Madde 1. Taraflar

İşbu Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi (”Sözleşme”), (__________) tarihinde aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır:

A- Bravo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. Ve Tic. A.Ş.

Adres    : PTT Evleri Mah. Hacıosman Bayırı Cad. No:16 Sarıyer/İSTANBUL

Vergi Dairesi ve No    : Sarıyer Vergi Dairesi /  7820086263

MERSİS No    :  0782008626300013

Telefon No    :  0 (212) 363 0404

E-Posta Adresi    :  destek@ssportplus.com

(Bundan böyle burada “Firma” olarak anılacaktır.)

B-  __________________________________________

Adı – Soyadı        : ___________________________

E-Posta Adresi    : ___________________________

(Bundan böyle burada “Kullanıcı” olarak anılacaktır.)

İşbu Sözleşme metninde Firma ve Kullanıcı birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılabilecektir.

Madde 2 Tanımlar

İşbu Sözleşme’de geçen tanımlardan;

2.1 Şifre: Kullanıcı’nın, Kullanıcı Adı ile birlikte kullandığı ve S Sport Plus Uygulaması tarafından tanınmasını sağlayan şifreyi ifade eder.

2.2. Kullanıcı Adı: Her bir S Sport Plus Uygulaması Kullanıcısı için farklı olacak şekilde belirlenen ayırt edici ismi ifade eder.

2.3. Abonelik Paketi: Firma’nın S Sport Plus Uygulaması kapsamında sunduğu farklı içeriklerden oluşan ve Kullanıcı tarafından seçilecek olan abonelik türlerini ifade eder. Buna göre, S Sport Plus Uygulaması’na dair seçebileceğiniz Abonelik Paketi opsiyonları aşağıdaki şekildedir:

 •  Aylık Abonelik Paketi: Kullanıcı’nın S Sport Plus Uygulaması’na aboneliğinin aylık periyodlar dahilinde yenilenerek, işbu Sözleşme Taraflar’dan birince feshedilmedikçe Ücretli İçerik Hizmeti’nden aylık bazda yararlanabileceği abonelik paketi modelidir.
 •   Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi : Kullanıcı’nın, İşbu Sözleşme ile birlikte Kullanıcı’ya iletilecek Taahhütname’de belirtilen abonelik süresi kadar S Sport Plus Uygulaması’na abone kalmayı taahhüt ettiği ve Aylık Abonelik Paketi’nin Hizmet Bedelin’den indirim yapılmak suretiyle Ücretli İçerik Hizmeti’nden indirimli olarak ve yıllık bazda S Sport Plus Uygulaması kapsamındaki Ücretli İçerik Hizmeti’nden yararlanabileceği abonelik paketi modelidir.

2.4. İçerik: Canlı ve/veya banttan spor müsabakaları, bunların özetleri ve maç yorumuna dair programlar, spor içerikli belgeseller, spor ve/veya eğlence içerikli programlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın münhasıran Firma tarafından belirlenen ve Kullanıcı’nın seçtiği Abonelik Paketi dâhilinde S Sport Plus Uygulaması aracılığı ile erişeceği her türlü görsel-işitsel (audiovisual) içeriği ifade eder.

2.5. S Sport Plus Uygulaması: Firma tarafından belirlenen İçerik’in Kullanıcı’nın seçtiği Abonelik Paketi dahilinde farklı izleme yöntemleriyle erişimi için geliştirilen tüm hakları Firma’ya ait olan mobil, tablet, akıllı televizyon dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın internet/dijital iletim metodunu kullanan her türlü cihaza indirilmiş/yüklenmiş veya indirilmek/yüklenmek suretiyle kullanılan ücretli dijital uygulamayı ifade eder.

2.6. Ücretli İçerik Hizmeti: Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilmesi halinde Ücretsiz Deneme Süresi veya Kampanya Süresi dahilinde İçerik’i ücretsiz izleme hakkı hariç olmak üzere, Kullanıcı’nın İçerik’i izlemek için seçtiği Abonelik Paketi dahilinde belirlenen ücreti ödemesi karşılığında, İçerik’in Kullanıcı’nın şahsi kullanımı amacıyla, Firma tarafından S Sport Plus Uygulaması ve/veya www.ssportplus.com internet sitesi (kısaca “Site”) üzerinden bölünmez ve ön ödemeli bir paket olarak sunulmasını ifade eder.

2.7. Hesap: Kullanıcı’nın İçerik’i izlemek üzere, S Sport Plus Uygulaması’na Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yapacağı oturumu ifade eder.

2.8. Kayıt Formu: Kullanıcı’nın S Sport Plus Uygulaması’na abone olurken girdiği isim, soyisim, e-posta adresi ve şifre bilgilerini ifade eder.

2.9. Destek Servisi: Kullanıcılar’ın S Sport Plus Uygulaması ile ilgili şikayet ve taleplerini bildirebileceği ve Firma’nın sunduğu hizmetlere dair bilgilendirme alabileceği S Sport Plus Uygulaması ve/veya www.ssportplus.com internet sitesi üzerinden erişilen canlı mesajlaşma (online chat) şeklinde danışma ve destek servisini ifade eder.

Madde 3. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme, S Sport Plus Uygulaması üzerinden İçerik’in izlenmesine yönelik hizmetlerin Kullanıcı’nın Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilmesi halinde Ücretsiz Deneme Süresi veya Kampanya Süresi dahilinde İçerik’i ücretsiz izleyebileceği süre hariç olmak üzere), Abonelik Paketi dahilinde belirlenen ücreti ödemesi karşılığında Firma tarafından Kullanıcı’ya sunulmasını ve bu konuda Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

Madde 4. Ön Bilgilendirme Teyidi

Kullanıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. Maddesi’ne uygun olarak Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Firma’nın açıkladığı ticari unvan, adres, telefon, faks ve elektronik e-posta adresi, satışa konu Ücretli İçerik Hizmetleri’nin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli, talep ve şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine gerekli ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 5. Sözleşmenin Kurulması ve Bağlayıcılığı

Taraflar, Kullanıcı’nın Kullanıcı Adı ve Şifresi ile Hesap açıp, Madde 11.2’e göre sipariş bilgileri ve ödeme koşullarını içeren Ön Bilgilendirme Formu’nun ve işbu Sözleşme’nin altında yer alan “KABUL EDİYORUM” butonlarını tıklaması ile birlikte kabul beyanının Firma kayıtlarına geçmiş olduğunu, bu anda (kısaca “Yürürlük Tarihi”) Sözleşme’nin kurulmuş ve yürürlüğe girmiş olacağını ve başka bir işleme gerek olmaksızın Kullanıcı’nın S Sport Plus aboneliğinin başlayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

Madde 6. Ücretli İçerik Hizmeti

6.1. Firma, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme şartlarına uyması ve Ücretsiz Deneme Süresi veya Kampanya Süresi’nin uygulandığının Ön Bilgilendirme Formunda belirtildiği durumlarda ilgili deneme ve kampanya sürelerinin bitim tarihi itibariyle aboneliğini iptal etmemesi halinde, seçtiği Abonelik Paketi kapsamında Sözleşme yürürlükte kaldığı süre boyunca aşağıdaki 11.2 Maddede belirlenen Hizmet Bedeli’ni süresinde ve eksiksiz bir şekilde ödemesi şartıyla, Firma’nın tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek ve/veya değiştirilebilecek Ücretli İçerik Hizmetleri’ni yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde izlenmek üzere ve Kullanıcı’nın şahsi kullanımı amacıyla, S Sport Plus uygulaması üzerinden Kullanıcı’ya sunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme kapsamındaki Ücretli İçerik Hizmeti elektronik ortamda Kullanıcı’ya iletilecek olup, Kullanıcı’ya fiziksel bir teslimat yapılmayacaktır.

 

Madde 7. Ücretli İçerik Hizmeti Sistemine dair Şartlar

7.1. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması’nı kendi belirleyeceği Şifre ve Kullanıcı Adı ile kullanacaktır.

7.2. Kullanıcı’nın S Sport Plus Uygulaması’na kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi Kullanıcı’ya özeldir ve Kullanıcı bu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturma hakkına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile iki farklı abonelik yapılamaz. Kullanıcı S Sport Plus Uygulaması’nı yalnızca bireysel amaçlarla ve Firma’nın verdiği yetki ve sınırlar dahilinde kullanma hakkına sahiptir.

7.3. Kullanıcı, Şifre’sini dilediği zaman değiştirebilir. Şifre’nin seçimi, değiştirilmesi ve korunması tamamı ile Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Firma’nın ihmal veya kusuru dışında, Şifre’sinin çalınması sebebiyle Firma’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Kullanıcı, Ücretli İçerik Hizmeti’nden faydalanabilmesi için gerekli olan ön koşul olarak, Kayıt Formu’nu tam ve eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, İçerik’e kendisinin belirlediği Kullanıcı Adını ve Şifresi ile oluşturduğu Hesap üzerinden S Sport Plus Uygulaması’na giriş yaparak erişecektir.

7.5.Kullanıcı, işbu Sözleşme konusu Ücretli İçerik Hizmeti’ni alırken internet üzerinden gerçekleşen veri akışından kaynaklı olarak bağlantıyı sağladığı internet paketinin kotasının bu durumdan etkileneceğinin farkında olduğunu ve bu kullanımdan kaynaklı olarak oluşabilecek erişim giderleri, kota aşımı dahil ve bununla sınır olmaksızın herhangi bir giderden Firma’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. Kullanıcı, Firma’nın işbu Sözleşme kapsamında Ücretli İçerik Hizmeti sunuyor olmasının Kullanıcı’ya herhangi bir donanım ve/veya yazılım temini, kurulumu veya mevcut donanım ve/veya yazılımın düzgün çalışması konusunda bir taahhüt ya da garanti verdiği anlamına gelmediğini ve S Sport Plus Uygulaması üzerinden İçerik’i izlemek için kullanması gereken yazılım ve/veya donanımlar hakkında Firma’nın kendisini Ön Bilgilendirilme Formu uyarınca bilgilendirdiğini ve bu hususta gerekli donanım ve/veya yazılımsal gereklilikleri sağlamaktan doğan sorumluluğun tüm masrafları ve riski ile birlikte kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu doğrultuda işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği Ücretli İçerik Hizmeti’nden faydalanabilmek için, bilgisayarının ve/veya kullandığı diğer cihazın, internet hizmetinin ve teknik donanımının gerekli minimum kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve/veya kullandığı diğer cihazın ve teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, Firma’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, bu sebeple herhangi bir nam altında Firma’dan tazminat talep etmeyeceğini veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması üzerinden yapılan reklamların tanıttığı,  taahhüt ettiği veya önerdiği üçüncü kişilere ait hizmet ve ürünlere yönelik Firma’nın Kullanıcı’ya karşı cezai veya hukuki sorumluluk dahil hiçbir taahhüdü, yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığını; Firma’nın bu tür hizmetlerin ifası kapsamında bir taraf olmadığını ve üçüncü kişilerin hizmet ve ürünlerinden dolayı Kullanıcı’ya karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu suretle S Sport Plus Uygulaması’nda yer alan reklamların konusu olan üçüncü kişilere ait ürün veya hizmetlere dair Firma’dan herhangi bir hak, alacak, bedel vb. talepte bulunmayacağını; bu hizmetlere dair her türlü muhatabın söz konusu hizmet ve ürünlerin sahibi ve/veya sağlayıcısı üçüncü taraflar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8.Kullanıcı, internete erişimi ile ilgili gerekli güvenlik önlemlerini almaktan dolayı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu hususta internete erişimi esnasında oluşabilecek zararları engellemek adına üçüncü kişilerce ağ üzerinden yapılabilecek saldırılara karşı anti virüs (virüsten koruyucu), antispam (istenmeyen elektronik e-posta engeli), firewall (güvenlik duvarı) gibi gerekli güvenlik önlemlerini alacağını; bu güvenlik önlemlerini almaması ve/veya almayı ihmal etmesi sebebiyle uğrayabileceği herhangi bir zarardan Firma’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8.  Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

8.1. Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu; 18 yaşından küçük olması halinde ise yasal temsilcisinin vereceği rıza ile işbu Sözleşme’nin kendisi açısından bağlayıcı ve geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Kullanıcı, Ücretli İçerik Hizmeti’ne abonelik oluşturması ve hizmetleri kullanımı sırasında Firma’ya bildirdiği tüm bilgilerin kendisine ait güncel ve doğru bilgiler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda (örneğin; şifrenin unutulması vb. sebeplerle yanlış/eksik girilmesi) hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak zararlardan ve/veya bu sebeplerle Sözleşme konusu hizmetin gereği gibi yerine getirilmemesinden yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu; Firma’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını; bu sebepten dolayı Firma’dan herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını; Firma’nın böyle bir durumda Sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak feshedebileceğini ve bu sebeple Firma’nın herhangi bir zarara uğraması halinde söz konusu zararı derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında S Sport Plus Uygulaması üzerinden sunulan Ücretli İçerik Hizmeti’ni yalnızca bireysel amaçla kullanacağını, işbu Sözleşme kapsamında açıkça belirtilmemiş hiçbir hakkın Kullanıcıya verilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. S Sport Plus Uygulaması’ndaki tasarım, metin, grafik, yazılım, kodlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın Uygulama’ya dair tüm materyal ve öğeler, Firma’nın hak ve/veya eser sahibi olduğu her türlü İçerik, knowhow, isim, logo, marka, endüstriyel tasarım vb. sınai ürünler Firma’ya aittir veya Firma tarafından üçüncü kişilerden lisans alınarak kullanılmaktadır. Kullanıcı, bu kapsamda;

 • S Sport Plus Uygulaması’nda yer alan metinler, görüntüler, her türlü görsel, işitsel ve/ veya görsel-işitsel öğeler, videolar dahil İçerik’i çoğaltma, yayma, işleme, umuma arz, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi hakkı ve bunları pazarlama, kiralama, satma ve diğer her türlü haklarla ilgili kendisine hiçbir şekilde herhangi bir lisans veya hak devri yapılmadığını; tüm bu haklara Firma’nın (veya onun lisans verenlerinin) sahip olduğunu;

 

 • S Sport Plus Uygulaması’nda yer alan metinler, görüntüler, her türlü görsel, işitsel ve/ veya görsel-işitsel öğeler, videolar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın İçerik’in tamamını ve/veya bir kısmını kopyalayamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir mecrada teşhir etmeyeceğini, paylaşmayacağını, hiçbir amaçla yaymayacağını, kaydetmeyeceğini, çoğaltmayacağını, işlemeyeceğini, dağıtmayacağını, pazarlamayacağını, kiralamayacağını, satmayacağını, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunmayacağını ve/veya üçüncü kişilere iletmeyeceğini;

 

 • İçerik’i, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki mevzuata aykırı olarak veya hak ve/veya eser sahipleri olan kişilere ve her türlü üçüncü kişiye maddi veya manevi olarak zarar verecek şekilde kullanmayacağını, kullanılmasına izin vermeyeceğini;

 

 • İşbu maddeye aykırı davranması halinde işbu Sözleşme’nin Firma tarafından tek taraflı olarak derhal, tazminatsız şekilde feshedilebileceğini ve ilgili ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; Firma’nın ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını; Firma’nın (üçüncü kişilere ödemek zorunda kaldığı bedeller dahil) menfi-müspet her türlü zararını ayrıca herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın, Firma’nın ilk yazılı talebi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması ile kendisine verilecek hizmetleri yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacağını; S Sport Plus Uygulaması’na girişi, İçerik’e erişimi dahil hizmetlerle ilgili gerçekleştireceği bütün eylemlerde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, üçüncü kişilerin kendi şifresi ile bu yönde uygunsuz kullanımı olması halinde de, söz konusu kullanımı engelleyeceğini ve/veya bundan haberdar olması ile birlikte derhal Firma’ya ihbar edeceğini kabul eder.

8.5. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması vasıtasıyla veya Abonelik Paketi kapsamında işbu Sözleşme ile kendisine tanınan olanakları kullanarak tehdit içeren, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Uluslararası Anlaşmalara ve ilgili tüm yasalara aykırı hiçbir mesaj, bilgi ve veriyi göndermemeyi ve herhangi bir şekilde kullanmamayı, paylaşmamayı; kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, ahlaka aykırı, yasa dışı materyal, veri veya bilgiler göndermemeyi, yayınlamamayı, diğer kullanıcıların kişisel bilgilerine, bilgisayarlarına ve bilgisayarlarındaki verilere zarar verecek bilgiler veya yazılımlar göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine ait olacaktır.

8.6. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması’na, uygulamada yer alan her türlü veritabanına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek veya hasar verecek şekilde işlemler yapmayacağını, müdahalelerde bulunmayacağını; S Sport Plus Uygulaması’nı bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Firma’nın sunduğu hizmetlerden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanmayacağını kabul eder. Bu kapsamda Kullanıcı, hiçbir şekilde S Sport Plus Uygulaması’nın işleyişini aksatmaya teşebbüs etmeyeceğini, S Sport Plus Uygulaması’nın bağlantı, işleyiş, cihaz ve unsurlarına, veritabanına zarar vermeyeceğini; S Sport Plus Uygulaması’na dair mevcut kod ve veriler, S Sport Plus Uygulaması’nın veritabanında tutulan diğer Kullanıcılar’a dair kişisel bilgiler dahil S Sport Plus Uygulaması’na dair tüm verilere “robot”, “böcek”, “sayfa sızdırma”, “bir başka Kullanıcı’nın Şifresi’ni kaçırma (password hacking) vb. yöntemleri kullanarak erişmeyeceğini, herhangi bir şekilde bunları kopyalamayacağını, 3. kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, işbu maddeye aykırı davranması halinde (Firma’nın bu maddede sayılan sebeplerle diğer Kullanıcılara, 3.kişi ve kurumlara ödemek olduğu tüm zararlar dahil) Firma’nın nezdinde doğan menfi-müspet tüm zararlarını Firma’nın ilk yazılı talebi üzerine derhal herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın Firma’ya ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. Kullanıcı, Firma tarafından kendisine sunulan Ücretli İçerik Hizmeti dahilinde S Sport Plus Uygulaması’na yönelik belirlenen içerik korumalarının hiç birini bertaraf etmemeyi, değiştirmemeyi, kaldırmamayı, devre dışı bırakmamayı, geriletmemeyi veya bozmamayı;  S Plus Uygulaması’ndan erişilebilen herhangi bir yazılımı ya da diğer ürün ve süreçleri kaynak koda dönüştürmemeyi, bunlar üzerinde tersine mühendislik yapmamayı veya parçalara ayırmamayı; S Plus Uygulaması’na herhangi bir kod veya ürün yerleştirmemeyi, herhangi bir veri madenciliği, veri toplama veya çıkarma yöntemi kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8. Kullanıcı, Firma’nın ihmal veya kusuru dışında, kendisinden kaynaklanan her türlü ( S Sport Plus Uygulaması’na erişim sağlayacağı mobil cihaz, televizyon veya diğer erişim cihazlarının yaratacağı arızalar, bilgi ve veri kaybı vb.) kayıptan dolayı Firma’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını; S Sport Plus Uygulaması’na erişmekte kullandığı mobil cihaz vb. elektronik cihazların, kablolu, kablosuz her türlü internet erişiminin, bağlantılarının güvenliğini de sağlamak zorunda olduğunu; bu hususta gereken tedbirleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.9. Kullanıcı, Firma’nın ihmal veya kusuru dışında, Firma’dan almış olduğu Ücretli İçerik Hizmeti sebebiyle Abonelik Paketi’nden yararlandığı cihaza herhangi bir zarar geldiğini; İçerik’ten dolayı virüs, truva atı v.b gibi kötü amaçlı kodların cihazlarına bulaştığını öne sürerek Firma’dan herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

8.10. Kullanıcı, Firma’nın Kullanıcı Adı ve Şifre kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünde olmadığını; Şifre ve Kullanıcı Adı’nın gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini; Şifre’yi ve Kullanıcı Adı’nı herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını; şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal Firma’ya haber vereceğini; kendi ihlal, ihmal veya kusuru ile Şifre ve Kullanıcı Adı’nın üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak menfi ve müspet zararlardan sorumlu olacağını ve Firma’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.11. Kullanıcı, Ücretli İçerik Hizmeti’ni satın alırken kullandığı kredi kartının ülke mevzuatına göre yasal biçimde kendisine verilmiş geçerli bir kredi kartı, hediye/indirim kartı ve benzeri ödeme metotlarına ilişkin bir ödeme aracı olduğunu; bu kredi kartı veya diğer kartları veya diğer ödeme yöntemlerini herhangi bir yasadışı eylem sonucunda elde etmediğini; kredi kartının, diğer kartların ve diğer ödeme yöntemlerinin geçerliliği Firma tarafından onaylanmadıkça işbu Sözleşme konusu hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapamayacağını; böyle bir durumda işlem yapılmaması sebebiyle Firma’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını; kredi kartı ve kimlik bilgileri ile ilgili vermiş olduğu bilgilerin tamamının doğru olduğunu; aksi halde Firma’nın işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme ve hizmetleri vermeme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, ayrıca aboneliğin promosyon kodu/kampanyaya dayalı olduğu durumlarda hediye veya indirim kodunu kendisine ait olmayan bir kaynaktan edinmediğini; başkasına ait bir kodu S Sport Plus Uygulaması sistemine girmeye çalışmadığını; kartı edindiği kaynağın kendisine belirttiği kurallara ve önerdiği giriş yöntemlerine bağlı kalarak kullanımı gerçekleştireceğini; hediye veya indirim kartlarını kartın üzerinde tanımlanan kurallara ve tarihlere uygun kullanacağını; aksi halde Firma’nın yukarıda tanımlanan Sözleşmeyi fesih ve hizmeti vermeme hakkının saklı olduğunu olarak feshetme ve hizmetleri vermeme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.12. Kullanıcı, Firma’nın sunduğu S Sport Plus Uygulaması içinde yer alan tüm içerikleri yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde izleyebileceğini, söz konusu içeriklere Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışından VPN, IP adres değişimi gibi yöntemlerle ve/veya herhangi bir başka yöntemle erişim halinde Firma’nın cezai başvuru ve şikayet hakları saklı kalmak üzere, uğrayacağı menfi, müsbet tüm zararları Firma’nın ilk yazılı talebinde herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmadan Firma’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.13. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması’nda yer alan tüm içerikleri yalnızca S Sport Plus’ın belirlediği içerik oynatıcılar üzerinde çalıştıracağını ve bunun için yalnızca lisanslı yazılım kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.14. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği takdirde Firma’nın, kendisine ait olan Kullanıcı Adı ve Şifre’si ile birlikte aboneliğini iptal ederek, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan derhal feshedebileceğini veya (S Sport Plus Uygulaması ile Kullanıcı’ya sunulan İçerik’in yayınını durdurmak dahil olmak üzere) Ücretli İçerik Hizmeti’ni askıya alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.15. Kullanıcı, aboneliğini tek taraflı olarak sonlandırsa veya aboneliği Firma tarafından sonlandırılsa dahi, bu sonlandırılma işleminden önce, aboneliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden dolayı gerek Firma’ya karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı her zaman, şahsen sorumlu olacaktır.

8.16. Kullanıcı, Sözleşme kapsamında Firma tarafından sunulan hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda 6502 Sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’un 15. Maddesi çerçevesinde sahip olduğu haklarını kullanabilir.

 

Madde 9. Firma’nın Ücretli İçerik Hizmeti ile İlgili Yetki ve Yükümlülükleri

9.1. Kullanıcı, kullanmış olduğu Kullanıcı Adı’nın yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunun tespit edildiği takdirde, Firma’nın bu durumu anlatan kendisine yapacağı yazılı (e-posta yeterlidir) bildirime istinaden Kullanıcı’nın yeni bir Kullanıcı Adı seçmesini talep edebileceğini ve mevcut Kullanıcı adını ve aboneliğini kullanmasını süresiz olarak engelleyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Firma’nın sunduğu Ücretli İçerik Hizmeti sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. Kullanıcı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek kesintiler, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi, internet altyapısı, sistem çökmesi vb. sebeplerle Firma’dan kaynaklanmayan nedenlerle hizmette yaşanacak kesintilerden, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, yangın, su baskını, olağanüstü hal, herhangi bir mahkeme veya yetkili kamu kurumu tarafından alınacak kararlar veya benzeri bir mücbir sebeplerle hizmetlerin aksaması veya verilememesinden dolayı Firma’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.3. Firma, sunduğu Ücretli İçerik Hizmeti kapsamında sunulan Abonelik Paketi ücretlerinde, geleceğe yönelik olmak kaydıyla, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ayrıca Kullanıcı, Firma’nın teknik zorunluluklar veya mevzuatta yapılacak değişiklikler sebebiyle, tek taraflı olarak bu Sözleşme’yi değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul eder. Firma, Abonelik Paketi ücretini değiştirmesi halinde, değişikliğin gerçekleşeceği tarihten en az 15  (onbeş) gün önce Kullanıcı’ya bilgi verecektir. Böyle bir değişiklik yapılması halinde Kullanıcı aşağıdaki 13.2. Madde uyarınca dilerse Sözleşme’yi feshederek abonelikten çıkabilir.

9.4. Firma, S Sport Plus Uygulaması’na dair marka adını, platform adedini, aplikasyon ve platformların görünümünü ve içeriğini her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

9.5. Kullanıcı, (S Sport Plus Uygulaması’nın altyapı ve sistemlerindeki teknik sorun, geliştirmeler, planlı bakım ve kontrol, onarım halleri vb. nedenlerle) Firma’nın işbu Sözleşme süresi boyunca herhangi bir zamanda Ücretli İçerik Hizmetini sistemin çalışmasını ve Sözleşme konusu hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabileceğini veya tamamen durdurabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 10. Kişisel Bilgiler ve Ticari Elektronik İletiler

10.1. Kişisel Veriler

10.1.1. Kullanıcı, Ön Bilgilendirme Formu, Kişisel Veriler’in İşlenmesi İzni ve Kişisel Veriler’in Korunması ve Gizlilik Politikası’nı okuduğunu ve Firma’nın Kişisel Veriler Kanunu kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’dan temin edilecek olan verilerden KVKK uyarınca açık rızaya tabi olmayanlar ve bunların işlenme yöntemleri ve işlenme amaçları aşağıda listelenmiştir (KVKK uyarınca açık rızaya tabi olan veriler Kişisel Verilerin İşlenmesi İzni kapsamında belirlenmiştir):

a) Kullanıcı, işbu Sözleşme konusu Ücretli İçerik Hizmeti üyeliğine dair Hesap oluşturulması için gerekli olan ad, soy ad, e-mail adresi, Şifre bilgilerinin (hepsi birlikte (“Kullanıcı Hesap Bilgileri”) (i) Sözleşme konusu hizmetlerin ifası; (ii) S Sport Plus Uygulaması’na ve Site’ye dair sistemlerin yönetimi; ve (iii) Firma ve Firma ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler açısından hukuki ve ticari güvenlik şartlarının temini (örneğin; iletişime yönelik idari operasyonlar, Firma ve iş ortaklarına ait lokasyonların fiziksel güvenlik şartlarının temini ve denetimini sağlamak, hizmetler hakkında şikayet yönetimi, memnuniyet ölçümleri, etkinlik yönetimi, hukuki süreçler, denetim, mali işler, raporlama sorumluluklarının yerine getirilmesi) amaçlarıyla toplanacağını ve bu amaçların yerine getirilmesi için Firma’nın iş ortaklığı kurduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarılacağını, sayılan amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan süreler dahilinde Kişisel Veriler’in Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 5. ve 6. maddelerine uygun olarak kaydedileceğini, depolanacağını, kullanılacağını, yeniden düzenleneceğini, organize edileceğini kabul eder.

b) Kullanıcı, Site veya S Sport Plus Uygulaması’nı kullanımına yönelik lokasyon bilgisinin (IP adresi) (i) Sözleşme konusu hizmetlerin ifası;(ii) S Sport Plus Uygulaması’na ve Site’ye yönelik sistemlerin yönetimi; ve (iii) yasal, idari ve uyum gerekliliklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanacağını ve Firma’nın iş ortaklığı kurduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarılacağını,sayılan amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan süreler dahilinde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak kaydedileceğini, depolanacağını, kullanılacağını, yeniden düzenleneceğini, organize edileceğini kabul eder.

c) Kullanıcı, S Sport Plus Uygulması’na veya Site’ye giriş yaptığı cihaza dair (bilgisayar/tablet, modeli ve ekran genişliği) verilerinin de S Sport Plus Uygulaması konusu hizmetlerin ifası kapsamında Uygulama üzerinden kendisine aktarılacak içeriğin doğru bir şekilde dağıtımının sağlanması amacıyla toplanacağını; söz konusu hizmetlerin ifası kapsamında Firma’nın iş ortaklığı içerisinde bulunduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine ve yurtdışına aktarılacağını ve sayılan amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan süreler dahilinde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak kaydedileceğini, depolanacağını, sınıflandırılacağını, yeniden düzenleneceğini kabul eder.

d) Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması’na üyeliği dahilinde Uygulama’da oluşturduğu Kullanıcı Hesap Bilgileri, lokasyon (IP adresi bilgisi), cihaz bilgisi(bilgisayar/tablet, modeli ve ekran genişliği bilgilerinin S Sport Plus Uygulaması’na üyeliği esnasında S Sport Plus Uygulaması üzerinden erişeceği içeriğin ve Site’ye dair içeriğin hızlı şekilde tarafına aktarımının gerçekleştirilmesi için Firma’nın tedarikte bulunduğu İçerik Dağıtım Ağı (Content Distribution System) sağlayıcısı firma ile paylaşılarak yurt içinde veya yurt dışında aktarılacağını, ilgili tedarikçi firma tarafından bahsi geçen hizmetlerin ifası kapsamında gerekli olan süreler dahilinde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak kaydedileceğini, kullanılacağını, barındırılacağını ve yedekleneceğini kabul eder.

e) Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması ve Site’nin bulut barındırma çözümü hizmetlerinin yerine getirilmesi için coğrafi lokasyon bilgisinin toplanacağını ve bu bilginin Firma’nın bulut barındırma çözümü hizmetlerini tedarik ettiği firma ile paylaşılarak yurt içine ve yurt dışına aktarımının yapılabileceğini, söz konusu bilgilerin ilgili hizmetlerin ifası kapsamında gerekli olan süreler dahilinde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak bulut çözümü ile ilgili hizmetlerin tedarik edildiği firma tarafından kaydedileceğini, kullanılacağını, barındırılacağını ve yedekleneceğini kabul eder.

f) Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması’na üyeliği dahilinde yapacağı Hizmet Bedeli’nin ödemesi için;

 •  Kredi kartı ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde kredi kartı bilgilerinin, banka hesap bilgilerinin, Firma’nın ödemeler için işbirliği içerisinde bulunduğu firma tarafından toplanacağını, söz konusu veriler ile Şifre hariç Kullanıcı Hesap Verileri ve yapılan işlemlere yönelik ödeme tutarı bilgilerinin (i) ödeme işlemlerinin yerine getirilmesi; (ii) ödeme işlemlerinin takibinin yapılması; ve (iii) Firma ve Firma ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler açısından hukuki ve ticari güvenlik şartlarının temini (ödemelere dair gerekli raporlama ve denetimleri yapabilmek, şikayet yönetimi süreçleri, idari, mali, hukuki süreçlere dair sorumluluklarının yerine getirilmesi amacıyla gerekli olan süreler dahilinde KVKK.’nın 5.ve 6. maddelerine uygun olarak kaydedileceğini, depolanacağını, sınıflandırılacağını, kullanılacağını, yeniden organize edileceğini ve bu bilgilere gerek Firma gerekse Sözleşme konusu hizmetlerin ifası için Firma’nın işbirliği içerisinde bulunduğu iş ortaklarının erişimi için dijital ortamlar üzerinden erişim sağlanacağını kabul eder. Kullanıcı, söz konusu verilerin işbu maddede sayılan amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan süreler dahilinde Firma’nın iş ortaklığı kurduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarımının yapılabileceğini de kabul eder.

10.1.2. Kullanıcı, Firma’ya sağlamış olduğu bütün Kişisel Bilgileri kendi rızasıyla  sağladığını; Firma, tedarikçileri ve iş ortaklıkları tarafından kişisel verilerinin işlenmesini kabul ettiğini, sağladığı verilerin doğru ve kendisine ait olduğunu, aksi takdirde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu; Firma’nın bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın Firma’nın ilk yazılı talebi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini ve bu hallerde üyeliğinin Firma tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.1.3. Kullanıcı, Firma’nın ilgili mevzuatın gerektirdiği şekilde tüm tedbirleri almasına rağmen,  Firma’nın herhangi bir fiili veya ihmali dışında, Kullanıcı’nın kişisel verilerinin yetkisi olmayan kişilerce ele geçirilmesinden dolayı doğabilecek zararlardan Firma’nın sorumlu olmadığını kabul eder.

10.2. Ticari Elektronik İletiler

Kullanıcı, reklam, satış, pazarlama anket, rezervasyon ayrıcalığı vb. amaçla sahsına özel ticari elektronik gönderiminin yapılması için İletişim İzni’ne onay veren kutucuğu işaretlemesi halinde, Firma tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticari elektronik ileti için açıkça onay verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Firma, tarafından gönderilecek ticari elektronik iletiler Kullanıcı’ya telefon, çağrı merkezi, e-posta, kısa mesaj (sms) gibi vasıtlarla iletilebilecektir. Kullanıcı, Firma tarafından kendisine reklam, pazarlama vb. konularla ilgili gönderilecek her türlü ticari elektronik S Sport Plus Uygulamasın’da bulunan Hesabı’na giriş yaparak,  ayarlar bölümünden  “Ticari İleti Almak İstiyorum” seçimini kaldırarak, reklam, pazarlama vb. konularla ilgili gönderilecek her türlü ticari elektronik ileti gönderimini sona erdirebilir. Kullanıcı, istediği zaman S Sport Plus Uygulaması’nda bulunan Hesabı’na giriş yaparak,  ayarlar bölümünden “Ticari İleti Almak İstiyorum” seçeneğini seçerek, reklam, pazarlama vb. konularla ilgili gönderilecek her türlü ticari elektronik ileti gönderimini almayı seçebilir.

 

Madde 11. Hizmet Bedeli ve Fatura

11.1. Kullanıcı, Ücretsiz Deneme Süresi’nin veya Kampanya Süresi’nin uygulandığı durumlarda bu sürelerin sonuna kadar herhangi bir zamanda aşağıdaki 13. Madde uyarınca üyeliğini iptal etmez ise, Ücretsiz Deneme Süresi’nin veya Kampanya Süresi’nin bitimi ile birlikte aşağıdaki 11.2. Madde uyarınca seçtiği Abonelik Paketi’ne göre belirlenen Hizmet Bedeli’ni ödeyeceğini ve bu ödemeyi yapmadıkça Firma’nın sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.2. Buna göre, S Sport Plus Uygulaması’na dair seçebileceğiniz her bir Abonelik Paket’ine dair ödenecek abonelik bedelleri (“Hizmet Bedeli”) aşağıdaki şekildedir:

 •  Aylık Abonelik Paketi’nin Hizmet Bedeli tüm vergiler dahil aylık toplam 17,99–TL (Onyedi Türk Lirası Doksandokuz Kuruş)’dur.
 •  Yıllık Abonelik Paketi’nin tüm vergiler dahil yıllık toplam fiyatı 159.99–TL (Yüzellidokuz Türk Lirası Doksandokuz Kuruş)‘dur. Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi satın almanız, ancak aboneliğinizi Taahhütname’de belirtilen taahhüt süresinden önce sonlandırmanız veya aboneliğinizin Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi veya Taahhütname’yi ihlal etmeniz nedeniyle Firma tarafından sona erdirilmesi halinde, sona erme tarihine kadar geçen süre içerisinde Kullanıcı’ya yapılan indirimler ve (varsa) diğer faydalardan yararlanamayacak olup, Kullanıcı’nın ödemesi gereken Hizmet Bedeli Aylık Abonelik Paketi‘nin bedeli üzerinden hesaplanacaktır.

11.3. Kullanıcı, seçmiş olduğu Abonelik Paketi’ne göre, Sözleşme’nin 11.2. Maddesi uyarınca ödeyeceği Hizmet Bedeli’ni ödeme sayfasında yer alan kredi kartı, mobil ödeme vb. gibi ödeme yöntemlerinden tercih edeceği yöntem ile Firma’ya ödeyecektir. Kullanıcı, ödeme bilgilerini ve tercihlerini doğru şekilde gireceğini ve onay verdiği şekilde hesaplarından/kartlarından ilgili ücretlerin çekileceğini kabul, beyan, taahhüt eder.SSL denilen güvenli bölgede girilen kredi kartı (veya diğer ödeme yöntemi) bilgileri; ilgili bankanın ödeme onaylama sistemine yönlendirilir ve bankadan gelen onay ya da red mesajına göre Kullanıcı’nın talebi işleme alınır. Kullanıcı işlem ile ilgili olarak e-posta ile bilgilendirecektir.

11.4. Kullanıcı’nın Ücretli İçerik Hizmeti’nden yararlandığı Abonelik Paket türünün;

(i) Aylık Abonelik Paketi olması halinde Kampanya Süresi veya Ücretsiz Deneme Süresi uygulanıyorsa bu sürelerin bitiminden sonra işbu Sözleşme yürürlükte olduğu süre boyunca aboneliğin aylık Hizmet Bedeli Kullanıcı’nın seçtiği ödeme yöntemine göre her ay kredi kartı ekstresine veya telefon faturasına yansıtılmaya devam edilecektir.

(ii) Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi olması halinde Kampanya Süresi veya Ücretsiz Deneme Süresi uygulanıyorsa bu sürelerin bitiminden sonra yıllık Hizmet Bedeli Kullanıcı’nın seçtiği ödeme yöntemine göre tek seferde peşin olarak Kullanıcı’dan tahsil edilecektir.

11.5. Kullanıcı’nın Firma’dan hizmet aldığı süre boyunca, seçmiş olduğu Abonelik Paketi’ne göre ödemekle yükümlü olduğu Hizmet Bedeli’ne dair Kullanıcı’ya fatura (ve/veya e-fatura) gönderilecektir. Buna göre; (i) Aylık Abonelik Paketi’nde Hizmet Bedeli’ne dair Kullanıcı’ya aylık olarak; (ii)Yıllık Abonelik Paketi’nde varsa Ücretsiz Deneme Süresi veya Kampanya Süresi’nin bitiminde yoksa Abonelik başlangıcında peşin olarak tek seferde faturalandırma yapılacaktır.

Madde 12. Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

Kullanıcı, Ücretli İçerik Hizmeti’ne dair Hizmet Bedeli faturalarını zamanında, gereği gibi veya hiç ödememesi halinde temerrüde düşmüş sayılacaktır. Kullanıcı, temerrüde düşmesi halinde aylık %1,3 oranında akdi gecikme faizi ile birlikte söz konusu faturaları ödemekle sorumlu olacaktır. Gecikme bedeli, gecikmenin ilgili olduğu faturanın ödenmesinden sonra günlük olarak hesaplanıp Kullanıcı’ya yansıtılır.

Madde 13. Sözleşme’nin Süresi ve Fesih

13.1. İşbu Sözleşme belirsiz sürelidir ve Taraflardan biri tarafından işbu madde uyarınca feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır.

13.2. Kullanıcı S Sport Plus Uygulaması aboneliğini ve işbu Sözleşme’yi herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın fesih bildirimi için üyelik ve ayarlarını yönettiği Hesabım menüsünden dijital ortamda abonelik iptal işlemi üzerinden yapması yeterlidir. Fesih halinde Kullanıcı’nın Hesabı silinmeyecek olup, Kullanıcı dilediği zaman tekrar aboneliğini mevcut bilgileriyle veya mevcut bilgilerini güncelleyerek aktif edebilecektir.  Kullanıcı Sözleşme’yi feshetmiş olması halinde Firma’ya  ödemiş olduğu Hizmet Bedeli’nin geri verilmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması’na dair aboneliğinden çıkması sebebiyle Firma’nın herhangi bir harcama veya masraf yapması durumunda Firma’nın bu harcama veya masrafları da Kullanıcı’nın kredi kartından tahsile yetkili olduğunu, böyle bir tahsilat durumunda iade işlemi için talimat vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.3. İşbu madde çerçevesinde Sözleşme’nin feshedilmesi halinde, Kullanıcı, Ücretsiz Deneme Süresi’nin bitimi itibariyle taahhuk edecek olan ve ön ödemeli olarak verilen Ücretli İçerik Hizmeti ile ilgili olarak fesih tarihine kadar Abonelik Paketinde geçen süreye tekabül eden Hizmet Bedeli’nin geri verilmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.4. Firma, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesinden sonra herhangi bir zamanda Kullanıcı’ya bildirimde bulunarak (elektronik posta yeterlidir) işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

 

Madde 14. Cayma Hakkı

Taraflar, işbu Sözleşme konusu olan Ücretli İçerik Hizmeti’nin elektronik ortamda anında ifa edilen ve Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mal niteliğinde olduğunu ve bu çerçevede Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ maddesi gereğince Kullanıcı’nın Cayma Hakkı bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Kullanıcı bu hususa vakıf olduğunu ve cayma hakkı talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 15. Firma’nın Kayıtlarının Geçerliliği

Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Firma’nın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 16. Sözleşmenin Devri

Taraflar, Sözleşme’den doğan hak ve borçlarını kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye (Firma’nın kendi iştiraklerine veya grup şirketlerine yapacağı devir ve temlikler hariç olmak üzere), diğer Taraf’ın önceden yazılı onayını almaksızın devredemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 17. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır. Kullanıcı ile Firma arasındaki uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) ve İcra Daireleri’nin yetkilidir. Ayrıca, Kullanıcı şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikayet ve itiraz usulleri saklıdır.

Madde 18. Damga Vergisi

İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi halinde, tahakkuk edecek damga vergisi Firma tarafından ödenecektir.

Madde 19. Çeşitli Hükümler

19.1. Kullanıcı, aboneliği süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve güncel olmasını sağlamakla yükümlüdür ve Sözleşme’nin imzalanması sırasında ibraz ettiği belgeler ve beyan ettiği bilgilerle ilgili tüm değişiklikleri Firma’ya yazılı olarak (elektronik posta dahil) bildirmedikçe, Sözleşme’de belirtilen bilgiler doğru olarak kabul edilecektir. Bu bilgilere dayanarak yapılacak her türlü işlem ve tebligat (elektronik posta dahil) geçerli sayılacaktır.

19.2. İşbu Sözleşme’nin kurulması anında Kullanıcı’nın ilgili kutucuğu tıklayarak onayladığı Ön Bilgilendirme Formu işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup ihtilaf halinde Sözleşme ile birlikte yorumlanır.

19.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün iptal edilmesi veya kanunlara aykırı olması halinde, bu durum, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümler dışındaki Sözleşme hükümlerini geçersiz kılmaz ve aynı şekilde, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümlerin, uygulanabilmesi mümkün başka şahıs veya durumlara uygulanmasını etkilemez. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bu şekilde iptal edilmesi veya geçersiz olması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri, kanunların izin verdiği ölçüler içinde geçerli ve ifa edilebilir olacaktır.

Madde 20. Sözleşme’nin Yürürlüğü

20 (yirmi) maddeden oluşan işbu Sözleşme Madde 5’de belirtilen Yürürlük Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Taraflar arasında uygulanacak olup, 1 (bir) nüshası işbu Sözleşme’nin kurulması üzerine elektronik posta yoluyla Kullanıcı’ya temin edilecektir.

Ekler: 1- Ön Bilgilendirme Formu

2- (Yıllık Abonelik Paketi tercih edilmesi halinde) Taahhütname

 1. ÖN BİLGİLENDİRME FORMU 
  1. HİZMET SAĞLAYICISI FİRMA BİLGİLERİ

  Ünvan: Bravo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. Ve Tic. A.Ş.

  Adres:  Ptt Evleri Mah. Hacıosman Bayırı Cad. No:16 Sarıyer/İstanbul

  Vergi Dairesi ve No: Sarıyer Vergi Dairesi / 7820086263

  Mersis No    : 0782008626300013

  Telefon No   : 0 (212) 363 0404

  Fax No         : 0 (212) 363 0400

  E-Posta Adresi: destek@ssportplus.com

   

  1. HİZMETİN TEMEL NİTELİKLERİ

  Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi’ni kabul etmeniz ile birlikte Hizmet Sağlayıcı’nın S Sport Plus Uygulaması’na abone olarak (“S Sport Plus Aboneliği”) seçtiğiniz abonelik paketi dahilinde S Sport Plus Uygulaması’nda bulunan içerikleri aboneliğiniz devam ettiği müddetçe şahsi kullanımınız amacıyla Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde internet üzerinden izleme hakkını edinmektesiniz (“S Sport Plus İçerik Hizmeti”).

  İçerik, aşağıdaki 3. Madde uyarınca Hizmet Bedeli’nin ödenmesi karşılığında, S Sport Plus Uygulaması ve www.ssportplus.com internet sitesi (“Site”) üzerinden ön ödemeli ve bölünmez bir paket olarak tarafınıza sunulacaktır.

  S Sport Plus Aboneliği ile sadece tek bir kullanıcı abonelik içeriklerine erişim sağlayabilmektedir. Aynı anda birden fazla kişi aynı S Sport Plus Aboneliği ile içeriklere erişim sağlayamaz.

   

  1. S SPORT PLUS İÇERİK HİZMETİ’NİN ABONELİK PAKETLERİ VE FİYATLAR

  Abonelik Paketi Türleri:

  Aylık Abonelik Paketi: S Sport Plus Uygulaması’na aboneliğinizin aylık periyodlar dahilinde yenilenerek Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi Taraflar’dan birince feshedilmedikçe Ücretli İçerik Hizmeti’nden aylık bazda yararlanabileceğiniz abonelik paketi modelidir. S Sport Plus Uygulaması’na Aylık Abonelik Paketi dahilinde abone olmanız halinde ödeyeceğiniz Hizmet Bedeli tüm vergiler dahil aylık toplam 17,99-TL (Onyedi Türk Lirası Doksandokuz Kuruş)’dur.

  Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi: Tarafınıza iletilecek Taahhütname’de belirtilen abonelik süresi kadar S Sport Plus Uygulaması’na abone kalmayı taahhüt ettiğiniz ve Aylık Abonelik Paketi’nin Hizmet Bedeli’nden indirim yapılmak suretiyle Ücretli İçerik Hizmeti’nden indirimli olarak ve yıllık bazda yararlanabileceğiniz abonelik paketi modelidir. Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi, Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi Taraflar’dan birince feshedilmedikçe Taahhütname’de taahhüt edilen süre kadar yenilenecektir. Yıllık Abonelik Paketi’nin tüm vergiler dahil yıllık toplam fiyatı 159.99 –TL (Yüzellidokuz Türk Lirası Doksandokuz Kuruş)‘dur. Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi satın almanız, ancak aboneliğinizi Taahhütname’de belirtilen taahhüt süresinden önce sonlandırmanız veya aboneliğinizin Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi’ni veya Taahhütname’yi ihlal etmeniz nedeniyle tarafımızca sona erdirilmesi halinde, sona erme tarihine kadar geçen süre içinde tarafınıza yapılan indirim ve (varsa) diğer faydalardan faydalanamayacak olup, ödemeniz gereken Hizmet Bedeli, Aylık Abonelik Paketi’nin bedeli üzerinden hesaplanacaktır.

  Hizmet Sağlayıcı’nın Hizmet Bedeli’nde güncelleme yapma hakkı saklı olup, böyle bir durumda değişikliğin gerçekleşeceği tarihten en az 15 (otuz) gün önce bu konuda Hizmet Sağlayıcı tarafından gerekli bilgilendirme tarafınıza yapılacaktır.

   

  Promo Kod/Kampanya: S Sport Plus Aboneliği’nin bir promosyon kodu ile veya bir ürünle beraber hediye olarak başlatılması veya S Sport Plus Aboneliği devam ederken promosyon kodu ile hediye süre temin edilmesi durumunda, kampanyalı dönem içerisinde (“Kampanya Süresi”) aboneliğiniz için herhangi bir ücret tahsil edilmeyecektir. S Sport Plus Aboneliği’nin bir promosyon kodu ile veya bir ürünle beraber indirimli olarak başlatılması veya S Sport Plus Aboneliği devam ederken promosyon kodu ile indirim temin edilmesi durumunda ise, Kampanya Süresi boyunca aboneliğiniz için söz konusu kampanya kapsamında belirtilen indirimli ücret tahsil edecektir. Kampanya Süresi içerisinde aboneliğin iptal edilmemesi halinde abonelik, Kampanya Süresi’nin bitimi itibariyle otomatik olarak seçtiğiniz Abonelik Paketi dahilinde yukarıda belirtilen Hizmet Bedeli üzerinden ücretli bir şekilde devam edecektir.

   

  1. SATIŞ KANALLARI, ÖDEME YÖNTEMLERİ, TESLİMAT VE İFAYA DAİR BİLGİLER

  4.1. Satış Kanalları: Hizmet Sağlayıcı tarafından S Sport Plus Uygulaması kapsamında sunulan İçerik Hizmeti’ni satın alabileceğiniz satış yolları aşağıdaki şekildedir:

   

  1. a) Site Satış Kanalı: Mobil cihaz ya da bilgisayarlar vasıtasıyla Internet tarayıcılarını kullanarak ssportplus.com ve alt sayfaları üzerinden aşağıdaki ödeme yöntemleri ile S Sport Plus Aboneliğinizi başlatabilirsiniz. Site Satış Kanalı ile başlattığınız S Sport Plus Aboneliği’nize bağlı işlemleri (otomatik yenileme özelliğinin sonlandırılması, ödeme ve üyelik bilgilerinin güncellenmesi v.b.) S Sport Plus Uygulaması üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.
  • Site Satış Kanalı Ödeme Yöntemleri: Kampanya Süresi’nin bitim tarihi itibariyle seçtiğiniz Abonelik Paketi dahilinde Site Satış Kanalıyla satın aldığınız S Sport Plus Aboneliğiniz için ödemekle yükümlü olduğunuz Hizmet Bedeli’ni söz konusu Abonelik Paketi’nin türüne göre aşağıdaki yöntemler ile ödeyebilirsiniz:
  Abonelik Paketi Türü Ödeme Yöntemleri
  Aylık Abonelik Paketi

  Ödemeyi, Kredi Kartı, Mobil Ödeme veya Paycell ile Ödeme yöntemlerinden birini seçerek yapabilirsiniz.

   

  Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi Ödemeyi, Kredi Kartı veya Paycell ile Ödeme yöntemlerinden birini seçerek yapabilirsiniz.

   

  1. Kredi Kartı İle Ödeme: Hizmet Bedeli’nin internet üzerinden tarafınıza ait banka kredi kartı aracılığı ile tek çekim tahsilat şeklinde ödenmesini sağlayan ödeme aracıdır.

  Hizmet Bedeli’ni Kredi Kartı ödeme yöntemi ile ödediğiniz durumlarda bankanız tarafından yapılan kampanyalar (örneğin; Hizmet Bedeli’nin ödemesinde taksit öteleme gibi bir alternatif sunulması) bankanızın tasarrufundadır.

  1. Ücretli İçerik Hizmeti’nden Aylık Abonelik Paketi dahilinde yararlanmayı ve Hizmet Bedeli’ni kredi kartı ile ödemeyi seçmeniz halinde, aboneliğin devam ettiği süre boyunca her ay yukarıdaki Madde uyarınca Aylık Abonelik Paketi için belirlenen Hizmet Bedeli kredi kartı ekstrenize yansıtılmaya devam edilecektir.
  2. Ücretli İçerik Hizmeti’nden Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi dahilinde yararlanmayı ve Hizmet Bedeli’ni kredi kartı ile ödemeyi seçmeniz halinde, yukarıdaki 3. Madde uyarınca Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi için belirlenen Hizmet Bedeli tek seferde peşin olarak kredi kartınızdan tahsil edilecektir.
  3. Mobil Ödeme: GSM operatörü müşterilerinin ön ödemeli ya da faturalı hatlarını kullanarak, onay vermek suretiyle Hizmet Bedeli’nin cep telefonu faturalarına yansıması ya da hatlarında mevcut TL bakiyelerinden düşülmesi şeklindeki ödeme yöntemidir.

  Hizmet Bedeli’ni Mobil Ödeme yöntemi ile ödediğiniz durumlarda onay amaçlı gönderdiğiniz her SMS, GSM operatörünüz Turkcell ise (KDV ve ÖİV dahil) 50 Kr (Elli Kuruş), Vadofone ise (KDV ve ÖİV dahil) 41Kr (Kırkbir Kuruş), Türk Telekom/Avea ise (KDV ve ÖİV dahil) 50 Kr (Elli Kuruş) tutarındaki servis bedeli üzerinden operatörünüz tarafından ücretlendirilir.

  • Ücretli İçerik Hizmeti’nden Aylık Abonelik Paketi dahilinde yararlanmayı ve Hizmet Bedeli’ni Mobil Ödeme ile ödemeyi seçmeniz halinde, aboneliğin devam ettiği süre boyunca her ay yukarıdaki 3. Madde uyarınca Aylık Abonelik Paketi için belirlenen Hizmet Bedeli cep telefonu faturanıza yansıtılacak veya hattınızdaki mevcut bakiyeden düşülecektir.
  • Paycell ile Ödeme: Paycell ile Ödeme yöntemi kredi kartı bilgilerinizin Paycell sistemlerine tek seferde kaydedilmesi suretiyle her seferinde kredi kartı bilginizi sisteme girmenize gerek kalmadan Paycell numarası ile Hizmet Bedeli’ni ödeyebileceğiniz ödeme seçeneğidir.
  1. Ücretli İçerik Hizmeti’nden Aylık Abonelik Paketi dahilinde yararlanmayı ve Hizmet Bedeli’ni Paycell ile ödemeyi seçmeniz halinde, aboneliğin devam ettiği süre boyunca her ay yukarıdaki Madde uyarınca Aylık Abonelik Paketi için belirlenen Hizmet Bedeli kredi kartı ekstrenize yansıtılmaya devam edilecektir.
  2. Ücretli İçerik Hizmeti’nden Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi dahilinde yararlanmayı ve Hizmet Bedeli’ni ile Paycell ile ödemeyi seçmeniz halinde, yukarıdaki 3. Madde uyarınca Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi için belirlenen Hizmet Bedeli tek seferde peşin olarak kredi kartınızdan tahsil edilecektir.
  3. b) Google Play IAP Satış Kanalı: Android işletim sistemli cihazlar üzerinde sadece Google Play IAP (In App Purchase) satış kanalı geçerlidir. Android işletim sistemli cihazlarda ödeme yapabilmeniz için geçerli bir Play Store hesabı ve buna bağlı ödeme aracına sahip olmanız gerekir. Android cihazlarda Google Play Store tarafından kabul edilen ödeme yöntemleri kullanıldığından satış, tahsilat ve iptallerden Google LLC firması sorumlu olacaktır.
  4. c) Apple IAP Satış Kanalı: iOS işletim sistemli cihazlar üzerinde sadece App Store IAP (In App Purchase) ödeme yöntemi geçerlidir. iOS işletim sistemli cihazlarda ödeme yapabilmeniz için geçerli bir iTunes hesabı ve buna bağlı ödeme aracına sahip olmanız gerekir. iOS cihazlarda iTunes tarafından kabul edilen ödeme yöntemleri kullanıldığından, satış, tahsilat ve iptallerden Apple Teknoloji ve Satış Limited Şirketi sorumlu olacaktır.

   

  4.2. Teslimat: S Sport Plus İçerik Hizmeti, Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi’nin altında yer alan “KABUL EDİYORUM” butonunu tıklamanız üzerine Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi’ne dair kabul beyanınızın Hizmet Sağlayıcı’ya ulaşmasından itibaren en geç 5 (beş) dakika süre içerisinde otomatik olarak elektronik ortamda teslim edilmektedir.

  S Sport Plus İçerik Hizmeti’ne, S Sport Plus Uygulaması’na abone olurken kayıt aşamasında oluşturduğunuz Hesap üzerinden Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileriniz ile giriş yaparak S Sport Plus Uygulaması’nı kullanacağınız cihazlar vasıtasıyla internet üzerinden erişilebileceksiniz.

  4.3. Şikayetlere İlişkin Çözüm Yöntemleri: S Sport Plus Aboneliğiniz kapsamında S Sport Plus Uygulaması ve S Sport Plus İçerik Hizmetleri’ne dair şikayetlerinizi S Sport Plus Uygulaması ve/veya Site’den erişilen canlı mesajlaşma (online chat) şeklinde erişilen danışma ve destek servisine (“Destek Servisi”) bildirmek suretiyle tarafımıza iletebilirsiniz. Şikayetinizin tarafımıza ulaşması ile birlikte Destek Servisi şikayetinize yönelik yapacağı inceleme çerçevesinde tarafınızla iletişime geçerek şikayetlerin çözümü yoluna gidilecektir.

  Kişisel Veriler ile ilgili yaptığınız başvurularınıza dair başvuru yöntemleri aşağıdaki 9.3. maddesinde belirtilmiştir.

   

  1. CAYMA HAKKI

  Hizmet Sağlayıcı tarafından sağlanacak olan S Sport Plus İçerik Hizmeti, niteliği itibariyle elektronik ortamda anında ifa ve teslim edilen gayri-maddi mal niteliğinde bir hizmet olması sebebiyle Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15/ğ kapsamına girdiği için cayma hakkınız bulunmamaktadır.

   

  1. İÇERİĞİN İŞLEVSELLİĞİNİ ETKİLEYEBİLECEK KORUMA ÖNLEMLERİ

  İçerik’in hukuka aykırı kullanımını, yetkisiz 3. kişiler tarafından güvenli ve yasal olmayan yöntemlerle erişimini engellemek ve/veya hizmet kalitesinin arttırılması amacıyla S Sport Plus Uygulaması için belirlenen teknik kullanım kriterleri gerekli görüldüğünde değiştirilebilmektedir. Dijital içeriğin işlevselliğini etkileyebilecek teknik koruma yöntemlerine dair detaylı bilgilere Site’de yer alan Sıkça Sorulan Sorular kısmından erişebilirsiniz.

   

  1. S SPORT PLUS İÇERİK HİZMETİNE ERİŞİLEBİLECEK OLAN DONANIM VE YAZILIMLARA DAİR BİLGİ

  S Sport Plus Uygulaması kapsamında sunulan servislerden yararlanmak için uygun bir internet bağlantısı mutlaka gereklidir. S Sport Plus Uygulaması, kullanım türüne göre sabit internet veya mobil internet üzerinden veri akışı ile gerçekleşen bir servis olması sebebiyle bağlantı kurduğunuz internet paketinin kotası etkilenebilecektir. Yayın akış büyüklüklerine göre kullanıcıların bağlantı kurmuş olduğu internet paketlerine etki eden kota tüketimi değişiklik gösterebilmektedir.

  S Sport Plus Uygulaması’nın kullanılabileceği yazılım ve donanımlara dair bilgiye Site’de yer alan Sıkça Sorulan Sorular kısmından erişebilirsiniz.

   

  1. KİŞİSEL VERİLERE DAİR AYDINLATMA İLKELERİ

  8.1. Kişisel Verilerinin Toplanma Yöntemi, Sebebi ve İşlenme Amaçları:

  8.1.1. Müşteri, internet sitesi ziyaretçisi, abone, tüketici, tedarikçi, çalışan sıfatı ile Hizmet Sağlayıcısı ve “veri sorumlusu” olan Bravo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. ve Tic. A.Ş. ile paylaştığınız kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Veriler’in Korunması Kanunu (kısaca “KVKK”) ve Site üzerinden erişebileceğiniz Kişisel Veriler’in İşlenmesi ve Gizlilik Politikamız’a uygun bir şekilde, faaliyet ve hizmet amaçlarımız ile bağlantılı ve ölçülü olarak işlenebilecek ve yurt içi ve yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

   

  8.1.2. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları: Tarafımızla paylaşmış olduğunuz Kişisel Verileriniz;

  • Şirketimiz tarafından S Sport Plus İçerik Hizmetleri’nin sizlere sunumu ve kapsamındaki ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması,
  • Şirketimiz tarafından sunulan hizmetlerle ilgili sizleri bilgilendirmek,
  • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi,
  • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini (örneğin Şirketimiz tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ait lokasyonların fiziksel güvenliğini ve denetimini sağlamak, hizmetlerle ilgili kalite ve standart denetimlerini yapabilmek, hizmetler hakkında müşterilerin değerlendirme/memnuniyet ölçümleri/şikayet yönetimi süreçleri, itibar araştırma süreçleri, etkinlik yönetimi, hukuki uyum süreci, denetim, mali işler, sunulan hizmetlerin ve içeriklerin takip edilerek buna dair raporlama sorumluluklarının yerine getirilmesi) illegal kullanımların tespiti ile önüne geçilmesi,
  • Şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması,
  • Şirketimizin insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini

  amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. Maddesi ve Site üzerinden erişebileceğiniz Kişisel Veriler’in İşlenmesi ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir. Şirketimizin işbirliği yaptığı ve yetkilendirdiği gerçek ve tüzel kişiler de yukarıda bahsi geçen amaçlar doğrultusunda Şirketimizin faaliyet ve hizmet amaçları ile bağlantılı ve ölçülü olarak KVKK ve Kişisel Veriler’in İşlenmesi ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebilecektir.

  8.1.3. Kişisel Verilerin İşlenme Süresi ve Muhafazası: Kişisel Verileriniz, KVKK başta olmak üzere yürürlükteki Kişisel Verilerin korunmasına ilişkin mevzuata ve diğer mevzuatta zorunlu kılınan sürelere uygun şekilde Şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerden yararlandığınız müddetçe ve her halükârda yukarıdaki meşru amaçlar ile yasal zorunluluklar devam ettiği müddetçe Kişisel Veriler’in İşlenmesi ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak işlenecektir. Tarafımızca işlenen kişisel verileriniz, halka açık olmayan özel bir elektronik ortam verisi içinde Kişisel Veriler’in İşlenmesi ve Gizlilik Politikası’na uygun bir şekilde muhafaza edilmektedir.

  8.1.4. Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Tarafımızla paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz yukarıdaki 8.1.2. Maddesi’nde,  KVKK’nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde grup şirketlerimize, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, Şirket yetkililerine, hissedarlarımıza, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, KVKK ve Kişisel Veriler’in İşlenmesi ve Gizlilik Politikası’na uygun olarak yurt içinde ve/veya yurtdışında aktarılabilecektir.

  8.1.5. Kişisel Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Sebebi ve Yöntemi: Kişisel verilerinizi KVKK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde sayılan hukuki sebepler dahilinde ve  işbu Ön Bilgilendrime Formu’nun 8.1.2. Maddesi’nde  belirtilen amaçları yerine getirmek için toplamaktayız. Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, yukarıda yer verilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile toplanmaktadır.

  Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından tarafınıza sunulan hizmetler çerçevesinde; tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile;  üyeliğiniz veya aboneliğiniz sırasında elektronik veya basılı olarak doldurulan veya çağrı merkezi, abone merkezi veya benzeri bir hizmet noktası üzerinden beyanınız ile doldurulan; üyelik formu, abonelik formu gibi formlar ile üyelik veya abonelik sözleşmeleri; sözleşmelerin veya formların ekindeki kimlik ve adres tespitine ilişkin belgeler; Site ve S Sport Plus Uygulaması’nda yaptığınız hareketler; duyuru ve iletişim sağlamak için onay ve iletişim bilgilerinizi almak için oluşturulan veya ürün ya da hizmetlerimize ilişkin memnuniyet veya şikayetlerinizi toplamak için oluşturulan Site veya üçüncü bir tarafın internet sitesi üzerindeki reklam veya diğer bir alan üzerinden; mobil ve benzeri bir uygulama aracılığıyla ya da basılı olarak tarafınıza sunulan duyuru, elektronik bültene üye olunması, iletişim, şikayet, çekilişe katılım, ön kayıt, kampanya katılım formları, Şirketimizin veya Şirketimizin hizmet aldığı bir firmanın çağrı merkezi veya yüz yüze, telefonla, veya başkaca bir iletişim aracı kullanarak gerçekleştirilen anket veya iletişimler; sosyal ağlar; cep telefonu, tablet veya sair mobil cihaz uygulamaları; üyelik ve abonelik başta olmak üzere Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

  8.2. Kişisel Verilerinize Dair Haklarınız: KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca tarafımıza aşağıda 8.3. maddesi altında belirtilen yöntemlerle yapacağınız başvurular doğrultusunda;

  • kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • kişisel verileriniz işlendi ise buna ilişkin bilgi talep etme,
  • kişisel verilerinizin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,
  • kişisel verilerinizin yurt içi ve yurt dışında aktarılması halinde verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • kişisel verilerinizin eksik ve yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini isteme,
  • kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlendiği durumlarda gerekli düzeltme işleminin yapılmasını ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini/yok edilmesini talep ettiğiniz durumlarda gerekli silme ve yok etme işlemlerinin yapılması hususunu verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,
  • işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • kişisel verilerinizin KVKK’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme

  haklarına sahipsiniz.

  8.3. Kişisel Verilerinize Dair Başvuru ve İtirazlar: Kişisel Verilerinize dair madde 8.2’de belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici belgeler ile KVKK’nın 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; ıslak imzalı bir şekilde yukarıdaki Madde 1’de belirtilen adrese kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya bravotv@hs03.kep.tr adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronikposta adresini kullanmak suretiyle yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

  Talebinizin tarafımıza ulaştığı tarihten itibaren en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde talebinize yönelik inceleme ücretsiz olarak yanıt verilecektir. Ancak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. maddenin 1. fıkrası gereği başvurunuza, tarafımızca yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her sayfa için ilgili Tebliğ uyarınca belirlenen işlem ücreti alınacaktır. Yine aynı maddenin 2. fıkrası gereği tarafınıza cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek ücret talep edilecektir. Yapılan incelemenin neticesi (başvurunuzun kabul edilip edilmediği veya reddedildi ise sebebi) hakkında tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekli bildirim yapılacaktır. Yaptığınız başvuruya yönelik inceleme neticesinde KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili talebinize konu hususta hatalı olmamız ve inceleme işleminin ücrete tabi olması halinde alınan ücret tarafınıza iade edilecektir. Başvurunuzun reddedilmesi veya şikayetin olumsuz sonuçlanması halinde, başvuru sonucunu öğrendiğiniz tarihten itibaren 30 (otuz) ve her halde başvuru tarihinden itibaren 60 (altmış) gün içerisinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na şikayette bulunabilirsiniz.

   

  1. TÜKETİCİ ŞİKÂYETLERİ ÇÖZÜM YOLLARI VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

  Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi’nin konusu olan S Sport Plus İçerik Hizmeti’ne dair S Sport Plus Aboneliğiniz ile ilgili olarak yaptığınız şikâyetleri T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl ilan edilen parasal sınırlar dâhilinde hizmeti satın aldığınız veya ikametgâhınızın bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemelerine başvuruda bulunabilirsiniz. Kişisel verilerinize ilişkin talepleriniz ve başvurularınız hakkında 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikâyet ve itiraz usulleri saklıdır.

   

  İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun altında yer alan “Kabul ediyorum/Onaylıyorum” butonunu tıklamanız ile birlikte tarafınıza S Sport Plus İçerik Hizmeti hakkında gerekli ön bilgilendirme yapılmış sayılacak olup, Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi’nin kurulması aşamasına geçilecektir.

   

   

İşbu Kişisel Veriler’in Korunması ve Gizlilik Politikası’nın (“Gizlilik Politikası”) amacı Bravo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. ve Tic. A.Ş. (“Şirket”) tarafından işletilmekte olan www.ssportplus.com internet sitesi (“Site”) ile Mesafeli Satış Sözleşmesi kapsamında kullanımınıza sunulan Şirket’in ücretli dijital uygulaması olan S Sport Plus Uygulaması (“Uygulama”) üzerinden kullanıcılar/üyeler/ziyaretçiler (“Veri Sahibi”) tarafından Şirket ile paylaşılan veya Şirket’in, Veri Sahibi’nin Site’yi ve S Sport Plus Uygulaması’nı kullanımı sırasında ürettiği kişisel verilerin işlenmesine ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir.

 

 

MADDE-1 KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASININ HUKUKİ SEBEBİ VE YÖNTEMİ

Kişisel verilerinizi Kişisel Veriler’in Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen, ‘’a) Kanunlarda açıkça öngörülmesi, b) Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, c) Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, d) İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, e) Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması’’ şartları ve amaçlarının yerine getirilmesi sebebiyle toplamaktayız. Kişisel verilerinizin bu şartlar dışında işlenmesi  ise işbu Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası’nın 2. Maddesi’nde belirtildiği şekilde bu Politika’da sayılan şartların yerine getirilmesi kapsamında rızanız doğrultusunda gerçekleştirilmektedir.

Kişisel verileriniz, her türlü sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda, işbu Gizlilik Politikası’nda belirtilen amaçlar doğrultusunda Şirketçe sunduğumuz ürün ve hizmetlerin belirlenen yasal çerçevede sunulabilmesi ve bu kapsamda Şirketimizin sözleşme ve yasadan doğan mesuliyetlerini eksiksiz ve doğru bir şekilde yerine getirebilmesi gayesi ile aşağıda belirtilen şekillerde toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından tarafınıza sunulan hizmetler çerçevesinde;tamamen veya kısmen otomatik yollarla ya da veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yöntemler ile üyeliğiniz veya aboneliğiniz sırasında elektronik veya basılı olarak doldurulan veya çağrı merkezi, abone merkezi veya benzeri bir hizmet noktası üzerinden beyanınız ile doldurulan; üyelik formu, abonelik formu gibi formlar ile üyelik veya abonelik sözleşmeleri; sözleşmelerin veya formların ekindeki kimlik ve adres tespitine ilişkin belgeler; Site ve S Sport Plus Uygulaması’nda yaptığınız hareketler; duyuru ve iletişim sağlamak için onay ve iletişim bilgilerinizi almak için oluşturulan veya ürün ya da hizmetlerimize ilişkin memnuniyet veya şikâyetlerinizi toplamak için oluşturulan Site veya üçüncü bir tarafın internet sitesi üzerindeki reklam veya diğer bir alan üzerinden; mobil ve benzeri bir uygulama aracılığıyla ya da basılı olarak tarafınıza sunulan duyuru, elektronik bültene üye olunması, iletişim, şikayet, çekilişe, promosyona, elektronik haber bültenine katılım, ön kayıt, kampanya katılım formları, Şirketimizin veya Şirketimizin hizmet aldığı bir firmanın çağrı merkezi veya yüz yüze, telefonla veya başkaca bir iletişim aracı kullanarak gerçekleştirilen anket veya iletişimler; sosyal ağlar; cep telefonu, tablet veya sair mobil cihaz uygulamaları; üyelik ve abonelik başta olmak üzere Şirketimiz ile imzalamış olduğunuz sözleşmeler ile Şirketimize göndermiş olduğunuz elektronik postalar, faks ve mektuplar, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişim kanalları aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır.

 

MADDE-2 UYGULAMA VE SİTE’Yİ KULLANIMI VEYA ÜYELİK AŞAMASINDA TOPLANAN VE İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

2.1. S Sport Plus Uygulaması’na üye olmak istemeniz halinde Uygulama’da hesap oluşturmanız için gerekli olan ad, soy ad, elektronik posta adresi Uygulama’ya üyeliğiniz sırasında oluşturduğunuz şifre bilgileri (“Kullanıcı Hesap Verileri”) (i) Şirketimiz ile tarafınız arasında kurulacak Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi konusu hizmetlerin ifası; (ii) Uygulama’ya dair sistemlerin yönetimi; ve (iii) Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler açısından hukuki ve ticari güvenlik şartlarının temini (örneğin iletişime yönelik idari operasyonlar, Şirkete ve iş ortaklarına ait lokasyonlardaki fiziksel güvenlik şartlarının gerçekleşmesini ve denetimini sağlamak, hizmetler hakkında şikayet yönetimi, memnuniyet ölçümleri, etkinlik yönetimi, hukuki süreçler, denetim, mali işler, sunulan hizmetlerin ve içeriklerin takip edilerek buna dair raporlama sorumluluklarının yerine getirilmesi), illegal kullanımların tespiti ile önüne geçilmesi amaçlarıyla toplanacak ve bu amaçların yerine getirilmesi için iş ortaklığı kurduğumuz firma ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarılacak olup sayılan amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nun 5. ve 6. maddelerine uygun olarak kaydedilecek, depolanacak, kullanılacak, yeniden düzenlenecek, organize edilecektir.

2.2. Site’ye üye veya ziyaretçi olarak girdiğinizde veya Uygulama’yı kullandığınızda IP adresiniz, konumunuz, hizmetin türü, aktarılan veri miktarı Site’ye giriş/çıkış hareketleriniz giriş yaptığınız tarih ve zaman ile beraber loglanacaktır ve kanunda öngörülen sürelere uygun olarak depolanacaktır. Bu veriler Şirket’in iş ortaklığı kurduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

2.3. S Sport Plus Uygulaması’na üye olmanız halinde Uygulama’ya giriş yaptığınız cihaza dair (bilgisayar/tablet, modeli ve ekran genişliği) verileriniz de Uygulama konusu hizmetlerin ifası kapsamında Uygulama üzerinden tarafınıza aktarılacak içeriğin doğru bir şekilde dağıtımının sağlanması amacıyla toplanacak; söz konusu hizmetlerin ifası kapsamında iş ortaklığı içerisinde bulunduğumuz firma ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecek olup, bu amaçların yerine getirilmesi için KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak kaydedilecek, depolanacak, sınıflandırılacak, yeniden düzenlenecektir.

2.4. S Sport Plus Uygulaması’na üye olurken Kişisel Verilerin İşlenmesi İzni’ne onay vermeniz halinde; tarayıcı bilgileri, tarayıcı türü, Uygulama’da ve Sitedeki davranışsal hareketleriniz (ürün ve hizmetleri kullanma sıklığınız,   izlenme geçmişi (hangi içeriğin ne kadar izlendiği, kategori tercihleriniz (“Takip Verileri”) (i) S Sport Plus İçerik Hizmetleri’nin sizlere sunumu ve kapsamındaki ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; (ii) Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi; (iii) Uygulama üzerinden sunulan servislerin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin arttırılması; ve (iv) Şirketimiz ve işbirliği içerisinde bulunduğu kurumların yasal, idari ve uyum süreçlerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak toplanacak, kaydedilecek, depolanacak sınıflandırılacak, yeniden organize edilebilecek ve Şirketimiz’in iş ortaklığı kurduğu firma ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

2.5.  Çerez ile Takip’e onay vermeniz halinde aşağıdaki 5.2. Maddesi’nde açıklandığı şekilde cihazınıza yerleştirilen çerezler aracılığı ile ziyaret ettiğiniz sayfalar, URL, Uygulama’da ve Sitedeki kullanıcı hareketleriniz (ürün ve hizmetleri kullanma sıklığınız,   izlenme geçmişi (hangi içeriğin ne kadar tüketildiği), görüntülediğiniz veya aradığınız sayfalara dair veriler (tıklama/görüntüleme sayısı, süresi) (i) reklam ve promosyon aktivitelerinin yerine getirilmesi; (ii) müşteri profili belirlemek analiz ve/veya platformlar arası hedefleme yapılması; ve (iii) Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi amaçlarıyla depolanacak, kaydedilecek ve sınıflandırılacaktır. Bu veriler Şirket’in iş ortaklığı kurduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

2.6. S Sport Plus Uygulaması’na üye olmanız halinde Ücretsiz Deneme Süresi’nin veya Kampanya Süresi’nin bitim tarihi itibariyle S Sport Plus Aboneliğiniz için seçtiğiniz Abonelik Paketi’ne göre ödemekle yükümlü olduğunuz Hizmet Bedeli’nin ödemesinin gerçekleştirilmesi için; ödeme yönteminize göre Şirketimiz ve/veya işbirliği içerisinde bulunduğu ödeme hizmetleri kuruluşu tarafından aşağıda belirtilen verileriniz toplanmaktadır. Buna göre;

Ø  Hizmet Bedeli’nin ödemesi için kredi kartı ile ödeme seçeneğini seçmeniz halinde; kredi kartı bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz, ödemeler için işbirliği içerisinde bulunduğumuz firma tarafından toplanacaktır. Söz konusu veriler ile (şifre hariç Kullanıcı Hesap Verileriniz ve yapılan işlemlere yönelik ödeme tutarı bilgileri (i) ödeme işlemlerinin yerine getirilmesi; (ii) ödeme işlemlerinin takibinin yapılması; ve (iii) Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişiler açısından hukuki ve ticari güvenlik şartlarının temini (ödemelere dair gerekli raporlama ve denetimleri yapabilmek, şikayet yönetimi süreçleri, idari, mali, hukuki süreçlere dair sorumluluklarının yerine getirilmesi) amaçlarıyla kaydedilecek, depolanacak, sınıflandırılacak, kullanılacak, yeniden organize edilecek ve bu bilgilere gerek Şirketimiz gerekse Sözleşme konusu hizmetlerin ifası için işbirliği içerisinde bulunduğu iş ortaklarının erişimi için dijital ortamlar üzerinden erişim sağlanacaktır. Söz konusu veriler sayılan amaçların gerçekleştirilmesi için Şirket’in iş ortaklığı kurduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarılabilecektir.

2.7. S Sport Plus Uygulaması’na üyeliğiniz dahilinde Uygulama’da oluşturduğunuz Kullanıcı Hesap Bilgileri, lokasyon (IP adresi bilgisi), cihaz bilgisi (bilgisayar/tablet, modeli ve ekran genişliği bilgileri S Sport Plus Uygulaması’na üyeliğiniz esnasında Uygulama üzerinden erişeceğiniz içeriğin ve Site’ye dair içeriğin hızlı şekilde tarafınıza aktarımının gerçekleştirilmesi için tedarikte bulunduğumuz İçerik Dağıtım Ağı (Content Distribution System) sağlayıcısı firma ile paylaşılarak yurt içine veya yurtdışına aktarılabilecek olup, ilgili firma tarafından bahsi geçen hizmetlerin ifası kapsamında KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak kaydedilecek, kullanılacak, barındırılacak ve yedeklenecektir.

2.8. S Sport Plus Uygulaması ve Site’nin bulut barındırma çözümü hizmetlerini tedariki ettiğimiz firma ile coğrafi lokasyon bilginiz paylaşılarak yurt içine ve yurtdışına aktarılabilecek olup, söz konusu veriler ilgili hizmetlerin ifası kapsamında KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak bulut çözümü ile ilgili hizmetleri tedarik ettiğimiz firma tarafından kaydedilecek, kullanılacak, barındırılacak ve yedeklenecektir.

2.9. S Sport Plus Uygulaması’nda Çerez ile Takip’e vereceğiniz onay doğrultusunda davranışsal verileriniz (Uygulama’da hangi içeriği ne kadar süre izlediğiniz, cihaz tüketim bilgileriniz), Site ve S Spor Plus Uygulaması’nın nasıl kullanıldığının analiz ve ölçümü, platformlar arası reklam hedefleme ve promosyon aktivitelerinin yerine getirilmesi için işbirliği içerisinde bulunduğumuz Google Analytics ile paylaşılarak yurt içine veya yurtdışına aktarılabilecek ve Google Analytics tarafından bu amaçların yerine getirilmesi için depolanacak, kaydedilecek ve sınıflandırılabilecektir.

2.10. Site ve S Sport Plus Uygulaması üzerinden sunulan hizmetlerle ilgili Destek Servisi dahil ancak bununla sınırlı olmaksızın herhangi bir şekilde elektronik posta, telefon faks veya mektup kanalları iletişime geçmeniz halinde veya KVKK kapsamında kişisel verilerinize yönelik başvurularınızda isim, soy isim, e-mail, faks, adres T.C. kimlik numarası gibi kişisel verilerinizi bizimle paylaşmaktasınız. Şikayet Hattı dahil herhangi bir şekilde müşteri temsilcilerimiz, çalışanlarımız ile olan iletişimlerinizin içeriği, saati, konuşma kayıtları, arama yapan telefona ait numara bilgileri veya tarihi gibi veriler kaydedilecektir. Ayrıca, paylaştığınız kişisel verileriniz (i) Şirketimiz tarafından S Sport Plus İçerik Hizmetleri’nin sizlere sunumu ve kapsamındaki ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması; ve (ii) hizmetlerle ilgili kalite ve standart denetimlerini yapabilmek, hizmetler hakkında müşterilerin değerlendirme/memnuniyet ölçümleri/şikayet yönetimi, hukuki süreç gibi süreçlerin yönetilmesi amaçlarıyla KVKK’nın 5. ve 6. maddelerinde belirtilen işleme amaç ve şartlarına uygun olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde işlenebilecektir.

 

MADDE-3 KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

3.1. Aktarım Yapılacak Kişiler ve Amaçları: İşbu Politika altında toplanan veya veri sahibi olarak tarafınızın temin ettiği kişisel verilerinizi;

(i) Şirketimizin iş ortaklarına ve grup şirketlerine; iş ortaklığının kurulma amaçlarının yerine getirilmesini temin etmek amacıyla sınırlı olarak,

(ii) Şirketimizin tedarikçilerine;  tedarikçiden dış kaynaklı olarak temin edilen ve Şirketimiz’in ticari faaliyetlerini yerine getirmek için gerekli hizmetlerin Şirketimiz’e sunulmasını sağlamak amacıyla sınırlı olarak,

(iii) Grup şirketlerine; grup şirketlerinin katılımını gerektiren ticari faaliyetlerinin yürütülmesini temin etmekle sınırlı olarak,

(iv) Şirketimizin hissedarlarına; İlgili mevzuat hükümlerine göre Şirket’in hukuki, etkinlik yönetimi ve kurumsal iletişim süreçleri kapsamında yürüttüğü faaliyetlerin amaçlarıyla sınırlı olarak,

(v) Şirket yetkililerine; ilgili mevzuat hükümlerine göre Şirketimiz’in ticari faaliyetlerine ilişkin stratejilerin tasarlanması, en üst düzeyde yönetiminin sağlanması ve denetim amaçlarıyla sınırlı olarak,

(vi) Hukuken yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına; ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak,

(vii) Hukuken yetkili özel hukuk kişilerine; ilgili özel hukuk kişilerinin hukuki yetkisi dahilinde talep ettiği amaçla sınırlı olarak,

KVKK’nun 8. ve 9. maddelerine uygun olarak yukarıda sayılan amaçlar doğrultusunda yurt içinde ve yurtdışında aktarılabilecektir.

3.2. Aktarılan Verileriniz ve Aktarım Şekli: Kullanıcı Hesap Verileriniz, IP adres verileriniz, cihaz verileriniz, Takip Verileriniz, doğum tarihi ve cinsiyet verileriniz, ve yapılan işlemlere yönelik ödeme tutarı, adres, kredi kartı bilgisi, Kişisel Verilerin İşlenmesi İzni’ne vereceğiniz rıza doğrultusunda telefon numarası bilgileriniz, banka hesap bilgileriniz, Kullanıcı Hesap Bilgileri, lokasyon (IP adresi bilgisi), cihaz bilgisi(bilgisayar/tablet, modeli ve ekran genişliği bilgileriniz, coğrafi lokasyon bilginiz, davranışsal verilerinizi (Uygulama’da hangi içeriği ne kadar süre izlediğiniz, cihaz tüketim bilgileriniz, K.V.K.K’nun 9. Maddesi’nde belirtilen şartlara uygun olarak ve yeterli güvenlik önlemlerinin sağlanması şartıyla işbirliği/tedarikçi firmalara ile paylaşılmak suretiyle global olarak yurtdışına aktarılacaktır.

 

MADDE-4 KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİ

Şirketimiz, ilgili kanunlarda ve mevzuatlarda öngörülmesi durumunda kişisel verileri bu mevzuatlarda belirtilen süre boyunca saklamaktadır. Kişisel verilerin ne kadar süre boyunca saklanması gerektiğine ilişkin mevzuatta bir süre düzenlenmemişse, Kişisel Veriler Şirketimizin o veriyi işlerken yürütülen faaliyet ile bağlı olarak Şirketimiz’in uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre kadar işlenmekte daha sonra silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

Kişisel verilerin işlenme amacı sona ermiş; ilgili mevzuat ve Şirket’in belirlediği saklama sürelerinin de sonuna gelinmişse; kişisel veriler yalnızca olası hukuki uyuşmazlıklarda delil teşkil etmesi veya kişisel veriye bağlı ilgili hakkın ileri sürülebilmesi veya savunmanın tesis edilmesi amacıyla saklanabilmektedir. Buradaki sürelerin tesisinde bahsi geçen hakkın ileri sürülebilmesine yönelik zaman aşımı süreleri ile zaman aşımı sürelerinin geçmesine rağmen daha önce aynı konularda Şirketimiz’e yöneltilen taleplerdeki örnekler esas alınarak saklama süreleri belirlenmektedir. Bu durumda saklanan kişisel verilere herhangi bir başka amaçla erişilmemekte ve ancak ilgili hukuki uyuşmazlıkta kullanılması gerektiği zaman ilgili kişisel verilere erişim sağlanmaktadır. Burada da bahsi geçen süre sona erdikten sonra kişisel veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

 

MADDE 5-ÇEREZLER

5.1. Çerezlerin Tanımı: İşbu Politika kapsamında yer alan Çerezler (Cookies), Şirketimiz tarafından işletilen Site ve S Sport Plus Uygulaması ile üçüncü parti programlar veya internet siteleri üzerinden erişilen, kullanılan platformlar için geçerlidir.

Çerez” bir internet sitesinin daha verimli bir şekilde çalışması, kullanıcı deneyiminin iyileştirilmesi, sitenin veya Uygulama’nın geliştirilmesi ve optimize edilmesi, daha uygun, ilgiye dayalı reklam sunma, ziyaretçiler için ilgi çekici ve kişiselleştirilmiş bir internet sitesi/uygulama ve reklam portföyü sunmak amacıyla cihazlara (bilgisayar, telefon, tablet) yerleştirilen küçük veri parçacıklarıdır.

5.2. Çerezle Takip Onayı ve Devre Dışı Bırakma: S Sport Plus Uygulaması’na üye olmanız ve Çerez ile Takip’e onay vermeniz halinde; IP adresi, tarayıcı bilgileri, tarayıcı türü (URL, ziyaret edilen sayfalar), Uygulama’da ve Sitedeki kullanıcı hareketleriniz (yönlendirme / çıkış sayfaları, ürün ve hizmetleri kullanma sıklığınız, izlenme geçmişi (hangi içeriğin ne kadar izlendiği, kategori tercihleriniz, görüntülediğiniz veya aradığınız sayfalara dair (tıklama/görüntüleme sayısı, süresi) verileri otomatik olarak toplanabilecek ve Uygulama’daki eğilimleriniz bu veriler üzerinden izlenebilecektir.

Çerez ile Takip’e onayınızı dilediğiniz zaman devre dışı (opt-out) bırakabilirsiniz. Çerez ile Takip’e onay vermemeniz veya onay verdikten sonra devre dışı bırakmanız halinde, internet sitemiz veya uygulamalarımızın verimli çalışmayabileceği veya talep ettiğiniz hizmetlerin bazı özelliklerinin sunulmasında aksaklıklara neden olabileceğini hatırlatmak isteriz.

Çerez ile Takip’i iptal etmek (opt out) istediğinizde; tarayıcısınızın “Yardım Menüsü” ayarlarından gerekli ayarlamaları yaparak çerezle takipten çıkabilirsiniz. (örneğin: Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox ve Safari). Çerezle ile Takip’ten çıktıktan sonra yine dilediğiniz zaman tarayıcınızın “Yardım Menüsü” ayarlarından gerekli ayarlamaları yaparak çerezle takibi yeniden etkinleştirebilirsiniz.

Site ve S Spor Plus Uygulaması’nın nasıl kullandığınızı analiz etmek ve ölçümlemek amacıyla Google Analytics hizmetini kullanmaktayız. Google Analytics üzerinden çerezle takibe son vermek için ………………………[DT1]  sitesini ziyaret ederek takibe nasıl son vereceğiniz hakkında bilgi alabilirsiniz.

Çerezleri devre dışı bırakana kadar depolanmış olan çerez verilerini temizlemek istemeniz tarayıcınızın “Yardım Menüsü” ayarlarından gerekli ayarlamaları yaparak çerezleri silebilirsiniz. Bu ayarların yeri kullandığınız tarayıcıya göre değişmektedir.

 

MADDE 6-VERİ GİZLİLİĞİ VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

KVKK, yasal mevzuat veya herhangi bir mahkeme veya yetkili kurum tarafından gelecek bir talep veya emir üzerine kişisel verilerinizin açıklanması veya kişisel verilerinize sizin tarafınızdan aleniyet sağlanması halleri saklı olmak üzere, Şirketimize temin etmiş olduğunuz kişisel verilerinizi gizli tutmayı, bunları ticari sır olarak saklamayı ve gizli bilgilerin gizliliğinin devam ettirilmesi hususunda verilerinizin yetkisiz 3. kişilere veya kamuya ifşasını önlemek için tedbirler almaktayız. İşbu Gizlilik Politikası uyarınca kişisel verilerinizi paylaştığımız veya aktardığımız grup şirketleri, iş ortakları, tedarikçilerimiz de verilerinizi yalnızca ilgili hizmetlerin yerine getirilmesi amacı ile sınırlı olarak kullanacak, bu kapsamda kişisel verilerinizi hizmetlerin ifasının yerine getirilmesi için bilmesi gerekli olanlar ve Kanun’da sayılan istisna haller, yasal mevzuat gereği açıklanması dışında 3. kişilere açıklayamayacaklardır.

Şirketimiz, KVKK’nın 12. maddesi’ne uygun olarak (i) kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek; (ii) kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek; ve (iii) kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla güvenli veri tabanları, sunucular, firewall’lar (güvenlik yazılımları) ve elektronik posta bilgilerin şifrelenmesi dahil, güncel teknolojik gelişmeler ışığında kişisel verilerinizi de dahil olmak üzere bilgilerinizi korumak için bilgi güvenliği politikalarımızla mevcut bilgi ve veri değerlerinin ve risk durumunun analizini yaparak önleyici güvenlik önlemlerini almaktadır. Aynı şekilde Şirketimiz’in yurt içinde ve yurtdışında işbirliği yaptığı servis sağlayıcı ve tedarikçi firmalarında verilerinizin güvenliğini sağlanması hususunda gerekli koruma önlemleri almasını temin etmekteyiz.

Şirketimiz ve işbirliği içinde bulunduğumuz firmaların güvenlik önlemlerine rağmen Şirketimiz veya işbirliği yaptığımız gerçek veya tüzel kişilerin internet sitelerine veya sistemlerine yapılan siber saldırılar sonucunda verilerin zarar görmesi, değişmesi, kopyalanması vb. haller için sorumluluğumuz bulunmamaktadır. Ancak verileri kurtarmak adına yedekleme, arşivleme ve uygun saklama yöntemleri kullanabiliriz.

Site’ye ve S Sport Plus Uygulaması’na internete erişiminiz ile ilgili  gerekli güvenlik önlemlerini (antispam, istenmeyen elektronik e-posta engeli, virüsten koruyucu vb.) almak sizin sorumluğunuza ait olup, bu önlemlerin alınmaması ve/veya alınmasının ihmal edilmesi nedeniyle verilerinize gelecek zararlardan ve/veya yetkisiz 3. kişilerce erişiminden herhangi bir mesuliyetimiz yoktur.

 

MADDE-7 İNTERNET SİTELERİ VEYA MOBİL UYGULAMALARA VERİLEN LİNKLER

Site’de veya S Sport Plus Uygulaması’nda 3. kişilere (reklam verenler, size önerilen veya tarayıcınız tarafından desteklenen sosyal iletişim ağlarına yönelik firmalar vb.) ait internet sitelerine, portallere veya uygulamalara yönelik linkler verebilecektir. Site ve S Sport Plus Uygulaması aracılığıyla bu web-sitelerine bağlanarak ilgili 3. partilere sağladığınız kişisel veriler, bu Gizlilik Politikası’na tabi değildir ve kişisel verilerinizin söz konusu web siteleri tarafından işlenmesi 3 partilerin sorumluluğundadır. 3. partilere ait internet siteleri, portaller veya uygulamalar kapsamında veri toplanması ve işlenmesi ile ilgili olarak linkler üzerinden eriştiğiniz ilgili 3. partilerin gizlilik politikalarını ziyaret ederek bilgi edinebilirsiniz.

 

MADDE-8 KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR HAKLARINIZ VE BAŞVURU YÖNTEMLERİ

8.1. Haklarınız: KVKK’nun 11. maddesi uyarınca tarafımıza aşağıdaki 8.2. Maddesi altında belirtilen yöntemlerle yapacağınız başvurular doğrultusunda;

(i)            kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

(ii)          kişisel verileriniz işlendi ise buna ilişkin bilgi talep etme,

(iii)         kişisel verilerinizin işleme amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme,

(iv)         kişisel verilerinizin yurt içi ve yurt dışında aktarılması halinde verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

(v)          kişisel verilerinizin eksik ve yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

(vi)         kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini ve yok edilmesini isteme,

(vii)       kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlendiği durumlarda gerekli düzeltme işleminin yapılmasını ve/veya kişisel verilerinizin silinmesini/yok edilmesini talep ettiğiniz durumlarda gerekli silme ve yok etme işlemlerinin yapılması hususunu verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme,

(viii)      işlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

(ix)         kişisel verilerinizin KVKK’na aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması halinde zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.


8.2. Kişisel Veri Sahibinin Haklarını Kullanması: Kişisel Verilerinize dair Madde 8.1’de belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici belgeler ile KVKK’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi PTT Evleri Mah. Hacıosman Bayırı Cad. No:16, Sarıyer, İstanbul adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile ıslak imzalı bir şekilde bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya bravotv@hs03.kep.tr adresine göndereceğiniz güvenli elektronik imza, mobil imza ya da tarafımıza daha önceden bildirmiş olduğunuz ve sistemimizde kayıtlı bulunan elektronikposta  adresini kullanmak suretiyle  yazılı olarak ya da Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle tarafımıza iletebilirsiniz.

Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.


8.3. Başvurulara Cevap Verme Usulü ve Süresi: Kişisel veri sahibinin, 8.3. Maddesi’nde yer alan usule uygun olarak talebini Şirketimiz’e iletmesi durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre en geç otuz gün içinde ilgili talebi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğin 7. maddenin 1. fıkrası gereği başvurunuza, tarafımızca yazılı olarak cevap verilmesi halinde, on sayfaya kadar ücret alınmayacak, on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınacaktır. Yine aynı maddenin 2. fıkrası gereği tarafınıza cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde, kayıt ortamının maliyetini geçmeyecek ücret talep edilecektir.


8.4. Başvurunun Reddi veya Kabul Edilmesi: Yapılan incelemenin neticesi (başvurunuzun kabul edilip edilmediği veya reddedildi ise sebebi) hakkında tarafınıza yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekli bildirim yapılacaktır. Yaptığınız başvurunun KVKK’nun 28. maddesi’nde sayılan halleri kapsaması veya Şirketimiz ürün ve hizmetlerinden yararlanmanız nedeniyle hizmetlerin ifası için KVKK’ya uygun olarak verilerinizin meşru amaçlar doğrultusunda işlenmesi gerekli ise yapılan başvurunuz red etme hakkımız saklıdır. KVKK’nun uygulanmasıyla ilgili talebinize konu hususta hatalı olmamız ve inceleme işleminin ücrete tabi olması halinde alınan ücret tarafınıza iade edilecektir.


8.5. Başvuruda Bulunan Kişisel Veri Sahibinden Talep Edebilecek Bilgiler: Şirketimiz, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir. Şirketimiz, kişisel veri sahibinin başvurusunda yer alan hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.


8.6. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kurulu’na Şikâyette Bulunma Hakkı: Kişisel veri sahibi KVKK’nın 14. maddesi gereğince başvurunun reddedilmesi, verilen cevabın yetersiz bulunması veya süresinde başvuruya cevap verilmemesi hâllerinde; cevabı öğrendiği tarihten itibaren otuz ve her hâlde başvuru tarihinden itibaren altmış gün içinde K.V.K. Kurulu’na şikâyette bulunabilir.

 

MADDE-9 YÜRÜRLÜK

Politikamız  Site’de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer. 

İşbu İletişim İzni ile Bravo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. Ve Tic. A.Ş.
(“Firma”) tarafından sunulan ürün ve hizmetlerle yönelik yenilikler, kampanya, promosyon duyuruları hakkında bilgi sahibi olmak, ürün ve hizmetlere yönelik avantajlardan yararlanmak, daha iyi bir hizmet alabilmek için Firma’nın hizmet ve faaliyetleri ile ilgili olarak telefon, çağrı merkezleri, elektronik posta, kısa mesaj (SMS) vasıtalarıyla tarafıma ticari elektronik ileti gönderilmesine ve haberleşme yapılmasına açık rızam ile onay veririm.

Bu kutucuğu işaretlerseniz çerezlerin (cookie) Site ve S Sport Plus Uygulaması’nın işlevselliğinin sağlanması için kullanılarak, kullanıcı hareketlerinizin, tercihlerinizin takip edilmesine ve kişisel verilerinizin toplanmasına açıkça onay vermektesiniz. Detaylı bilgi için tıklayınız.

İşbu Kişisel Veriler’in İşlenmesi İzni ile Kişisel Veriler’in Korunması ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekilde ;

(a) tarayıcı bilgilerimin; Ücretli İçerik Hizmeti’ni kullanma sıklığı, S Sport Plus Uygulaması’ndaki içerik izleme geçmişi, hangi içeriğin ne kadar izlendiği, kategori tercihleri, sayfa görüntüleme verileri (ziyaret edilen sayfalar/tıklama/görünüteleme sayısı, süresi, URL) gibi S Sport Plus Uygulaması’na ve www.ssportplus.com internet sitesine (“Site”) dair davranış hareketlerimin, (i) S Sport Plus İçerik Hizmetleri’nin sunumu ve kapsamındaki ürün ve hizmetlerden faydalanabilmem için gerekli çalışmaların yapılması; (ii) S Sport Plus Uygulaması ve Site’nin sistemlerinin yönetimi; (iii) tarafıma sunulan hizmetlerin beğeni, kullanım, alışkanlıklarım ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek tarafıma önerilmesi; (iv) reklam ve promosyon aktivitelerinin yerine getirilmesi; (v) müşteri profili belirleme, analiz, platformlar arası hedefleme yapılması; ve (vi) Hizmet Sağlayıcı ve Hizmet Sağlayıcı’nın iş ortağı/tedarikçisi olan kurumların yasal, idari ve uyum süreçlerinin getirilmesi amaçlarıyla, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmasına; ve sayılan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde kaydedilmesine, depolanmasına, sınıflandırılmasına, yeniden organize edilmesine;

(b) yukarıdaki (a) bendinde belirtilen verilerimin sayılan amaçların yerine getirilmesi için Hizmet Sağlayıcı’nın grup şirketleri, tedarikçileri, iş ortakları ve bunların grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarılmasına;

açık rızam ile onay veririm.

Kullanıcı’nın, Bravo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. Ve Tic. A.Ş. (“Firma”) tarafından sunulan S Sport Plus Uygulaması kapsamındaki Ücretli İçerik Hizmeti için uygulanan Yıllık Taahhütlü Abonelik fırsatından yararlanmak istemesi sebebiyle, Firma ile Kullanıcı arasında  ……/……./…….. tarihinde imzalanan Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) ile işbu Taahhütname’de yer alan hüküm ve koşulların geçerli olacağını Kullanıcı ve Firma karşılıklı kabul etmektedirler.

İşbu Yıllık (12 aylık) Abonelik Taahhütnamesi (“Taahhütname”) ile;

 

 1. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması’nda yer alan İçerik’i izlemek üzere yararlanacağı Ücretli İçerik Hizmeti kapsamında satın aldığı Yıllık (Taahhütlü) Aboneliğe istinaden S Sport Plus Uygulaması’na Sözleşme tarihi itibarıyla taahhüt süresi olan en az 12 (on iki) ay boyunca abone kalacağını taahhüt eder;
 2. Kullanıcı’nın yukarıdaki 1. madde kapsamında belirtilen 12 (oniki) aylık taahhüt süresi dahilinde S Sport Uygulaması’na abone kalması ve Sözleşmesi’den doğan yükümlüklerimi tam ve zamanında yerine getirmesi halinde; Firma’nın Aylık Abonelik Paketi kapsamında tüm vergiler dahil aylık 17.99-TL(Onyedi Türk Lirası Doksandokuz Kuruş) olmak üzere, 12 (oniki) ay için tüm vergiler dahil toplam 215,88-TL (İkiyüzonbeş Türk Lirası) Hizmet Bedeli karşılığında sunduğu Ücretli İçerik Hizmeti üzerinden indirim uygulanarak, Kullanıcı’ya tüm vergiler dahil aylık 13,33-TL (Onüç Türk Lirası otuzüç Kuruş) olmak üzere 12 (oniki) ay için tüm vergiler dahil toplam 159.99–TL (Yüzellidokuz Türk Lirası Doksandokuz Kuruş) indirimli bir bedel üzerinden sunulacak ve bu doğrultuda aylık bazda 4,66 TL (Dört Türk Lirası Altmışaltı Kuruş) tutarında bir indirim yapılmış olacaktır;
 3. Kullanıcı, işbu Taahhütname konusu indirimli Hizmet Bedeli’nden 12 (oniki) aylık taahhüt süresi boyunca S Sport Plus Uygulaması’na abone kalması koşuluyla faydalanacak olup, taahhüt süresinin bitimi, Kullanıcı’nın taahhüde bağlı kalmadan aboneliğini iptal etmesi veya Sözleşme’yi ihlal etmesi nedeniyle aboneliğinin Firma tarafından sona erdirilmesi nedeniyle taahhüt kapsamı dışına çıkması durumunda bu hak ortadan kalkacaktır;
 4. Kullanıcı’nın işbu Taahhütname konusu aboneliğin belirtilen taahhüt süresinden önce sonlandırması veya aboneliğin Sözleşme’yi ihlal etmesi nedeniyle Firma tarafından sona erdirilmesi halinde Kullanıcı, sona erme tarihine kadar geçen süre içinde yapılan indirim ve (varsa) diğer faydalardan faydalanamayacak, böyle bir durumda Hizmet Bedeli’nin Aylık Abonelik Paketi’nin indirimsiz bedeli üzerinden hesaplanacaktır;
 5. Firma’nın işbu Taahhütname koşullarında usulüne uygun olarak değişiklik yapma hakkı saklıdır;
 6. İşbu Taahhütname, Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz parçası mahiyetindedir;
 7. İşbu Taahhütname’nin bir nüshası elektronik posta yoluyla Kullanıcı’ya gönderilmiştir.