Madde 1. Taraflar

İşbu Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi (”Sözleşme”), (__________) tarihinde aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır:

A- Bravo Televizyon Yayıncılık Yapımcılık San. Ve Tic. A.Ş.

Adres    : PTT Evleri Mah. Hacıosman Bayırı Cad. No:16 Sarıyer/İSTANBUL

Vergi Dairesi ve No    : Sarıyer Vergi Dairesi /  7820086263

MERSİS No    :  0782008626300013

Telefon No    :  0 (212) 363 0404

E-Posta Adresi    :  destek@ssportplus.com

(Bundan böyle burada “Firma” olarak anılacaktır.)

B-  __________________________________________

Adı – Soyadı        : ___________________________

E-Posta Adresi    : ___________________________

(Bundan böyle burada “Kullanıcı” olarak anılacaktır.)

İşbu Sözleşme metninde Firma ve Kullanıcı birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılabilecektir.

Madde 2 Tanımlar

İşbu Sözleşme’de geçen tanımlardan;

2.1 Şifre: Kullanıcı’nın, Kullanıcı Adı ile birlikte kullandığı ve S Sport Plus Uygulaması tarafından tanınmasını sağlayan şifreyi ifade eder.

2.2. Kullanıcı Adı: Her bir S Sport Plus Uygulaması Kullanıcısı için farklı olacak şekilde belirlenen ayırt edici ismi ifade eder.

2.3. Abonelik Paketi: Firma’nın S Sport Plus Uygulaması kapsamında sunduğu farklı içeriklerden oluşan ve Kullanıcı tarafından seçilecek olan abonelik türlerini ifade eder. Buna göre, S Sport Plus Uygulaması’na dair seçebileceğiniz Abonelik Paketi opsiyonları aşağıdaki şekildedir:

  •  Aylık Abonelik Paketi: Kullanıcı’nın S Sport Plus Uygulaması’na aboneliğinin aylık periyodlar dahilinde yenilenerek, işbu Sözleşme Taraflar’dan birince feshedilmedikçe Ücretli İçerik Hizmeti’nden aylık bazda yararlanabileceği abonelik paketi modelidir.
  •   Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi : Kullanıcı’nın, İşbu Sözleşme ile birlikte Kullanıcı’ya iletilecek Taahhütname’de belirtilen abonelik süresi kadar S Sport Plus Uygulaması’na abone kalmayı taahhüt ettiği ve Aylık Abonelik Paketi’nin Hizmet Bedelin’den indirim yapılmak suretiyle Ücretli İçerik Hizmeti’nden indirimli olarak ve yıllık bazda S Sport Plus Uygulaması kapsamındaki Ücretli İçerik Hizmeti’nden yararlanabileceği abonelik paketi modelidir.

2.4. İçerik: Canlı ve/veya banttan spor müsabakaları, bunların özetleri ve maç yorumuna dair programlar, spor içerikli belgeseller, spor ve/veya eğlence içerikli programlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın münhasıran Firma tarafından belirlenen ve Kullanıcı’nın seçtiği Abonelik Paketi dâhilinde S Sport Plus Uygulaması aracılığı ile erişeceği her türlü görsel-işitsel (audiovisual) içeriği ifade eder.

2.5. S Sport Plus Uygulaması: Firma tarafından belirlenen İçerik’in Kullanıcı’nın seçtiği Abonelik Paketi dahilinde farklı izleme yöntemleriyle erişimi için geliştirilen tüm hakları Firma’ya ait olan mobil, tablet, akıllı televizyon dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın internet/dijital iletim metodunu kullanan her türlü cihaza indirilmiş/yüklenmiş veya indirilmek/yüklenmek suretiyle kullanılan ücretli dijital uygulamayı ifade eder.

2.6. Ücretli İçerik Hizmeti: Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilmesi halinde Ücretsiz Deneme Süresi veya Kampanya Süresi dahilinde İçerik’i ücretsiz izleme hakkı hariç olmak üzere, Kullanıcı’nın İçerik’i izlemek için seçtiği Abonelik Paketi dahilinde belirlenen ücreti ödemesi karşılığında, İçerik’in Kullanıcı’nın şahsi kullanımı amacıyla, Firma tarafından S Sport Plus Uygulaması ve/veya www.ssportplus.com internet sitesi (kısaca “Site”) üzerinden bölünmez ve ön ödemeli bir paket olarak sunulmasını ifade eder.

2.7. Hesap: Kullanıcı’nın İçerik’i izlemek üzere, S Sport Plus Uygulaması’na Kullanıcı Adı ve Şifre ile giriş yapacağı oturumu ifade eder.

2.8. Kayıt Formu: Kullanıcı’nın S Sport Plus Uygulaması’na abone olurken girdiği isim, soyisim, e-posta adresi ve şifre bilgilerini ifade eder.

2.9. Destek Servisi: Kullanıcılar’ın S Sport Plus Uygulaması ile ilgili şikayet ve taleplerini bildirebileceği ve Firma’nın sunduğu hizmetlere dair bilgilendirme alabileceği S Sport Plus Uygulaması ve/veya www.ssportplus.com internet sitesi üzerinden erişilen canlı mesajlaşma (online chat) şeklinde danışma ve destek servisini ifade eder.

Madde 3. Sözleşme’nin Konusu

İşbu Sözleşme, S Sport Plus Uygulaması üzerinden İçerik’in izlenmesine yönelik hizmetlerin Kullanıcı’nın Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtilmesi halinde Ücretsiz Deneme Süresi veya Kampanya Süresi dahilinde İçerik’i ücretsiz izleyebileceği süre hariç olmak üzere), Abonelik Paketi dahilinde belirlenen ücreti ödemesi karşılığında Firma tarafından Kullanıcı’ya sunulmasını ve bu konuda Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenler.

 

Madde 4. Ön Bilgilendirme Teyidi

Kullanıcı, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 5. Maddesi’ne uygun olarak Ön Bilgilendirme Formu kapsamında Firma’nın açıkladığı ticari unvan, adres, telefon, faks ve elektronik e-posta adresi, satışa konu Ücretli İçerik Hizmetleri’nin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli, talep ve şikayetlerini iletebileceği iletişim bilgileri ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine gerekli ön bilgilendirmenin yapılmış olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 5. Sözleşmenin Kurulması ve Bağlayıcılığı

Taraflar, Kullanıcı’nın Kullanıcı Adı ve Şifresi ile Hesap açıp, Madde 11.2’e göre sipariş bilgileri ve ödeme koşullarını içeren Ön Bilgilendirme Formu’nun ve işbu Sözleşme’nin altında yer alan “KABUL EDİYORUM” butonlarını tıklaması ile birlikte kabul beyanının Firma kayıtlarına geçmiş olduğunu, bu anda (kısaca “Yürürlük Tarihi”) Sözleşme’nin kurulmuş ve yürürlüğe girmiş olacağını ve başka bir işleme gerek olmaksızın Kullanıcı’nın S Sport Plus aboneliğinin başlayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 

Madde 6. Ücretli İçerik Hizmeti

6.1. Firma, Kullanıcı’nın işbu Sözleşme şartlarına uyması ve Ücretsiz Deneme Süresi veya Kampanya Süresi’nin uygulandığının Ön Bilgilendirme Formunda belirtildiği durumlarda ilgili deneme ve kampanya sürelerinin bitim tarihi itibariyle aboneliğini iptal etmemesi halinde, seçtiği Abonelik Paketi kapsamında Sözleşme yürürlükte kaldığı süre boyunca aşağıdaki 11.2 Maddede belirlenen Hizmet Bedeli’ni süresinde ve eksiksiz bir şekilde ödemesi şartıyla, Firma’nın tek taraflı takdir hakkına bağlı olarak belirlenecek ve/veya değiştirilebilecek Ücretli İçerik Hizmetleri’ni yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde izlenmek üzere ve Kullanıcı’nın şahsi kullanımı amacıyla, S Sport Plus uygulaması üzerinden Kullanıcı’ya sunmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme kapsamındaki Ücretli İçerik Hizmeti elektronik ortamda Kullanıcı’ya iletilecek olup, Kullanıcı’ya fiziksel bir teslimat yapılmayacaktır.

 

Madde 7. Ücretli İçerik Hizmeti Sistemine dair Şartlar

7.1. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması’nı kendi belirleyeceği Şifre ve Kullanıcı Adı ile kullanacaktır.

7.2. Kullanıcı’nın S Sport Plus Uygulaması’na kayıt sırasında vermiş olduğu elektronik posta adresi Kullanıcı’ya özeldir ve Kullanıcı bu elektronik posta adresi ile tek üyelik oluşturma hakkına sahiptir. Aynı elektronik posta adresi ile iki farklı abonelik yapılamaz. Kullanıcı S Sport Plus Uygulaması’nı yalnızca bireysel amaçlarla ve Firma’nın verdiği yetki ve sınırlar dahilinde kullanma hakkına sahiptir.

7.3. Kullanıcı, Şifre’sini dilediği zaman değiştirebilir. Şifre’nin seçimi, değiştirilmesi ve korunması tamamı ile Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, Firma’nın ihmal veya kusuru dışında, Şifre’sinin çalınması sebebiyle Firma’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Kullanıcı, Ücretli İçerik Hizmeti’nden faydalanabilmesi için gerekli olan ön koşul olarak, Kayıt Formu’nu tam ve eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurmayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, İçerik’e kendisinin belirlediği Kullanıcı Adını ve Şifresi ile oluşturduğu Hesap üzerinden S Sport Plus Uygulaması’na giriş yaparak erişecektir.

7.5.Kullanıcı, işbu Sözleşme konusu Ücretli İçerik Hizmeti’ni alırken internet üzerinden gerçekleşen veri akışından kaynaklı olarak bağlantıyı sağladığı internet paketinin kotasının bu durumdan etkileneceğinin farkında olduğunu ve bu kullanımdan kaynaklı olarak oluşabilecek erişim giderleri, kota aşımı dahil ve bununla sınır olmaksızın herhangi bir giderden Firma’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.6. Kullanıcı, Firma’nın işbu Sözleşme kapsamında Ücretli İçerik Hizmeti sunuyor olmasının Kullanıcı’ya herhangi bir donanım ve/veya yazılım temini, kurulumu veya mevcut donanım ve/veya yazılımın düzgün çalışması konusunda bir taahhüt ya da garanti verdiği anlamına gelmediğini ve S Sport Plus Uygulaması üzerinden İçerik’i izlemek için kullanması gereken yazılım ve/veya donanımlar hakkında Firma’nın kendisini Ön Bilgilendirilme Formu uyarınca bilgilendirdiğini ve bu hususta gerekli donanım ve/veya yazılımsal gereklilikleri sağlamaktan doğan sorumluluğun tüm masrafları ve riski ile birlikte kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu doğrultuda işbu Sözleşme ile faydalanmak istediği Ücretli İçerik Hizmeti’nden faydalanabilmek için, bilgisayarının ve/veya kullandığı diğer cihazın, internet hizmetinin ve teknik donanımının gerekli minimum kriterleri karşıladığını, bu kriterlere uygun olmayan bilgisayar ve/veya kullandığı diğer cihazın ve teknik donanım sebebiyle hizmetlerden faydalanamama durumunda, Firma’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını, bu sebeple herhangi bir nam altında Firma’dan tazminat talep etmeyeceğini veya diğer herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.7. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması üzerinden yapılan reklamların tanıttığı,  taahhüt ettiği veya önerdiği üçüncü kişilere ait hizmet ve ürünlere yönelik Firma’nın Kullanıcı’ya karşı cezai veya hukuki sorumluluk dahil hiçbir taahhüdü, yükümlülüğü ve sorumluluğu bulunmadığını; Firma’nın bu tür hizmetlerin ifası kapsamında bir taraf olmadığını ve üçüncü kişilerin hizmet ve ürünlerinden dolayı Kullanıcı’ya karşı herhangi bir yükümlülüğü bulunmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu suretle S Sport Plus Uygulaması’nda yer alan reklamların konusu olan üçüncü kişilere ait ürün veya hizmetlere dair Firma’dan herhangi bir hak, alacak, bedel vb. talepte bulunmayacağını; bu hizmetlere dair her türlü muhatabın söz konusu hizmet ve ürünlerin sahibi ve/veya sağlayıcısı üçüncü taraflar olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.8.Kullanıcı, internete erişimi ile ilgili gerekli güvenlik önlemlerini almaktan dolayı tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, bu hususta internete erişimi esnasında oluşabilecek zararları engellemek adına üçüncü kişilerce ağ üzerinden yapılabilecek saldırılara karşı anti virüs (virüsten koruyucu), antispam (istenmeyen elektronik e-posta engeli), firewall (güvenlik duvarı) gibi gerekli güvenlik önlemlerini alacağını; bu güvenlik önlemlerini almaması ve/veya almayı ihmal etmesi sebebiyle uğrayabileceği herhangi bir zarardan Firma’nın sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 8.  Kullanıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

8.1. Kullanıcı, 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve işbu Sözleşme’yi akdetmek için gereken yasal ehliyete sahip bulunduğunu; 18 yaşından küçük olması halinde ise yasal temsilcisinin vereceği rıza ile işbu Sözleşme’nin kendisi açısından bağlayıcı ve geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.2. Kullanıcı, Ücretli İçerik Hizmeti’ne abonelik oluşturması ve hizmetleri kullanımı sırasında Firma’ya bildirdiği tüm bilgilerin kendisine ait güncel ve doğru bilgiler olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı’nın bilgilerinde değişiklik olması halinde söz konusu bilgilerin güncellenmesi Kullanıcı’nın sorumluluğundadır. Kullanıcı, bu bilgilerin gerekli olduğu durumlarda (örneğin; şifrenin unutulması vb. sebeplerle yanlış/eksik girilmesi) hatalı veya noksan olmasından dolayı doğacak zararlardan ve/veya bu sebeplerle Sözleşme konusu hizmetin gereği gibi yerine getirilmemesinden yalnızca kendisinin sorumlu olduğunu; Firma’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını; bu sebepten dolayı Firma’dan herhangi bir hak ve talepte bulunmayacağını; Firma’nın böyle bir durumda Sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmaksızın tek taraflı olarak feshedebileceğini ve bu sebeple Firma’nın herhangi bir zarara uğraması halinde söz konusu zararı derhal tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3. Kullanıcı, işbu Sözleşme kapsamında S Sport Plus Uygulaması üzerinden sunulan Ücretli İçerik Hizmeti’ni yalnızca bireysel amaçla kullanacağını, işbu Sözleşme kapsamında açıkça belirtilmemiş hiçbir hakkın Kullanıcıya verilmediğini kabul, beyan ve taahhüt eder. S Sport Plus Uygulaması’ndaki tasarım, metin, grafik, yazılım, kodlar dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın Uygulama’ya dair tüm materyal ve öğeler, Firma’nın hak ve/veya eser sahibi olduğu her türlü İçerik, knowhow, isim, logo, marka, endüstriyel tasarım vb. sınai ürünler Firma’ya aittir veya Firma tarafından üçüncü kişilerden lisans alınarak kullanılmaktadır. Kullanıcı, bu kapsamda;

  • S Sport Plus Uygulaması’nda yer alan metinler, görüntüler, her türlü görsel, işitsel ve/ veya görsel-işitsel öğeler, videolar dahil İçerik’i çoğaltma, yayma, işleme, umuma arz, dijital iletim de dahil olmak üzere işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletimi ve yeniden iletimi hakkı ve bunları pazarlama, kiralama, satma ve diğer her türlü haklarla ilgili kendisine hiçbir şekilde herhangi bir lisans veya hak devri yapılmadığını; tüm bu haklara Firma’nın (veya onun lisans verenlerinin) sahip olduğunu;

 

  • S Sport Plus Uygulaması’nda yer alan metinler, görüntüler, her türlü görsel, işitsel ve/ veya görsel-işitsel öğeler, videolar dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın İçerik’in tamamını ve/veya bir kısmını kopyalayamayacağını, değiştirmeyeceğini, başka bir mecrada teşhir etmeyeceğini, paylaşmayacağını, hiçbir amaçla yaymayacağını, kaydetmeyeceğini, çoğaltmayacağını, işlemeyeceğini, dağıtmayacağını, pazarlamayacağını, kiralamayacağını, satmayacağını, herhangi bir şekilde üçüncü kişilerin erişimine/kullanımına sunmayacağını ve/veya üçüncü kişilere iletmeyeceğini;

 

  • İçerik’i, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu,  5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu dahil ve bunlarla sınırlı olmaksızın yürürlükteki mevzuata aykırı olarak veya hak ve/veya eser sahipleri olan kişilere ve her türlü üçüncü kişiye maddi veya manevi olarak zarar verecek şekilde kullanmayacağını, kullanılmasına izin vermeyeceğini;

 

  • İşbu maddeye aykırı davranması halinde işbu Sözleşme’nin Firma tarafından tek taraflı olarak derhal, tazminatsız şekilde feshedilebileceğini ve ilgili ihlal sebebiyle hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını; Firma’nın ve/veya ilgili hak sahiplerinin herhangi bir hukuki, idari veya cezai yaptırım, dava ile karşı karşıya kalması halinde tek muhatabın kendisi olacağını; Firma’nın (üçüncü kişilere ödemek zorunda kaldığı bedeller dahil) menfi-müspet her türlü zararını ayrıca herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmaksızın, Firma’nın ilk yazılı talebi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.4. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması ile kendisine verilecek hizmetleri yürürlükte bulunan tüm ulusal ve uluslararası mevzuata ve işbu Sözleşme hükümlerine uygun olarak kullanacağını; S Sport Plus Uygulaması’na girişi, İçerik’e erişimi dahil hizmetlerle ilgili gerçekleştireceği bütün eylemlerde tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, üçüncü kişilerin kendi şifresi ile bu yönde uygunsuz kullanımı olması halinde de, söz konusu kullanımı engelleyeceğini ve/veya bundan haberdar olması ile birlikte derhal Firma’ya ihbar edeceğini kabul eder.

8.5. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması vasıtasıyla veya Abonelik Paketi kapsamında işbu Sözleşme ile kendisine tanınan olanakları kullanarak tehdit içeren, ahlak dışı, ırkçı, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına ve Uluslararası Anlaşmalara ve ilgili tüm yasalara aykırı hiçbir mesaj, bilgi ve veriyi göndermemeyi ve herhangi bir şekilde kullanmamayı, paylaşmamayı; kişi ya da kurumların isimlerini lekeleyici, ahlaka aykırı, yasa dışı materyal, veri veya bilgiler göndermemeyi, yayınlamamayı, diğer kullanıcıların kişisel bilgilerine, bilgisayarlarına ve bilgisayarlarındaki verilere zarar verecek bilgiler veya yazılımlar göndermemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu hususta doğacak bütün cezai ve hukuki sorumluluk Kullanıcı’nın kendisine ait olacaktır.

8.6. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması’na, uygulamada yer alan her türlü veritabanına herhangi bir şekilde zarar verecek, erişimi engelleyecek veya hasar verecek şekilde işlemler yapmayacağını, müdahalelerde bulunmayacağını; S Sport Plus Uygulaması’nı bu şekilde ya da üçüncü kişilerin Firma’nın sunduğu hizmetlerden faydalanmasına engel olacak şekilde kullanmayacağını kabul eder. Bu kapsamda Kullanıcı, hiçbir şekilde S Sport Plus Uygulaması’nın işleyişini aksatmaya teşebbüs etmeyeceğini, S Sport Plus Uygulaması’nın bağlantı, işleyiş, cihaz ve unsurlarına, veritabanına zarar vermeyeceğini; S Sport Plus Uygulaması’na dair mevcut kod ve veriler, S Sport Plus Uygulaması’nın veritabanında tutulan diğer Kullanıcılar’a dair kişisel bilgiler dahil S Sport Plus Uygulaması’na dair tüm verilere “robot”, “böcek”, “sayfa sızdırma”, “bir başka Kullanıcı’nın Şifresi’ni kaçırma (password hacking) vb. yöntemleri kullanarak erişmeyeceğini, herhangi bir şekilde bunları kopyalamayacağını, 3. kişilerle paylaşmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, işbu maddeye aykırı davranması halinde (Firma’nın bu maddede sayılan sebeplerle diğer Kullanıcılara, 3.kişi ve kurumlara ödemek olduğu tüm zararlar dahil) Firma’nın nezdinde doğan menfi-müspet tüm zararlarını Firma’nın ilk yazılı talebi üzerine derhal herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın Firma’ya ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7. Kullanıcı, Firma tarafından kendisine sunulan Ücretli İçerik Hizmeti dahilinde S Sport Plus Uygulaması’na yönelik belirlenen içerik korumalarının hiç birini bertaraf etmemeyi, değiştirmemeyi, kaldırmamayı, devre dışı bırakmamayı, geriletmemeyi veya bozmamayı;  S Plus Uygulaması’ndan erişilebilen herhangi bir yazılımı ya da diğer ürün ve süreçleri kaynak koda dönüştürmemeyi, bunlar üzerinde tersine mühendislik yapmamayı veya parçalara ayırmamayı; S Plus Uygulaması’na herhangi bir kod veya ürün yerleştirmemeyi, herhangi bir veri madenciliği, veri toplama veya çıkarma yöntemi kullanmamayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.8. Kullanıcı, Firma’nın ihmal veya kusuru dışında, kendisinden kaynaklanan her türlü ( S Sport Plus Uygulaması’na erişim sağlayacağı mobil cihaz, televizyon veya diğer erişim cihazlarının yaratacağı arızalar, bilgi ve veri kaybı vb.) kayıptan dolayı Firma’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını; S Sport Plus Uygulaması’na erişmekte kullandığı mobil cihaz vb. elektronik cihazların, kablolu, kablosuz her türlü internet erişiminin, bağlantılarının güvenliğini de sağlamak zorunda olduğunu; bu hususta gereken tedbirleri almayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.9. Kullanıcı, Firma’nın ihmal veya kusuru dışında, Firma’dan almış olduğu Ücretli İçerik Hizmeti sebebiyle Abonelik Paketi’nden yararlandığı cihaza herhangi bir zarar geldiğini; İçerik’ten dolayı virüs, truva atı v.b gibi kötü amaçlı kodların cihazlarına bulaştığını öne sürerek Firma’dan herhangi bir tazminat talebinde veya diğer herhangi bir talepte bulunamaz.

8.10. Kullanıcı, Firma’nın Kullanıcı Adı ve Şifre kullanmak suretiyle işlem yapan kişilerin kimliklerini araştırma yükümlülüğünde olmadığını; Şifre ve Kullanıcı Adı’nın gizli kalması için gerekli dikkat ve özeni göstereceğini; Şifre’yi ve Kullanıcı Adı’nı herhangi bir üçüncü şahsa açıklamayacağını, kullandırmayacağını; şifresinin yetkisiz üçüncü şahıslar tarafından ele geçirildiğini öğrenmesi veya bundan şüphelenmesi halinde derhal Firma’ya haber vereceğini; kendi ihlal, ihmal veya kusuru ile Şifre ve Kullanıcı Adı’nın üçüncü şahıslar tarafından kullanılması sebebiyle doğacak menfi ve müspet zararlardan sorumlu olacağını ve Firma’nın bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.11. Kullanıcı, Ücretli İçerik Hizmeti’ni satın alırken kullandığı kredi kartının ülke mevzuatına göre yasal biçimde kendisine verilmiş geçerli bir kredi kartı, hediye/indirim kartı ve benzeri ödeme metotlarına ilişkin bir ödeme aracı olduğunu; bu kredi kartı veya diğer kartları veya diğer ödeme yöntemlerini herhangi bir yasadışı eylem sonucunda elde etmediğini; kredi kartının, diğer kartların ve diğer ödeme yöntemlerinin geçerliliği Firma tarafından onaylanmadıkça işbu Sözleşme konusu hizmetler ile ilgili herhangi bir işlem yapamayacağını; böyle bir durumda işlem yapılmaması sebebiyle Firma’dan herhangi bir talepte bulunmayacağını; kredi kartı ve kimlik bilgileri ile ilgili vermiş olduğu bilgilerin tamamının doğru olduğunu; aksi halde Firma’nın işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme ve hizmetleri vermeme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, ayrıca aboneliğin promosyon kodu/kampanyaya dayalı olduğu durumlarda hediye veya indirim kodunu kendisine ait olmayan bir kaynaktan edinmediğini; başkasına ait bir kodu S Sport Plus Uygulaması sistemine girmeye çalışmadığını; kartı edindiği kaynağın kendisine belirttiği kurallara ve önerdiği giriş yöntemlerine bağlı kalarak kullanımı gerçekleştireceğini; hediye veya indirim kartlarını kartın üzerinde tanımlanan kurallara ve tarihlere uygun kullanacağını; aksi halde Firma’nın yukarıda tanımlanan Sözleşmeyi fesih ve hizmeti vermeme hakkının saklı olduğunu olarak feshetme ve hizmetleri vermeme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.12. Kullanıcı, Firma’nın sunduğu S Sport Plus Uygulaması içinde yer alan tüm içerikleri yalnızca Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde izleyebileceğini, söz konusu içeriklere Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışından VPN, IP adres değişimi gibi yöntemlerle ve/veya herhangi bir başka yöntemle erişim halinde Firma’nın cezai başvuru ve şikayet hakları saklı kalmak üzere, uğrayacağı menfi, müsbet tüm zararları Firma’nın ilk yazılı talebinde herhangi bir ihbar veya ihtara gerek kalmadan Firma’ya ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.13. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması’nda yer alan tüm içerikleri yalnızca S Sport Plus’ın belirlediği içerik oynatıcılar üzerinde çalıştıracağını ve bunun için yalnızca lisanslı yazılım kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.14. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerine aykırı hareket ettiği takdirde Firma’nın, kendisine ait olan Kullanıcı Adı ve Şifre’si ile birlikte aboneliğini iptal ederek, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat ödeme zorunluluğu olmadan derhal feshedebileceğini veya (S Sport Plus Uygulaması ile Kullanıcı’ya sunulan İçerik’in yayınını durdurmak dahil olmak üzere) Ücretli İçerik Hizmeti’ni askıya alabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.15. Kullanıcı, aboneliğini tek taraflı olarak sonlandırsa veya aboneliği Firma tarafından sonlandırılsa dahi, bu sonlandırılma işleminden önce, aboneliği sırasında gerçekleştirdiği eylem ve fiillerden dolayı gerek Firma’ya karşı gerekse diğer üçüncü kişi, kurum ve kuruluşlara karşı her zaman, şahsen sorumlu olacaktır.

8.16. Kullanıcı, Sözleşme kapsamında Firma tarafından sunulan hizmetin ayıplı ifa edildiği durumlarda 6502 Sayılı Tüketici’nin Korunması Hakkında Kanun’un 15. Maddesi çerçevesinde sahip olduğu haklarını kullanabilir.

 

Madde 9. Firma’nın Ücretli İçerik Hizmeti ile İlgili Yetki ve Yükümlülükleri

9.1. Kullanıcı, kullanmış olduğu Kullanıcı Adı’nın yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunun tespit edildiği takdirde, Firma’nın bu durumu anlatan kendisine yapacağı yazılı (e-posta yeterlidir) bildirime istinaden Kullanıcı’nın yeni bir Kullanıcı Adı seçmesini talep edebileceğini ve mevcut Kullanıcı adını ve aboneliğini kullanmasını süresiz olarak engelleyebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

9.2. Firma’nın sunduğu Ücretli İçerik Hizmeti sektörel standartlar paralelinde, mümkün olduğunca kesintisiz, sürekli, güvenli ve kaliteli olacaktır. Kullanıcı, veri hatları gibi ağ iletişim altyapısına dayalı unsurlarda meydana gelebilecek kesintiler, internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi, internet altyapısı, sistem çökmesi vb. sebeplerle Firma’dan kaynaklanmayan nedenlerle hizmette yaşanacak kesintilerden, görüntü kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, yangın, su baskını, olağanüstü hal, herhangi bir mahkeme veya yetkili kamu kurumu tarafından alınacak kararlar veya benzeri bir mücbir sebeplerle hizmetlerin aksaması veya verilememesinden dolayı Firma’nın hiçbir sorumluluğu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

9.3. Firma, sunduğu Ücretli İçerik Hizmeti kapsamında sunulan Abonelik Paketi ücretlerinde, geleceğe yönelik olmak kaydıyla, değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ayrıca Kullanıcı, Firma’nın teknik zorunluluklar veya mevzuatta yapılacak değişiklikler sebebiyle, tek taraflı olarak bu Sözleşme’yi değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul eder. Firma, Abonelik Paketi ücretini değiştirmesi halinde, değişikliğin gerçekleşeceği tarihten en az 15  (onbeş) gün önce Kullanıcı’ya bilgi verecektir. Böyle bir değişiklik yapılması halinde Kullanıcı aşağıdaki 13.2. Madde uyarınca dilerse Sözleşme’yi feshederek abonelikten çıkabilir.

9.4. Firma, S Sport Plus Uygulaması’na dair marka adını, platform adedini, aplikasyon ve platformların görünümünü ve içeriğini her zaman için değiştirme hakkını saklı tutar.

9.5. Kullanıcı, (S Sport Plus Uygulaması’nın altyapı ve sistemlerindeki teknik sorun, geliştirmeler, planlı bakım ve kontrol, onarım halleri vb. nedenlerle) Firma’nın işbu Sözleşme süresi boyunca herhangi bir zamanda Ücretli İçerik Hizmetini sistemin çalışmasını ve Sözleşme konusu hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabileceğini veya tamamen durdurabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 10. Kişisel Bilgiler ve Ticari Elektronik İletiler

10.1. Kişisel Veriler

10.1.1. Kullanıcı, Ön Bilgilendirme Formu, Kişisel Veriler’in İşlenmesi İzni ve Kişisel Veriler’in Korunması ve Gizlilik Politikası’nı okuduğunu ve Firma’nın Kişisel Veriler Kanunu kapsamında gerekli aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı’dan temin edilecek olan verilerden KVKK uyarınca açık rızaya tabi olmayanlar ve bunların işlenme yöntemleri ve işlenme amaçları aşağıda listelenmiştir (KVKK uyarınca açık rızaya tabi olan veriler Kişisel Verilerin İşlenmesi İzni kapsamında belirlenmiştir):

a) Kullanıcı, işbu Sözleşme konusu Ücretli İçerik Hizmeti üyeliğine dair Hesap oluşturulması için gerekli olan ad, soy ad, e-mail adresi, Şifre bilgilerinin (hepsi birlikte (“Kullanıcı Hesap Bilgileri”) (i) Sözleşme konusu hizmetlerin ifası; (ii) S Sport Plus Uygulaması’na ve Site’ye dair sistemlerin yönetimi; ve (iii) Firma ve Firma ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler açısından hukuki ve ticari güvenlik şartlarının temini (örneğin; iletişime yönelik idari operasyonlar, Firma ve iş ortaklarına ait lokasyonların fiziksel güvenlik şartlarının temini ve denetimini sağlamak, hizmetler hakkında şikayet yönetimi, memnuniyet ölçümleri, etkinlik yönetimi, hukuki süreçler, denetim, mali işler, raporlama sorumluluklarının yerine getirilmesi) amaçlarıyla toplanacağını ve bu amaçların yerine getirilmesi için Firma’nın iş ortaklığı kurduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarılacağını, sayılan amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan süreler dahilinde Kişisel Veriler’in Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 5. ve 6. maddelerine uygun olarak kaydedileceğini, depolanacağını, kullanılacağını, yeniden düzenleneceğini, organize edileceğini kabul eder.

b) Kullanıcı, Site veya S Sport Plus Uygulaması’nı kullanımına yönelik lokasyon bilgisinin (IP adresi) (i) Sözleşme konusu hizmetlerin ifası;(ii) S Sport Plus Uygulaması’na ve Site’ye yönelik sistemlerin yönetimi; ve (iii) yasal, idari ve uyum gerekliliklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla toplanacağını ve Firma’nın iş ortaklığı kurduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarılacağını,sayılan amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan süreler dahilinde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak kaydedileceğini, depolanacağını, kullanılacağını, yeniden düzenleneceğini, organize edileceğini kabul eder.

c) Kullanıcı, S Sport Plus Uygulması’na veya Site’ye giriş yaptığı cihaza dair (bilgisayar/tablet, modeli ve ekran genişliği) verilerinin de S Sport Plus Uygulaması konusu hizmetlerin ifası kapsamında Uygulama üzerinden kendisine aktarılacak içeriğin doğru bir şekilde dağıtımının sağlanması amacıyla toplanacağını; söz konusu hizmetlerin ifası kapsamında Firma’nın iş ortaklığı içerisinde bulunduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine ve yurtdışına aktarılacağını ve sayılan amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan süreler dahilinde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak kaydedileceğini, depolanacağını, sınıflandırılacağını, yeniden düzenleneceğini kabul eder.

d) Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması’na üyeliği dahilinde Uygulama’da oluşturduğu Kullanıcı Hesap Bilgileri, lokasyon (IP adresi bilgisi), cihaz bilgisi(bilgisayar/tablet, modeli ve ekran genişliği bilgilerinin S Sport Plus Uygulaması’na üyeliği esnasında S Sport Plus Uygulaması üzerinden erişeceği içeriğin ve Site’ye dair içeriğin hızlı şekilde tarafına aktarımının gerçekleştirilmesi için Firma’nın tedarikte bulunduğu İçerik Dağıtım Ağı (Content Distribution System) sağlayıcısı firma ile paylaşılarak yurt içinde veya yurt dışında aktarılacağını, ilgili tedarikçi firma tarafından bahsi geçen hizmetlerin ifası kapsamında gerekli olan süreler dahilinde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak kaydedileceğini, kullanılacağını, barındırılacağını ve yedekleneceğini kabul eder.

e) Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması ve Site’nin bulut barındırma çözümü hizmetlerinin yerine getirilmesi için coğrafi lokasyon bilgisinin toplanacağını ve bu bilginin Firma’nın bulut barındırma çözümü hizmetlerini tedarik ettiği firma ile paylaşılarak yurt içine ve yurt dışına aktarımının yapılabileceğini, söz konusu bilgilerin ilgili hizmetlerin ifası kapsamında gerekli olan süreler dahilinde KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olarak bulut çözümü ile ilgili hizmetlerin tedarik edildiği firma tarafından kaydedileceğini, kullanılacağını, barındırılacağını ve yedekleneceğini kabul eder.

f) Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması’na üyeliği dahilinde yapacağı Hizmet Bedeli’nin ödemesi için;

  •  Kredi kartı ile ödeme seçeneğini seçmesi halinde kredi kartı bilgilerinin, banka hesap bilgilerinin, Firma’nın ödemeler için işbirliği içerisinde bulunduğu firma tarafından toplanacağını, söz konusu veriler ile Şifre hariç Kullanıcı Hesap Verileri ve yapılan işlemlere yönelik ödeme tutarı bilgilerinin (i) ödeme işlemlerinin yerine getirilmesi; (ii) ödeme işlemlerinin takibinin yapılması; ve (iii) Firma ve Firma ile iş ilişkisi içerisinde olan kişiler açısından hukuki ve ticari güvenlik şartlarının temini (ödemelere dair gerekli raporlama ve denetimleri yapabilmek, şikayet yönetimi süreçleri, idari, mali, hukuki süreçlere dair sorumluluklarının yerine getirilmesi amacıyla gerekli olan süreler dahilinde KVKK.’nın 5.ve 6. maddelerine uygun olarak kaydedileceğini, depolanacağını, sınıflandırılacağını, kullanılacağını, yeniden organize edileceğini ve bu bilgilere gerek Firma gerekse Sözleşme konusu hizmetlerin ifası için Firma’nın işbirliği içerisinde bulunduğu iş ortaklarının erişimi için dijital ortamlar üzerinden erişim sağlanacağını kabul eder. Kullanıcı, söz konusu verilerin işbu maddede sayılan amaçların yerine getirilmesi için gerekli olan süreler dahilinde Firma’nın iş ortaklığı kurduğu şirket ve grup şirketleri ile paylaşılarak yurt içine veya yurt dışına aktarımının yapılabileceğini de kabul eder.

10.1.2. Kullanıcı, Firma’ya sağlamış olduğu bütün Kişisel Bilgileri kendi rızasıyla  sağladığını; Firma, tedarikçileri ve iş ortaklıkları tarafından kişisel verilerinin işlenmesini kabul ettiğini, sağladığı verilerin doğru ve kendisine ait olduğunu, aksi takdirde hukuki ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olduğunu; Firma’nın bu nedenle herhangi bir zarara uğraması halinde, her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın Firma’nın ilk yazılı talebi üzerine derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini ve bu hallerde üyeliğinin Firma tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

10.1.3. Kullanıcı, Firma’nın ilgili mevzuatın gerektirdiği şekilde tüm tedbirleri almasına rağmen,  Firma’nın herhangi bir fiili veya ihmali dışında, Kullanıcı’nın kişisel verilerinin yetkisi olmayan kişilerce ele geçirilmesinden dolayı doğabilecek zararlardan Firma’nın sorumlu olmadığını kabul eder.

10.2. Ticari Elektronik İletiler

Kullanıcı, reklam, satış, pazarlama anket, rezervasyon ayrıcalığı vb. amaçla sahsına özel ticari elektronik gönderiminin yapılması için İletişim İzni’ne onay veren kutucuğu işaretlemesi halinde, Firma tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticari elektronik ileti için açıkça onay verdiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Firma, tarafından gönderilecek ticari elektronik iletiler Kullanıcı’ya telefon, çağrı merkezi, e-posta, kısa mesaj (sms) gibi vasıtlarla iletilebilecektir. Kullanıcı, Firma tarafından kendisine reklam, pazarlama vb. konularla ilgili gönderilecek her türlü ticari elektronik S Sport Plus Uygulamasın’da bulunan Hesabı’na giriş yaparak,  ayarlar bölümünden  “Ticari İleti Almak İstiyorum” seçimini kaldırarak, reklam, pazarlama vb. konularla ilgili gönderilecek her türlü ticari elektronik ileti gönderimini sona erdirebilir. Kullanıcı, istediği zaman S Sport Plus Uygulaması’nda bulunan Hesabı’na giriş yaparak,  ayarlar bölümünden “Ticari İleti Almak İstiyorum” seçeneğini seçerek, reklam, pazarlama vb. konularla ilgili gönderilecek her türlü ticari elektronik ileti gönderimini almayı seçebilir.

 

Madde 11. Hizmet Bedeli ve Fatura

11.1. Kullanıcı, Ücretsiz Deneme Süresi’nin veya Kampanya Süresi’nin uygulandığı durumlarda bu sürelerin sonuna kadar herhangi bir zamanda aşağıdaki 13. Madde uyarınca üyeliğini iptal etmez ise, Ücretsiz Deneme Süresi’nin veya Kampanya Süresi’nin bitimi ile birlikte aşağıdaki 11.2. Madde uyarınca seçtiği Abonelik Paketi’ne göre belirlenen Hizmet Bedeli’ni ödeyeceğini ve bu ödemeyi yapmadıkça Firma’nın sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

11.2. Buna göre, S Sport Plus Uygulaması’na dair seçebileceğiniz her bir Abonelik Paket’ine dair ödenecek abonelik bedelleri (“Hizmet Bedeli”) aşağıdaki şekildedir:

  •  Aylık Abonelik Paketi’nin Hizmet Bedeli tüm vergiler dahil aylık toplam 17,99–TL (Onyedi Türk Lirası Doksandokuz Kuruş)’dur.
  •  Yıllık Abonelik Paketi’nin tüm vergiler dahil yıllık toplam fiyatı 159.99–TL (Yüzellidokuz Türk Lirası Doksandokuz Kuruş)‘dur. Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi satın almanız, ancak aboneliğinizi Taahhütname’de belirtilen taahhüt süresinden önce sonlandırmanız veya aboneliğinizin Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi veya Taahhütname’yi ihlal etmeniz nedeniyle Firma tarafından sona erdirilmesi halinde, sona erme tarihine kadar geçen süre içerisinde Kullanıcı’ya yapılan indirimler ve (varsa) diğer faydalardan yararlanamayacak olup, Kullanıcı’nın ödemesi gereken Hizmet Bedeli Aylık Abonelik Paketi‘nin bedeli üzerinden hesaplanacaktır.

11.3. Kullanıcı, seçmiş olduğu Abonelik Paketi’ne göre, Sözleşme’nin 11.2. Maddesi uyarınca ödeyeceği Hizmet Bedeli’ni ödeme sayfasında yer alan kredi kartı, mobil ödeme vb. gibi ödeme yöntemlerinden tercih edeceği yöntem ile Firma’ya ödeyecektir. Kullanıcı, ödeme bilgilerini ve tercihlerini doğru şekilde gireceğini ve onay verdiği şekilde hesaplarından/kartlarından ilgili ücretlerin çekileceğini kabul, beyan, taahhüt eder.SSL denilen güvenli bölgede girilen kredi kartı (veya diğer ödeme yöntemi) bilgileri; ilgili bankanın ödeme onaylama sistemine yönlendirilir ve bankadan gelen onay ya da red mesajına göre Kullanıcı’nın talebi işleme alınır. Kullanıcı işlem ile ilgili olarak e-posta ile bilgilendirecektir.

11.4. Kullanıcı’nın Ücretli İçerik Hizmeti’nden yararlandığı Abonelik Paket türünün;

(i) Aylık Abonelik Paketi olması halinde Kampanya Süresi veya Ücretsiz Deneme Süresi uygulanıyorsa bu sürelerin bitiminden sonra işbu Sözleşme yürürlükte olduğu süre boyunca aboneliğin aylık Hizmet Bedeli Kullanıcı’nın seçtiği ödeme yöntemine göre her ay kredi kartı ekstresine veya telefon faturasına yansıtılmaya devam edilecektir.

(ii) Yıllık (Taahhütlü) Abonelik Paketi olması halinde Kampanya Süresi veya Ücretsiz Deneme Süresi uygulanıyorsa bu sürelerin bitiminden sonra yıllık Hizmet Bedeli Kullanıcı’nın seçtiği ödeme yöntemine göre tek seferde peşin olarak Kullanıcı’dan tahsil edilecektir.

11.5. Kullanıcı’nın Firma’dan hizmet aldığı süre boyunca, seçmiş olduğu Abonelik Paketi’ne göre ödemekle yükümlü olduğu Hizmet Bedeli’ne dair Kullanıcı’ya fatura (ve/veya e-fatura) gönderilecektir. Buna göre; (i) Aylık Abonelik Paketi’nde Hizmet Bedeli’ne dair Kullanıcı’ya aylık olarak; (ii)Yıllık Abonelik Paketi’nde varsa Ücretsiz Deneme Süresi veya Kampanya Süresi’nin bitiminde yoksa Abonelik başlangıcında peşin olarak tek seferde faturalandırma yapılacaktır.

Madde 12. Temerrüt Hali ve Hukuki Sonuçları

Kullanıcı, Ücretli İçerik Hizmeti’ne dair Hizmet Bedeli faturalarını zamanında, gereği gibi veya hiç ödememesi halinde temerrüde düşmüş sayılacaktır. Kullanıcı, temerrüde düşmesi halinde aylık %1,3 oranında akdi gecikme faizi ile birlikte söz konusu faturaları ödemekle sorumlu olacaktır. Gecikme bedeli, gecikmenin ilgili olduğu faturanın ödenmesinden sonra günlük olarak hesaplanıp Kullanıcı’ya yansıtılır.

Madde 13. Sözleşme’nin Süresi ve Fesih

13.1. İşbu Sözleşme belirsiz sürelidir ve Taraflardan biri tarafından işbu madde uyarınca feshedilene kadar yürürlükte kalacaktır.

13.2. Kullanıcı S Sport Plus Uygulaması aboneliğini ve işbu Sözleşme’yi herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin istediği zaman feshetme hakkına sahiptir. Kullanıcı’nın fesih bildirimi için üyelik ve ayarlarını yönettiği Hesabım menüsünden dijital ortamda abonelik iptal işlemi üzerinden yapması yeterlidir. Fesih halinde Kullanıcı’nın Hesabı silinmeyecek olup, Kullanıcı dilediği zaman tekrar aboneliğini mevcut bilgileriyle veya mevcut bilgilerini güncelleyerek aktif edebilecektir.  Kullanıcı Sözleşme’yi feshetmiş olması halinde Firma’ya  ödemiş olduğu Hizmet Bedeli’nin geri verilmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Kullanıcı, S Sport Plus Uygulaması’na dair aboneliğinden çıkması sebebiyle Firma’nın herhangi bir harcama veya masraf yapması durumunda Firma’nın bu harcama veya masrafları da Kullanıcı’nın kredi kartından tahsile yetkili olduğunu, böyle bir tahsilat durumunda iade işlemi için talimat vermeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.3. İşbu madde çerçevesinde Sözleşme’nin feshedilmesi halinde, Kullanıcı, Ücretsiz Deneme Süresi’nin bitimi itibariyle taahhuk edecek olan ve ön ödemeli olarak verilen Ücretli İçerik Hizmeti ile ilgili olarak fesih tarihine kadar Abonelik Paketinde geçen süreye tekabül eden Hizmet Bedeli’nin geri verilmesini talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

13.4. Firma, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesinden sonra herhangi bir zamanda Kullanıcı’ya bildirimde bulunarak (elektronik posta yeterlidir) işbu Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir.

 

Madde 14. Cayma Hakkı

Taraflar, işbu Sözleşme konusu olan Ücretli İçerik Hizmeti’nin elektronik ortamda anında ifa edilen ve Kullanıcı’ya anında teslim edilen gayri maddi mal niteliğinde olduğunu ve bu çerçevede Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/ğ maddesi gereğince Kullanıcı’nın Cayma Hakkı bulunmadığını kabul ve beyan ederler. Kullanıcı bu hususa vakıf olduğunu ve cayma hakkı talebinde bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

Madde 15. Firma’nın Kayıtlarının Geçerliliği

Kullanıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Firma’nın defter kayıtlarıyla, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtlarının HMK 193. Madde anlamında muteber, bağlayıcı, kesin ve delil teşkil edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 16. Sözleşmenin Devri

Taraflar, Sözleşme’den doğan hak ve borçlarını kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü gerçek veya tüzel kişiye (Firma’nın kendi iştiraklerine veya grup şirketlerine yapacağı devir ve temlikler hariç olmak üzere), diğer Taraf’ın önceden yazılı onayını almaksızın devredemeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Madde 17. Uyuşmazlıkların Çözümü

İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkların çözümünde Türk hukuku uygulanacaktır. Kullanıcı ile Firma arasındaki uyuşmazlıklarda İstanbul (Çağlayan) ve İcra Daireleri’nin yetkilidir. Ayrıca, Kullanıcı şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde hizmeti satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilecektir. Kişisel verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikayet ve itiraz usulleri saklıdır.

Madde 18. Damga Vergisi

İşbu Sözleşme’nin Kullanıcı tarafından kabul edilmesi halinde, tahakkuk edecek damga vergisi Firma tarafından ödenecektir.

Madde 19. Çeşitli Hükümler

19.1. Kullanıcı, aboneliği süresince kendisi tarafından aktarılan kişisel verilerinin doğru ve güncel olmasını sağlamakla yükümlüdür ve Sözleşme’nin imzalanması sırasında ibraz ettiği belgeler ve beyan ettiği bilgilerle ilgili tüm değişiklikleri Firma’ya yazılı olarak (elektronik posta dahil) bildirmedikçe, Sözleşme’de belirtilen bilgiler doğru olarak kabul edilecektir. Bu bilgilere dayanarak yapılacak her türlü işlem ve tebligat (elektronik posta dahil) geçerli sayılacaktır.

19.2. İşbu Sözleşme’nin kurulması anında Kullanıcı’nın ilgili kutucuğu tıklayarak onayladığı Ön Bilgilendirme Formu işbu Sözleşme’nin eki ve ayrılmaz bir parçası olup ihtilaf halinde Sözleşme ile birlikte yorumlanır.

19.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün iptal edilmesi veya kanunlara aykırı olması halinde, bu durum, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümler dışındaki Sözleşme hükümlerini geçersiz kılmaz ve aynı şekilde, geçersiz veya ifa edilemez sayılan hükümlerin, uygulanabilmesi mümkün başka şahıs veya durumlara uygulanmasını etkilemez. Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün bu şekilde iptal edilmesi veya geçersiz olması halinde, Sözleşme’nin diğer hükümleri, kanunların izin verdiği ölçüler içinde geçerli ve ifa edilebilir olacaktır.

Madde 20. Sözleşme’nin Yürürlüğü

20 (yirmi) maddeden oluşan işbu Sözleşme Madde 5’de belirtilen Yürürlük Tarihinden itibaren geçerli olmak üzere Taraflar arasında uygulanacak olup, 1 (bir) nüshası işbu Sözleşme’nin kurulması üzerine elektronik posta yoluyla Kullanıcı’ya temin edilecektir.

Ekler: 1- Ön Bilgilendirme Formu

2- (Yıllık Abonelik Paketi tercih edilmesi halinde) Taahhütname