içerisinde olan kişiler açısından hukuki ve ticari güvenlik şartlarının temini (örneğin iletişime yönelik idari operasyonlar, hizmetler hakkında şikayet yönetimi, memnuniyet ölçümleri, etkinlik yönetimi, hukuki süreçler, denetim, mali işler, sunulan hizmetlerin ve içeriklerin takip edilerek buna dair raporlama sorumluluklarının yerine getirilmesi), illegal kullanımların tespiti ile önüne geçilmesi, (vi) resmi makamlardan gelen taleplerin incelenmesi, değerlendirilmesi ve yanıtlanması amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmektedir. Yine söz konusu kişisel verileriniz burada sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanabilecek, gerekli olan süreler dahilinde Şirket veri tabanında dijital ortamda kayıt altına alınabilecek, muhafaza edilebilecek, depolanabilecek, kullanılabilecek, sınıflandırılabilecek, yeniden düzenlenebilecek ve organize edilebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, bu maddede sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak iş ortaklığı kurduğumuz firma ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içinde aktarılabilecektir.

 

2.2. Site’ye üye veya ziyaretçi olarak girdiğinizde veya Uygulama’yı kullandığınızda IP adresiniz, bulunduğunuz il ve ülke bilginiz, hizmetin türü, aktarılan veri miktarı, Site’ye giriş/çıkış hareketleriniz, giriş yaptığınız tarih ve zaman ile beraber; 5651 Sayılı Kanun ve bu kanuna göre düzenlenmiş olan mevzuatın amir hükümleri gereği loglanmakta ve Şirketimiz’in, tarafınızın ve diğer kişilerin güvenliğini sağlamaya yönelik olarak menfaatlerini korumak amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmektedir.Yine söz konusu kişisel verileriniz burada sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanabilecek, gerekli olan süreler dahilinde Şirket veri tabanında dijital ortamda kayıt altına alınabilecek, muhafaza edilebilecek, depolanabilecek, kullanılabilecek, sınıflandırılabilecek, yeniden düzenlenebilecek ve organize edilebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, bu maddede sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak Şirket’in iş ortaklığı kurduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içinde aktarılabilecektir.

 

2.3.  Uygulama’ya üye olmanız halinde Uygulama’ya giriş yaptığınız cihaza dair (bilgisayar/tablet modeli ve ekran genişliği) verileriniz de Uygulama konusu hizmetlerin ifası kapsamında Uygulama üzerinden tarafınıza aktarılacak içeriğin doğru bir şekilde dağıtımının sağlanması amacıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmektedir. Yine söz konusu kişisel verileriniz burada sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanabilecek, gerekli olan süreler dahilinde Şirket veri tabanında dijital ortamda  kayıt altına alınabilecek, muhafaza edilebilecek, depolanabilecek, kullanılabilecek, sınıflandırılabileceak, yeniden düzenlenebilecek ve organize edilebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, bu maddede sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak iş ortaklığı içerisinde bulunduğumuz firma ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içinde aktarılabilecektir.

 

2.4. Uygulama’ya üye olurken Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Açık Rıza Onayı’nı kabul etmeniz halinde; tarayıcı bilgileri (tarayıcı türü v.b.), Uygulama’da ve Site’deki davranışsal hareketleriniz (ürün ve hizmetleri kullanma sıklığınız),  izlenme geçmişi (hangi içeriğin ne kadar izlendiği, kategori tercihleriniz) (“Takip Verileri”) (i) S Sport Plus İçerik Hizmetleri’nin sizlere sunumu ve kapsamındaki ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; (ii) Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; (iii) Uygulama üzerinden sunulan servislerin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması; ve (iv) Şirketimiz ve işbirliği içerisinde bulunduğu kurumların yasal, idari ve uyum süreçlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olacak şekilde işlenmektedir. Yine söz konusu kişisel verileriniz burada sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanabilecek, gerekli olan süreler dahilinde Şirket veri tabanında dijital ortamda kayıt altına alınabilecek, muhafaza edilebilecek, depolanabilecek, kullanılabilecek, sınıflandırılabilecek, yeniden düzenlenebilecek ve organize edilebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, bu maddede sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak Şirketimiz’in iş ortaklığı kurduğu firma ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içinde aktarılabilecektir.

 

2.5.  Çerez ile Takip’e onay vermeniz halinde aşağıdaki 8.4. maddesinde açıklandığı şekilde cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığı ile ziyaret ettiğiniz sayfalar, URL, Uygulama’da ve Site’deki kullanıcı hareketleriniz (ürün ve hizmetleri kullanma sıklığınız,   izlenme geçmişi (hangi içeriğin ne kadar izlendiği), görüntülediğiniz veya aradığınız sayfalara dair veriler (tıklama/görüntüleme sayısı, süresi) (i) reklam ve promosyon aktivitelerinin yerine getirilmesi; (ii) müşteri profili belirlemek analiz ve/veya platformlar arası hedefleme yapılması; ve (iii) Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi amaçlarıyla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olacak şekilde işlenmektedir.  Yine söz konusu kişisel verileriniz burada sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanabilecek,  gerekli olan süreler dahilinde Şirket veri tabanında dijital ortamda kayıt altına alınabilecek, muhafaza edilebilecek,  depolanabilecek, kullanılabilecek,  sınıflandırılabilecek, yeniden düzenlenebilecek ve organize edilebilecektir.  Toplanan kişisel verileriniz, bu maddede sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak Şirket’in iş ortaklığı kurduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içinde aktarılabilecektir.

 

2.6.  Uygulama’ya üye olmanız halinde (uygulanması halinde) Ücretsiz Deneme Süresi’nin veya Kampanya Süresi’nin bitim tarihi itibariyle S Sport Plus Aboneliği’niz için seçtiğiniz Abonelik Paketi’ne göre ödemekle yükümlü olduğunuz Hizmet Bedeli’nin ödemesinin gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olacak şekilde; ödeme yönteminize göre Şirketimiz ve/veya işbirliği içerisinde bulunduğu ödeme hizmetleri kuruluşu tarafından aşağıda belirtilen verileriniz KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanabilecektir. Buna göre;

Ø  Hizmet Bedeli’nin ödemesi için kredi kartı ile ödeme seçeneğini seçmeniz halinde; kredi kartı bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz, ödemeler için işbirliği içerisinde bulunduğumuz firma(lar) tarafından toplanacaktır. Söz konusu veriler ile (şifre hariç Kullanıcı Hesap Verileriniz ve yapılan işlemlere yönelik ödeme tutarı bilgileri (i) ödeme işlemlerinin yerine getirilmesi; (ii) ödeme işlemlerinin takibinin yapılması; ve (iii) Şirketimiz’in ve Şirketimiz’le iş ilişkisi içerisinde olan kişiler açısından hukuki ve ticari güvenlik şartlarının temini (ödemelere dair gerekli raporlama ve denetimleri yapabilmek, şikayet yönetimi süreçleri, idari, mali, hukuki süreçlere dair sorumluluklarının yerine getirilmesi) amaçlarıyla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olacak şekilde ve KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak işlenmektedir. Yine söz konusu verileriniz burada sayılan amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan süreler dahilinde Şirket veri tabanında dijital ortamda kayıt altına alınabilecek, muhafaza edilebilecek, depolanabilecek, kullanılabilecek, sınıflandırılabilecek,  yeniden düzenlenebilecek ve organize edilebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, bu maddede sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak Şirket’in iş ortaklığı kurduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içinde aktarılabilecektir.

 

2.7. Uygulama’ya üyeliğiniz dahilinde Uygulama’da oluşturduğunuz Kullanıcı Hesap Bilgileri, bulunduğunuz il ve ülke bilginiz (IP adresi bilgisi), cihaz bilgisi (bilgisayar/tablet, modeli ve ekran genişliği bilgileri Uygulama’ya üyeliğiniz esnasında Uygulama üzerinden erişeceğiniz içeriğin ve Site’ye dair içeriğin hızlı şekilde tarafınıza aktarımının gerçekleştirilmesi amacıyla sınırlı, bağlantılı ve ölçülü olacak şekilde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak Veri İşleyen (veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak veri sorumlusu adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişi) sıfatıyla İçerik Dağıtım Ağı sağlayıcısı firma tarafından Şirket’in talimatları doğrultusunda toplanabilecek, kullanılabilecek, Uygulama ve Site’nin bulut barındırma çözümü hizmetlerini tedarik ettiğimiz firma ile paylaşılarak KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak yurt içinde aktarılabilecektir.

 

2.8.  Uygulama’da Çerez ile Takip’e vereceğiniz onay doğrultusunda davranışsal verileriniz (Uygulama’da hangi içeriği ne kadar süre izlediğiniz, cihaz tüketim bilgileriniz), Site ve Uygulama’nın nasıl kullanıldığının analiz ve ölçümü, platformlar arası reklam hedefleme ve promosyon aktivitelerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmektedir. Yine söz konusu kişisel veriniz burada sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanabilecek,  gerekli olan süreler dahilinde Şirket veri tabanında dijital ortamda kayıt altına alınabilecek, muhafaza edilebilecek,  depolanabilecek, kullanılabilecek, sınıflandırılabilecek, yeniden düzenlenebilecek ve organize edilebilecektir. Toplanan kişisel verileriniz, bu maddede sayılan amaçların yerine getirilmesi için  KVKK’nın 8.  ve 9. maddelerine uygun olarak işbirliği içerisinde bulunduğumuz Google Analytics ile paylaşılarak yurt içinde veya yurtdışında aktarılabilecektir.

 

2.9. Site ve Uygulama üzerinden sunulan hizmetlerle ilgili Destek Servisi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir şekilde elektronik posta, telefon, faks veya mektup kanallarıyla iletişime geçmeniz halinde veya KVKK kapsamında kişisel verilerinize yönelik başvurularınızda isim, soy isim, e-mail, faks, adres T.C. kimlik numarası gibi kişisel verilerinizi bizimle paylaşmaktasınız. Şikayet Hattı dahil herhangi bir şekilde müşteri temsilcilerimiz, çalışanlarımız ile olan iletişimlerinizin içeriği, saati, konuşma kayıtları, arama yapan telefona ait numara bilgileri veya tarihi gibi veriler; (i) Şirketimiz tarafından S Sport Plus İçerik Hizmetleri’nin sizlere sunumu ve kapsamındaki ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; ve (ii) hizmetlerle ilgili kalite ve standart denetimlerini yapabilmek, hizmetler hakkında müşterilerin değerlendirme/memnuniyet ölçümleri/şikayet yönetimi, hukuki süreç gibi süreçlerin yönetilmesi amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde işlenmektedir. Yine söz konusu kişisel verileriniz burada sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanabilecek, gerekli olan süreler dahilinde Şirket veri tabanında dijital ortamda  kayıt altına alınabilecek, muhafaza edilebilecek, depolanabilecek, kullanılabilecek, sınıflandırılabileceak, yeniden düzenlenebilecek ve organize edilebilecektir.

 

MADDE-3 KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

3.1. Aktarım Yapılacak Kişiler ve Aktarım Amaçları: İşbu Aydınlatma Metni altında toplanan veya Veri Sahibi olarak tarafınızın temin ettiği kişisel verilerinizi;

(i) Şirketimiz’in iş ortaklarına ve grup şirketlerine; iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek, kullanıcı olarak tarafınız ile yapılan sözleşme gereklerinin yerine getirilmesi ve bunların uygulamaya konulmaları amacıyla sınırlı olarak,

(ii) Şirketimiz’in tedarikçilerine;  tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen ve Şirketimiz’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimiz’e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak,

(iii) Grup şirketlerine; grup şirketlerinin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak,

(iv) Şirketimiz’in hissedarlarına; ilgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’in hukuki, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak,

(v) Şirket yetkililerine; ilgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimiz’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak,

(vi) Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak,

(vii) Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine; ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak,

(viii) Ürün/hizmet karşılaştırma, analiz, değerlendirme, reklam ve yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesinde hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilere; işbirliğinin ve alınan hizmetin sağlanması, Site’de ve Uygulama’da görüntülenen reklamları seçmek ve yayınlamak ve üçüncü tarafların (reklam sunucuları gibi) bizim adımıza bunu yapmasına izin vermek, tarafınıza gösterilen reklamları ve tarafınızın nasıl etkileşime geçtiğini raporlamamıza olanak sağlamak amacıyla sınırlı olarak,

KVKK’nın 8. maddesine uygun olarak yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içinde aktarılabilecektir.

3.2. Aktarılan Verileriniz ve Aktarım Şekli: Kullanıcı Hesap Verileriniz, IP adres verileriniz, cihaz verileriniz, Takip Verileriniz ve yapılan işlemlere yönelik ödeme tutarı, adres, kredi kartı bilgisi, Kişisel Verilerin İşlenmesi Korunması Kanunu Kapsamında Açık Rıza Onayı kapsamında vereceğiniz açık rıza doğrultusunda telefon numarası bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileri, bulunduğunuz il ve ülke bilginiz (IP adresi bilgisi), cihaz bilgisi (bilgisayar/tablet, modeli ve ekran genişliği bilgileriniz), , davranışsal verilerinizi (Uygulama’da hangi içeriği ne kadar süre izlediğiniz, cihaz tüketim bilgileriniz, KVKK’nın 8. maddesi’ne uygun olarak işbirliği yapılan/tedarikçi firmalar ile paylaşılmak suretiyle yurt içinde aktarılacaktır.

 

MADDE-4 KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ VE YÖNTEMİ

 

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda  tarafınıza sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile aşağıda belirtilen şekillerde toplanmaktadır.Kişisel verileriniz, tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile; üyeliğiniz veya aboneliğiniz sırasında elektronik olarak doldurulan veya çağrı merkezi, abone merkezi veya benzeri bir hizmet noktası üzerinden beyanınız ile doldurulan üyelik formu, abonelik formu, bilgi formu gibi formlar ile üyelik veya abonelik sözleşmeleri; sözleşmelerin veya formların ekindeki kimlik ve adres tespitine ilişkin belgeler; Site ve Uygulama’da yaptığınız hareketler; duyuru ve iletişim sağlamak için onay ve iletişim bilgilerinizi almak için oluşturulan veya ürün ya da hizmetlerimize ilişkin memnuniyet veya şikâyetlerinizi toplamak için oluşturulan sistemler; web, mobil ve benzeri bir uygulama aracılığıyla ya da basılı olarak tarafınıza sunulan duyuru, elektronik bültene üye olunması, iletişim, şikayet, çekilişe, promosyona, elektronik haber bültenine katılım, ön kayıt, kampanya katılım formları, yüz yüze, telefonla veya başkaca bir iletişim aracı kullanarak gerçekleştirilen anket veya iletişimler; sosyal ağlar; cep telefonu, tablet veya sair mobil cihaz uygulamaları; üyelik ve abonelik başta olmak üzere Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler ile Şirketimiz’e göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

Kişisel verilerinizi Kişisel Veriler’in Korunması Kanunu (“KVKK”)’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen, a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, c) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, ç) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması, f) İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması şartları ve amaçlarının yerine getirilmesi sebebiyle toplamaktayız. Kişisel verilerinizin bu şartlar dışında işlenmesi  ise işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak rızanız doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

MADDE-5 KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR HAKLARINIZ VE BAŞVURU YÖNTEMLERİ

 

5.1. Haklarınız: KVKK’nın 11. maddesi uyarınca tarafımıza aşağıdaki 5.2. madde altında belirtilen yöntemlerle yapacağınız başvurular doğrultusunda;

 

(i)            kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii)          kişisel verileriniz işlendi ise buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii)         kişisel verilerinizin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv)         kişisel verilerinizin yurt içi ve yurt dışında aktarılması halinde verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v)          kişisel verilerinizin eksik ve yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(vi)         KVKK 7. maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini isteme,

(vii)       (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,

(viii)      işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ix)         kişisel verilerinizin kanunlara aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

5.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması: Kişisel verilerinize dair madde 5.1’de belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici belgeler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi PTT Evleri Mah. Hacıosman Bayırı Cad. No:16, Sarıyer, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir şekilde bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya tarafımıza daha önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta  adresini kullanmak suretiyle   bravotv@hs03.kep.tr adresine ya da destek@ssportplus.com adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı elektronik postalar vasıtasıyla, www.ssportplus.com adresi üzerinden canlı destek ekibimizle iletişime geçerek ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Başvurunuzda aşağıdaki bilgilerin bulunması zorunluluğu mevcuttur.

 1. a) Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 2. b) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 3. c) Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,

ç) Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,

 1. d) Talep konusu.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için Veri Sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

5.3. Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi: Kişisel Veri Sahibi’nin, 5.2. maddede yer alan usule uygun olarak talebini Şirketimiz’e iletmesi durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. maddenin 1. fıkrası gereği başvurunuza, tarafımızca yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Yine aynı maddenin 2. fıkrası gereği tarafınıza cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek ücret talep edilecektir.

 

5.4. Başvurunun Reddi veya Kabul Edilmesi: Yapılan incelemenin neticesi (başvurunuzun kabul edilip edilmediği veya reddedildi ise sebebi) hakkında tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekli bildirim yapılacaktır. Yaptığınız başvurunun KVKK’nın 28. maddesinde sayılan halleri kapsaması veya Şirketimiz ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız nedeniyle hizmetlerin ifası için KVKK’ya uygun olarak verilerinizin meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesi gerekli ise yapılan başvurunuz reddetme hakkımız saklıdır. KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili talebinize konu hususta hatalı olmamız ve inceleme işleminin ücrete tabi olması halinde alınan ücret tarafınıza iade edilecektir.

 

5.5. Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebilecek Bilgiler: Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Şirketimiz, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

 

5.6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı: Kişisel Veri Sahibi KVKK’nın 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde K.V.K. Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

Kişisel bilgilerinizi; https://www.ssportplus.com/ üye girişi sonrasında ve/veya Uygulama’da üye girişi sonrasında “Hesabım” menüsünde yer alan “Kişisel Bilgilerim” sayfasından ve/veya tarafımıza daha önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta  adresini kullanmak suretiyle destek@ssportplus.com adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı elektronik postalar vasıtasıyla ya da www.ssportplus.com adresi üzerinden canlı destek ekibimizle iletişime geçerek güncelleyebilirsiniz.

Eğer pazarlama ve reklam iletişimlerimizi göndermemizi durdurmamızı isterseniz, Uygulama’daki hesabınıza giriş yaparak Hesabım bölümünden Hesap ayarlarınızı değiştirebilirsiniz. Ayrıca bizimle tarafımıza daha önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronik posta  adresini kullanmak suretiyle destek@ssportplus.com adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imzalı veya mobil imzalı elektronik postalar vasıtasıyla ve/veya www.ssportplus.com adresi üzerinden (canlı destek ekibimizle) iletişime geçebilirsiniz.

 

MADDE 6- KİŞİSEL BİLGİLERİN GÜVENLİĞİ , SAKLANMASI VE MUHAFAZASI

 

Şirketimiz; KVKK, yasal mevzuat veya herhangi bir mahkeme veya yetkili kurum tarafından gelecek bir talep veya emir üzerine kişisel verilerinizin açıklanması veya kişisel verilerinize sizin tarafınızdan aleniyet sağlanması halleri saklı olmak üzere, Şirketimiz’e temin etmiş olduğunuz kişisel verilerinizi gizli tutmak, bunları ticari sır olarak saklamak ve gizli bilgilerin gizliliğinin devam ettirilmesi hususunda verilerinizin yetkisiz 3. kişilere veya kamuya ifşasını önlemek için tedbirler almaktadır. Kişisel bilgileriniz, halka açık olmayan özel bir elektronik ortam verisi içinde muhafaza edilmektedir. Tarafımıza iletmiş olduğunuz bilgilerin kimlere ne amaçla aktarılacağı bu metnin (3) numaralı maddesinde belirtilmiştir. İşbu Aydınlatma Metni uyarınca kişisel verilerinizi paylaştığımız veya aktardığımız grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçilerimiz de verilerinizi yalnızca ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi amacı ile sınırlı olarak kullanacak, bu kapsamda kişisel verilerinizi hizmetlerin ifasının yerine getirilmesi için bilmesi gerekli olanlar ve Kanun’da sayılan istisna haller, yasal mevzuat gereği açıklanması dışında 3. kişilere açıklayamayacaklardır.

Şirketimiz, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak (i) kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek; (ii) kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek; ve (iii) kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla güvenli veri tabanları, sunucular, firewall’lar (güvenlik yazılımları) ve elektronik posta bilgilerin şifrelenmesi dahil, güncel teknolojik gelişmeler ışığında kişisel verilerinizi de dahil olmak üzere bilgilerinizi korumak için bilgi güvenliği politikalarımızla mevcut bilgi ve veri değerlerinin ve risk durumunun analizini yaparak önleyici güvenlik önlemlerini almaktadır. Aynı şekilde Şirketimiz’in yurt içinde işbirliği yaptığı servis sağlayıcı ve tedarikçi firmaların da verilerinizin güvenliğini sağlanması hususunda gerekli koruma önlemleri almasını temin etmekteyiz.

Uygulama ve Site altyapısındaki tüm veri işlemleri, SSL teknolojisi kullanılarak şifrelenmektedir. Yine Şirket kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması ve paylaşılmasını sağlamak ve gizliliğinizi korumak, kişisel verinin tamamının veya herhangi bir parçasının yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye açıklanmasını önleme gereği olan gerekli tüm tedbirleri almak ve üzerine düşen tüm özeni tam olarak göstermek amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini de almaktadır.

Şirketimiz ve işbirliği içinde bulunduğumuz firmaların güvenlik önlemlerine rağmen Şirketimiz veya işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilerin internet sitelerine veya sistemlerine yapılan siber saldırılar sonucunda verilerin zarar görmesi, değişmesi, kopyalanması vb. haller için sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Ancak verileri kurtarmak adına yedekleme, arşivleme ve uygun saklama yöntemleri kullanabiliriz.

Site’ye ve Uygulama’ya internete erişiminiz ile ilgili  gerekli güvenlik önlemlerini (antispam, istenmeyen elektronik e-posta engeli, virüsten koruyucu vb.) almak sizin sorumluğunuza ait olup, bu önlemlerin alınmaması ve/veya alınmasının ihmal edilmesi nedeniyle verilerinize gelecek zararlardan ve/veya yetkisiz 3. kişilerce erişiminden herhangi bir mesuliyetimiz yoktur.

Yukarıda izah edilen ve kişisel bilgi sahalarını doldurarak kabul etmiş olduğunuz gizlilik ilkelerine, üyelik sözleşmesine aykırı bir davranış olduğunu düşündüğünüz vakit, lütfen ihlali destek@ssportplus.com e-posta adresi vasıtasıyla ve/veya www.ssportplus.com üzerinden canlı destek ekibimizle iletişime geçerek bize bildiriniz. Uyarınız Şirketimiz tarafından hassasiyetle incelenecek ve giderilmeye çalışılacaktır.

İşbu Aydınlatma Metni, dijital Site’ye ve Uygulama’ya yeni özellikler eklendikçe veya kullanıcılarımızdan yeni öneriler geldikçe yeniden, düzenlenebilir ve güncellenebilir. Ancak bu durumda değişiklikleri Site’de ve/veya Uygulama’da yayınlamak suretiyle sizi bilgilendiririz. Bu nedenle, Site’yi ve/veya Uygulama’yı her ziyaret edişinizde Aydınlatma Metni’ni yeniden gözden geçirmenizi öneririz. Aydınlatma Metni hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

MADDE-7 İNTERNET SİTELERİ VEYA MOBİL UYGULAMALARA VERİLEN LİNKLER

 

Site’de veya Uygulama içerisinde 3. kişilere (reklam verenler, size önerilen veya tarayıcınız tarafından desteklenen sosyal iletişim ağlarına yönelik firmalar vb.) ait internet sitelerine, portallere veya uygulamalara yönelik link bağlantıları bulunabilir, işbirliği içerisinde bulunduğumuz şirketlerin, iş ortaklarının, üçüncü kişilerin reklamlarına yer verilebilir, kullanıcılar bu reklamlar aracılığıyla reklamveren ve/veya anlaşmalı olduğumuz şirketlerin, iş ortaklarımızın, işbirlikçilerimizin, üçüncü kişilerin sitesine yönlendirilebilir. Bu haliyle Site’de ve Uygulama içerisinde yer alan gizlilik ilkelerinin sadece söz konusu Site ve Uygulama için uygulanacağını, link bağlantısı bulunan diğer sitelerle ilgili olarak ve diğer sitelerin gizlilik uygulama ve politikalarına ya da barındırdıkları içeriklere ilişkin herhangi bir sorumluluğumuzun bulunmadığını hatırlatmak isteriz.

MADDE 8- ÇEREZ (COOKIE) POLİTİKASI

Şirketimiz, internet sitesi, mobil uygulaması ve mobilweb ziyaretçilerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve yasal yükümlülüğü çerçevesinde, işbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile kullanıcı/üye gezinme bilgilerini işleyebilecektir.

8.1. Çerezlerin Tanımı: İşbu Aydınlatma Metni kapsamında yer alan Çerezler (Cookies), Şirketimiz tarafından işletilen Site ve Uygulama ile üçüncü parti programlar veya internet siteleri üzerinden erişilen, kullanılan platformlar için geçerlidir.

Çerez” bir internet sitesinin daha verimli bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, Site’nin veya Uygulama’nın geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

Şirketimiz, söz konusu internet sitesi, mobil uygulama, mobilwebde bulunan çerezleri günlük dosyaları, boş gif dosyaları ve/veya üçüncü taraf kaynakları yoluyla topladığı bilgileri kullanıcının/üyenin tercihleri ile ilgili bir özet oluşturmak amacıyla depolar ve bu amaçla 3. kişilerle paylaşabilir. Şirketimiz, söz konusu internet sitesi, mobil uygulama, mobilweb üzerinden, kullanıcıya/üyeye özel tanıtım yapmak, promosyonlar ve pazarlama teklifleri sunmak, söz konusu mecraların içeriğini kullanıcıya/üyeye göre iyileştirmek ve/veya tercihlerini belirlemek amacıyla; kullanıcının/üyenin söz konusu mecralar üzerinde gezinme bilgilerini ve/veya bu mecralar üzerindeki kullanım geçmişini izleyebilmektedir. Buna ek olarak, çevrimiçi ve çevrimdışı olarak toplanan bilgiler gibi farklı yöntemlerle veya farklı zamanlarda bu mecralar üzerinde kullanıcıdan/üyeden toplanan bilgileri eşleştirebilir ve bu bilgileri üçüncü taraflar gibi başka kaynaklardan alınan bilgilerle birlikte kullanabilir. Söz konusu eşleştirme ve kullanma, yalnızca işbu Aydınlatma Metni ile belirlenen amaçlar ve kapsam dahilinde kalacak olup sadece bu amaçlar dahilinde 3. kişilerle paylaşılabilecektir.

8.2 Çerez Çeşitleri: Şirketimiz, internet sitesi, mobil uygulamasında ve mobilwebte oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanmaktadır. Oturum kimliği çerezi, kullanıcı/üye tarayıcılarını kapattığında sona erer. Kalıcı çerez ise kullanıcıya/üyeye ait sabit diskte uzun bir süre kalır. Kullanıcı/üye, internet tarayıcılarının “yardım” dosyasında verilen talimatları izleyerek kalıcı çerezleri kaldırabilir ve hem oturum çerezlerini hem de kalıcı çerezleri reddedebilir. Kullanıcı/üye kalıcı çerezleri veya oturum çerezlerini reddetmesi halinde, söz konusu web sitesini, mobil uygulamayı, mobilweb’i kullanmaya devam edebilir, fakat söz konusu mecraların tüm işlevlerine erişemeyebilir veya erişimi sınırlı olabilir.

8.3 Çerezler Nasıl Kullanılır?

 1. Çerezler, kullanıcının/üyenin yaptığı tercihleri hatırlamak ve web sitesi/mobil uygulama/mobilweb kullanımlarını kişiselleştirmek için kullanılır. Bu kullanım:
 2. kullanıcı/üye parolasını kaydeden ve internet sitesi/mobil uygulama/mobilweb oturumunun sürekli açık kalmasını sağlayan, böylece kullanıcının/üyenin her ziyaretinde birden fazla kez parola girme zahmetinden kurtaran çerezleri ve
 3. Söz konusu internet sitesine/mobil uygulamaya/mobilwebe daha sonraki ziyaretinde kullanıcıyı/üyeyi hatırlayan ve tanıyan çerezleri içerir.
 4. Kullanıcının/üyenin söz konusu internet sitesine/mobil uygulamaya/mobilwebe nereden bağlandığı, internet sitesi/mobil uygulama/mobilweb üzerinde hangi içeriği görüntülediği ve ziyaretinin süresi gibi web sitesini/mobil uygulamayı/mobilwebi nasıl kullandığının izlenmesi dahil olmak üzere; internet sitesini/mobil uygulamayı/mobilwebi nasıl kullandığını belirlemek için kullanılır.
 5. Kullanıcıya/üyeye ait ilgi alanlarına ve kullanıcı/üyeye daha uygun içerik ve reklamları sunmak için, diğer bir ifade ile hedeflenmiş reklam/tanıtım amacıyla kullanılır. Bu şekilde, internet sitesini, mobil uygulamasını veya mobilwebi kullandığında kullanıcıya/üyeye daha uygun içerikleri, kişiye özel kampanya ve ürünleri sunar ve daha önceden istemediğini belirttiği içerik veya fırsatları bir daha kullanıcının/üyenin dikkatine sunmaz. Söz konusu internet sitesi, çerezler yoluyla elde edilen bilgileri topladığımız Kişisel Veriler’le eşleştirir.

Söz konusu internet sitesi üçüncü taraf çerezlerini reklam ve yeniden hedefleme için nasıl kullanmaktadır?

Söz konusu internet sitesi çerezleri ayrıca arama motorlarını, internet sitesi, mobil uygulamasını veya mobilwebi ve/veya internet sitesinin reklam verdiği internet sitelerini ziyaret ettiği vakit kullanıcının/üyenin ilgisini çekebileceğini düşündüğü reklamları kullanıcıya/üyeye sunabilmek için “reklam teknolojisini” devreye sokmak amacıyla kullanabilir. Reklam teknolojisi, kullanıcıya/üyeye özel reklamlar sunabilmek için web sitesine/mobil uygulamaya/mobilwebe ve internet sitesinin reklam verdiği web sitelerine/mobil/mobilweb uygulamalarına kullanıcının/üyenin yaptığı önceki ziyaretlerle ilgili bilgileri kullanır. Bu reklamları sunarken, internet sitesinin/mobil uygulamanın/mobilwebin kullanıcıyı/üyeyi tanıyabilmesi amacıyla kullanıcının/üyenin tarayıcısına benzersiz bir üçüncü taraf çerezi yerleştirilebilir.

8.4. Çerezle Takip Onayı ve Devre Dışı Bırakma: Uygulama’ya üye olmanız ve Çerez ile Takip’e onay vermeniz halinde; IP adresi, tarayıcı bilgileri, tarayıcı türü (URL, ziyaret edilen sayfalar), Uygulama’da ve Sitede’ki kullanıcı hareketleriniz (yönlendirme / çıkış sayfaları, ürün ve hizmetleri kullanma sıklığınız, izlenme geçmişi (hangi içeriğin ne kadar izlendiği, kategori tercihleriniz, görüntülediğiniz veya aradığınız sayfalara dair (tıklama/görüntüleme sayısı, süresi) verileri) otomatik olarak toplanabilecek ve Uygulama’daki eğilimleriniz bu veriler üzerinden izlenebilecektir.

 

Çerez ile Takip’e onayınızı dilediğiniz zaman devre dışı (opt-out) bırakabilirsiniz. Çerez ile Takip’e onay vermemeniz veya onay verdikten sonra devre dışı bırakmanız halinde, internet sitemiz veya uygulamalarımızın verimli çalışmayabileceği veya talep ettiğiniz hizmetlerin bazı özelliklerinin sunulmasında aksaklıklara neden olabileceğini hatırlatmak isteriz.

 

Çerez ile Takip’i iptal etmek (opt out) istediğinizde; tarayıcınızın “Yardım Menüsü” ayarlarından gerekli ayarlamaları yaparak çerezle takipten çıkabilirsiniz. (örneğin: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ve Safari). Çerezle ile Takip’ten çıktıktan sonra yine dilediğiniz zaman tarayıcınızın “Yardım Menüsü” ayarlarından gerekli ayarlamaları yaparak çerezle takibi yeniden etkinleştirebilirsiniz.

 

Site ve Uygulama’nın nasıl kullandığınızı analiz etmek ve ölçümlemek amacıyla Google Analytics hizmetini kullanmaktayız. Google Analytics üzerinden çerezle takibe son vermek için <a href=”javascript:gaOptout()”> buraya tıklayınız</a> sitesini ziyaret ederek takibe nasıl son vereceğiniz hakkında bilgi alabilirsiniz.

 

Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini temizlemek istemeniz tarayıcınızın “Yardım Menüsü” ayarlarından gerekli ayarlamaları yaparak çerezleri silebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir.

 

MADDE-9 YÜRÜRLÜK

 

İşbu Aydınlatma Metni; Site’de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

 

TİCARİ ELEKTRONİK İLETİ ONAY METNİ VE İLETİŞİM İZNİ

 

İşbu Ticari Elektronik İleti Onay Metni ve İletişim İzni ile BRAVO TELEVİZYON YAYINCILIK YAPIMCILIK SAN. VE TİC. A.Ş. (“Firma”) tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle yönelik yenilikler, kampanya, promosyon duyuruları hakkında bilgi sahibi olmak, ürün ve hizmetlere yönelik avantajlardan yararlanmak, daha iyi bir hizmet alabilmek için Firma’nın hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak telefon, çağrı merkezleri, elektronik posta, kısa mesaj (SMS), push/web push (anlık) bildirim vasıtalarıyla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine ve haberleşme yapılmasına açık rızam ile onay veririm.

Bu kutucuğu işaretleyerek çerezlerin (cookie) www.ssportplus.com internet sitesi ve S Sport Plus Uygulaması’nın işlevselliğinin sağlanması için kullanılarak kullanıcı hareketlerinizin, tercihlerinizin takip edilmesine ve kişisel verilerinizin toplanmasına açıkça onay vermektesiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA ONAYI

 

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla BRAVO TELEVİZYON YAYINCILIK YAPIMCILIK SAN. VE TİC. A.Ş. (“Şirket”) tarafından Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Aydınlatma Metni’nde belirtilen şekilde;

 

(a) Tarayıcı bilgilerimin (tarayıcı türü v.b.); ürün ve hizmetleri kullanma sıklığı, S Sport Plus Uygulaması’nda (“Uygulama”) ve www.ssportplus.com internet sitesindeki (“Site”) içerik izleme geçmişi (hangi içeriğin ne kadar izlendiği, kategori tercihleri), sayfa görüntüleme verileri (ziyaret edilen sayfalar/tıklama/görüntüleme sayısı, süresi, URL) gibi davranışsal hareketlerimin,  (i) tarafıma sunulan hizmetlerin beğeni, kullanım, alışkanlıklarım ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek tarafıma önerilmesi; (ii) reklam ve promosyon aktivitelerinin yerine getirilmesi; (iii) müşteri profili belirleme, analiz, platformlar arası hedefleme yapılması; amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmasına, gerekli olan süreler dahilinde Şirket veri tabanında dijital ortamda kayıt altına alınmasına, muhafaza edilmesine, depolanmasına, kullanılmasına, sınıflandırılmasına, yeniden düzenlenmesine ve organize edilmesine;

 

Aydınlatılmış açık rızam ile onay veririm.

 

(b) Yukarıdaki (a) bendinde belirtilen kişisel verilerimin sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 8. ve 9. maddelerine uygun olarak Şirket’in grup şirketleri, hissedarları, yetkilileri, tedarikçileri, iş ortakları ve bunların grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içinde veya yurt dışına aktarılmasına;

 

Aydınlatılmış açık rızam ile onay veririm.

Kullanıcı’nın, Bravo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. Ve Tic. A.Ş. (“Firma”) tarafından sunulan S Sport Plus Uygulaması kapsamındaki Ücretli İçerik Hizmeti için uygulanan Yıllık Taahhütlü Abonelik fırsatından yararlanmak istemesi sebebiyle, Firma ile Kullanıcı arasında  ……/……./…….. tarihinde imzalanan Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile işbu Taahhütname’de yer alan hüküm ve koşulların geçerli olacağını Kullanıcı ve Firma karşılıklı kabul etmektedirler.

İşbu Yıllık (12 aylık) Abonelik Taahhütnamesi (“Taahhütname”) ile;

 

 1. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması’nda yer alan İçerik’i izlemek üzere yararlanacağı Ücretli İçerik Hizmeti kapsamında satın aldığı Yıllık (Taahhütlü) Aboneliğe istinaden S Sport Plus Uygulaması’na Sözleşme tarihi itibarıyla taahhüt süresi olan en az 12 (on iki) ay boyunca abone kalacağını taahhüt eder;
 2. Kullanıcı’nın yukarıdaki 1. madde kapsamında belirtilen 12 (oniki) aylık taahhüt süresi dahilinde S Sport Uygulaması’na abone kalması ve Sözleşmesi’den doğan yükümlüklerimi tam ve zamanında yerine getirmesi halinde; Firma’nın Aylık Abonelik Paketi kapsamında tüm vergiler dahil aylık 17.99-TL(Onyedi Türk Lirası Doksandokuz Kuruş) olmak üzere, 12 (oniki) ay için tüm vergiler dahil toplam 215,88-TL (İkiyüzonbeş Türk Lirası) Hizmet Bedeli karşılığında sunduğu Ücretli İçerik Hizmeti üzerinden indirim uygulanarak, Kullanıcı’ya tüm vergiler dahil aylık 13,33-TL (Onüç Türk Lirası otuzüç Kuruş) olmak üzere 12 (oniki) ay için tüm vergiler dahil toplam 159.99–TL (Yüzellidokuz Türk Lirası Doksandokuz Kuruş) indirimli bir bedel üzerinden sunulacak ve bu doğrultuda aylık bazda 4,66 TL (Dört Türk Lirası Altmışaltı Kuruş) tutarında bir indirim yapılmış olacaktır;
 3. Kullanıcı, işbu Taahhütname konusu indirimli Hizmet Bedeli’nden 12 (oniki) aylık taahhüt süresi boyunca S Sport Plus Uygulaması’na abone kalması koşuluyla faydalanacak olup, taahhüt süresinin bitimi, Kullanıcı’nın taahhüde bağlı kalmadan aboneliğini iptal etmesi veya Sözleşme’yi ihlal etmesi nedeniyle aboneliğinin Firma tarafından sona erdirilmesi nedeniyle taahhüt kapsamı dışına çıkması durumunda bu hak ortadan kalkacaktır;
 4. Kullanıcı’nın işbu Taahhütname konusu aboneliğin belirtilen taahhüt süresinden önce sonlandırması veya aboneliğin Sözleşme’yi ihlal etmesi nedeniyle Firma tarafından sona erdirilmesi halinde Kullanıcı, sona erme tarihine kadar geçen süre içinde yapılan indirim ve (varsa) diğer faydalardan faydalanamayacak, böyle bir durumda Hizmet Bedeli’nin Aylık Abonelik Paketi’nin indirimsiz bedeli üzerinden hesaplanacaktır;
 5. Firma’nın işbu Taahhütname koşullarında usulüne uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır;
 6. İşbu Taahhütname, Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası mahiyetindedir;
 7. İşbu Taahhütname’nin bir nüshası elektronik posta yoluyla Kullanıcı’ya gönderilmiştir.