İşbu Kişisel Veriler’in İşlenmesi İzni ile Kişisel Veriler’in Korunması ve Gizlilik Politikası’nda belirtilen şekilde ;

(a) tarayıcı bilgilerimin; Ücretli İçerik Hizmeti’ni kullanma sıklığı, S Sport Plus Uygulaması’ndaki içerik izleme geçmişi, hangi içeriğin ne kadar izlendiği, kategori tercihleri, sayfa görüntüleme verileri (ziyaret edilen sayfalar/tıklama/görünüteleme sayısı, süresi, URL) gibi S Sport Plus Uygulaması’na ve www.ssportplus.com internet sitesine (“Site”) dair davranış hareketlerimin, (i) S Sport Plus İçerik Hizmetleri’nin sunumu ve kapsamındaki ürün ve hizmetlerden faydalanabilmem için gerekli çalışmaların yapılması; (ii) S Sport Plus Uygulaması ve Site’nin sistemlerinin yönetimi; (iii) tarafıma sunulan hizmetlerin beğeni, kullanım, alışkanlıklarım ve ihtiyaçlarıma göre özelleştirilerek tarafıma önerilmesi; (iv) reklam ve promosyon aktivitelerinin yerine getirilmesi; (v) müşteri profili belirleme, analiz, platformlar arası hedefleme yapılması; ve (vi) Hizmet Sağlayıcı ve Hizmet Sağlayıcı’nın iş ortağı/tedarikçisi olan kurumların yasal, idari ve uyum süreçlerinin getirilmesi amaçlarıyla, sözlü, yazılı ya da elektronik ortamda toplanmasına; ve sayılan amaçlar ile bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde kaydedilmesine, depolanmasına, sınıflandırılmasına, yeniden organize edilmesine;

(b) yukarıdaki (a) bendinde belirtilen verilerimin sayılan amaçların yerine getirilmesi için Hizmet Sağlayıcı’nın grup şirketleri, tedarikçileri, iş ortakları ve bunların grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarılmasına;

açık rızam ile onay veririm.